WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік нарахування заробітної плати різних категорій робітників на підприємствах різних форм власності - Курсова робота

Облік нарахування заробітної плати різних категорій робітників на підприємствах різних форм власності - Курсова робота

випадків і тривалості несправності машин та устаткування;
в) збільшення міжремонтного періоду експлуатації, скорочення витрат на обслуговування і ремонт обладнання;
г) безперебійне забезпечення робочих місць інструментом, енергією, пальним.
Робітників-контролерів, наприклад, треба преміювати тільки за показниками, що характеризують їхні зусилля стосовно забезпечення незалежного рівня якості продукції, що виготовляється.
Зокрема, до таких показників належать:скорочення кількості повернень продукції незадовільної якості з дальших операцій, ретельне відбракування продукції, виконання програми з профілактики браку. При цьому розміри премій контролера встановлюють залежно від того, наскільки стабільним є результати їхньої роботи, тобто протягом якого періоду вони досягають позитивних результатів у забезпеченні високої якості продукції, роботи, послуг.
Організація преміювання різних функціональних груп: спеціалістів основних виробничих підрозділів рекомендується преміювати виходячи з конкретних завдань, що стоять перед цими підрозділами, незалежно від загальних підсумків роботи підприємства в цілому.
У практиці господарювання найчастіше використовуються варіанти організації преміювання спеціалістів і службовців функціональних підрозділів за показниками, що характеризують результати роботи:
1. певного підрозділу з використанням як додаткових показників основних результатів діяльності підприємства в цілому;
2. підприємства в цілому з використанням як додаткових показників преміювання результатів роботи того чи іншого підрозділу;
3. як даного підрозділу, так і підприємства в цілому .
Практику нарахування премії всьому колективу підрозділу зв'язано зі встановленням порядку її розподілу між конкретними виконавцями. Зазвичай такий порядок передбачає розподіл колективної премії з використанням КТУ. Для оцінювання особисто трудового внеску можна застосовувати такі параметри, як: обсяг виконуваних робіт за конкретною функцією управління, їхня напруженість, якість роботи, виробнича та творча активність, виконавська дисципліна.
Уразі, коли кількість робочих днів в розрахунковому періоді відпрацьовано неповністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часові, відпрацьованому в розрахунковому періоді.
3.5 Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності.
Для нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності загальний трудовий стаж визначається на день його хвороби.
До загального трудового стажу зараховується час роботи на умовах трудового договору на підприємствах незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, протягом якої працівник підлягав обов'язковому соціальному страхуванні.
Допомога з тимчасової непрацездатності визначається в розмірі:
1) 100% середньої заробітної плати:
- працівникам, що мають загальний трудовий стаж 8 і більше років;
- працівникам, які мають загальний трудовий стаж 8 і більше років, що доглядають за дитиною віком до 14 років;
- працівникам, що мають на своєму утриманні 3 і більше дітей до 16 років;
- учасникам, інвалідам війни і прирівняним до них особам;
- працівникам, що дістали трудове каліцтво і страждають професійним захворюванням;
2) 80% середньої заробітної плати:
- особам, які мають загальний стаж від 5 до 8 років;
- особам, які мають загальний трудовий стаж від 5 до 8 років, по догляду за дитиною;
3) 60% середньої заробітної плати:
- особам, які мають загальний трудовий стаж до 5 років по догляду за дитиною до 14 років.
Якщо працівник працює за неповним робочим тижнем, був тимчасово непрацездатним, то в цьому випадку допомога обчислюється за робочі дні або години, в які працівник повинен був працювати згідно з графіком роботи підприємства.
Нарахування виплат з тимчасової непрацездатності здійснюється виходячи з розмірів середньої заробітної плати за формулою:
, де
СЗ - середньоденна заробітна плата; Зф - заробітна плата за фактично відпрацьовану кількість робочих днів протягом двох останніх місяців, що передували непрацездатності; Рд - число робочих днів (годин) або календарних.
При цьому для обчислення допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю середньоденний заробіток визначається з фактичної заробітної плати, що не перевищує подвійного посадового окладу або подвійної тарифної ставки присвоєного робітникові розряду.
Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності визначається за формулою:
, де
Дн- розмір допомоги з тимчасової непрацездатності (грн); СД - середньоденна заробітна плата(грн); Рх - число робочих днів, пропущених у зв'язку з хворобою; В - розмір допомоги залежно від стажу роботи (%).
3.6 Оплата відпусток.
Витрати, пов'язані з оплатою відпусток, передбачених ст. 6, 7,8,13,14,15, 16, 19 Закону України " Про відпустки", здійснюється за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.
Оплата інших видів відпусток, передбачених договором та угодами, трудовим договором, здійснюється з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.
Фінансування допомоги по вагітності та пологах, а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку здійснюється з коштів державного соціального страхування.
Нарахування відпусток проводиться виходячи із розміру середньоденної заробітної плати, помноженої на число оплачуваних днів. Розрахунковим періодом нарахування виплат за час щорічної відпустки додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, працівникам, які мають дітей, або компенсацію за невикористані відпустки - є 12 календарних місяців роботи.
Необхідно підсумковий заробіток за останні перед наданням відпустки 12 місяців або менший фактично відпрацьований період поділити на відповідну кількістькалендарних днів року або меншого, фактично відпрацьованого періоду, за винятком святкових і неробочих днів, визначених законодавством. Потім одержану середньоденну заробітну плату помножити на число календарних днів відпустки.
Законодавством установлено10 святкових днів:
1 січня - Новий рік;
7 січня - Різдво Христове;
8 березня - Міжнародний жіночий день;
1 і 2 травня - День Міжнародної солідарності трудящих;
9 травня - День перемоги;
28 червня - День Конституції України;
24 серпня - День незалежності України.
Три неробочих дні:
7 січня - Різдво Христове;
1 день (неділя) - Великдень;
1 день (неділя) - Трійця.
У розрахунках середньої заробітної плати враховується не 13 святкових і неробочих днів, а 12, оскільки 7 січня - Різдво Христове - законодавством враховано двічі: і як святковий, і як неробочий день.
4. Документація.
Для забезпечення правильного нарахування заробітної плати необхідно точно обліковувати виробіток продукції або обсяг робіт, виконаних кожним працівником.
4.1 Облік виробітку.
Залежно від технології та організації виробництва застосовують

 
 

Цікаве

Загрузка...