WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік нарахування заробітної плати різних категорій робітників на підприємствах різних форм власності - Курсова робота

Облік нарахування заробітної плати різних категорій робітників на підприємствах різних форм власності - Курсова робота

різні системи обліку продукції або виконання робіт. Під обліком виробітку розуміють сполучення способів одержання інформації, порядку її запису і застосування форм первинних документів.
Обліку виробітку робітниками-відрядниками у промисловості здійснюють за типовими формами залежно від технологічного процесу виробництва, систем організації та оплати праці в рапортах про виробіток, у маршрутних листах, відомостях обліку виробітку, нарядах.
Наряди містять такі реквізити: номер наряду, дату видачі, прізвище, ім'я та по-батькові, табельний номер робітника, шифр цеху, дільниці, вид оплати, операції, деталі, виробничі витрати, кількість виробітку у натуральному виразі, норму часу, розцінку за розрядом роботи.
Первинним документом про виробіток є рапорти або відомості виробітку бригади. В них зазначають прізвище, табельний номер робітника, розряд і кількість відпрацьованих годин. При розподілі бригадного заробітку враховують і коефіцієнт трудової участі кожного члена бригади .
Так, операції, передбачені технологічним процесом оплачуються за нарядами на відрядні роботи, а різні доплати - за листками на доплату. Оплату часу простою не з вини робітників оформлюють листком обліку простою. На оплату виправлення браку продукції виписують окремий наряд з позначкою "Виправлення браку".
4.2 Розрахунково-платіжна відомість.
Для нарахування заробітної плати, яка належить кожному працівникові, розраховують заробіток за місяць і від цієї суми здійснюють відповідні відрахування. Розрахунок на багатьох підприємствах здійснюють у Розрахунковій або Розрахунково-платіжній відомостях. У лівій частині Розрахунково-платіжної відомості записують суми всіх видів нарахованої заробітної плати за її видами, а в правій - утримання за їх видами і суми до видачі.
Основним первинним документом на індивідуальних виробництвах з обліку праці, виробітку і основної заробітної плати робітника-відрядника є Наряд. У серійних виробництвах застосовують Маршрутний лист, об'єднаний із Змінним рапортом . Маршрутний лист є документом, що виписується на відповідну партію продукції, на весь шлях її обробки у даному цеху.
У масовому виробництві промисловості робота виконується кожним робітником як правило однорідна. Тому застосовують Змінний рапорт без маршрутного листа або картки і розрахунків заробітної плати, до яких щоденно вноситься виробіток робітників.
Первинним документом доплат робітникові-відряднику є доплатний лист - у випадках, коли за незалежних від робітника обставин виникають відхилення від встановленого технологічного процесу, що зумовлюють допоміжні витрати робочого часу порівняно із встановленою нормою.
Простійний лист (форма № Т-16) - лист на оплату простою не з вини робітника .
Акт про брак (форма № Т-46) - у разі, коли частковий брак продукції стався з вини (або не з вини) робітника.
Табель - для зазначення фактичних годин нормової, понаднормової роботи кожного робітника і роботи в нічний час.
Розрахункові відомості складаються з вкладних листків, які брошурують у книгу, що використовується протягом року або окремо за кожний місяць. Такі відомості по заробітній платі робітників і службовців складаються з трьох розділів:
1) нараховано;
2) відраховано;
3) належна на перше число наступного за звітним місяця сума до виплат.
Складають Розрахункові відомості на заробітну плату щомісячно по кожному працюючому на підставі існуючих методик і відповідної первинної документації, а також здійснюються необхідні відрахування заробітної плати. Розрахункові та платіжні відомості підписують керівник підприємства і головний бухгалтер.
При механізації обліку праці та заробітної плати первинні документи з обліку виробітку і заробітної плати надходять у пачках на обчислювальну установку і підлягають послідовній обробці. У процесі обробки водночас одержують Особовий рахунок і Розрахунковий лист кожного працівника, Розрахункову і Платіжну відомість, Відомість відрахувань.
5. Нормативно-законодавча база про нарахування заробітної плати.
За ринкових умов господарювання чинне законодавство України забезпечує повну самостійність підприємств та інших суб'єктів бізнесової діяльності що до питань організації оплати праці всіх категорій персоналу.
5.1 Чинні офіційні документи.
1. Кодекс законів про працю України, прийнятий Законом УРСР від 10.12 71р. з подальшими змінами і доповненнями; 1996р. №42-43.
2. Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок обчислення середньої заробітної плати " №100 від 08.02.95р.
3. Закон України "Про оплату праці" №108/95-ВР від 24.03.95р.
4. Закон України "Про відпустки" №504/96-ВР від 15.11.96р.
5.2 Загальні положення Закону України "Про оплату праці".
Закон України "Про оплату праці" визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами усіх форм власності, а також з окремими громадянами та сфери державного й договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функції заробітної плати.
Цей Закон дає визначення заробітної плати, основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, мінімальної заробітної плати.
У статті 4. ідеться про утворення джерел коштів на оплату праці, які є частиною доходу та інших коштів, одержаних внаслідок господарської діяльності госпрозрахункових підприємств.
Суб'єктами організації оплати праці є: органи державної влади та місцевого самоврядування; власники , об'єднання власників або їх представницькі органи; професійні спілки, об'єднання професійних спілок або їх представницькі органи; працівники.
Стаття 6. Тарифна система оплати праці.
Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає:тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).
Стаття 12. Інші норми і гарантії в оплаті праці.
Норма оплати праці (за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; в нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника та інших гарантій).
Норми гарантій оплати праці, передбачені частиною 1. цієї статті та Кодексом законів про працю України, є мінімальними державними гарантіями.
Стаття 14. Система договірного регулювання оплати праці.
Договірне регулювання оплати праці працівників підприємств здійснюється на основі систем угод, що укладаються на державному (генеральна угода), галузевому (галузева угода), регіональному (регіональна угода) та виробничому (колективний договір) рівнях відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди".
Стаття 15. Організація оплати праці на підприємствах.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюється підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.
Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку після сплати обов'язкових

 
 

Цікаве

Загрузка...