WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік нарахування заробітної плати різних категорій робітників на підприємствах різних форм власності - Курсова робота

Облік нарахування заробітної плати різних категорій робітників на підприємствах різних форм власності - Курсова робота

окладів.
Додаткова заробітна плата - це оплата праці за виконану роботу понад встановлені норми, за трудові успіхи, винахідливість. Вона включає доплати і надбавки до тарифних ставок, посадових окладів, премій.
2.1 Почасова форма оплати праці.
При почасовій формі оплати заробіток працівника залежить від відпрацьованого ним часу і рівня кваліфікації. Вона має три системи :
1. Проста.
2. Почасово-преміальна.
3. За посадовими окладами.
При цій формі системи оплати праці використовують тарифну систему. За допомогою якої регулюють рівень оплати праці різних категорій працівників, залежно від рівня кваліфікації умов праці.
Основними елементами тарифної системи є :
1) тарифно-кваліфікаційні довідники;
2) тарифні ставки;
3) тарифні сітки;
4) посадові оклади.
Тарифна ставка - це оплата праці за одиницю робочого часу(година, день, місяць). Вона залежить від рівня кваліфікації, від форми оплати праці, від умов роботи, від галузі промисловості.
Годинні тарифні ставки (грн)
Ф-ма/р-ди I II III IV V VI
Почасова 1.10 1.20 1.35 1.49 1.69 1.98
Відрядна 1.21 1.31 1.50 1.63 1.86 2.18
Тарифні коефіцієнти 1.00 1.08 1.23 1.35 1.54 1.8
Тарифна сітка - це шкала, яка складається з кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів.
Кваліфікаційний розряд - це число, яке вказує на рівень кваліфікації робітника.
Тарифний коефіцієнт - це число, яке показує у скільки разів тарифна ставка даного розряду більша від тарифної ставки першого розряду. Тарифний коефіцієнт завжди дорівнює 1, тобто приймається за базу.
Щоб визначити тарифну ставку II, III, IV, V, VI-го розряду потрібно тарифну ставку першого розряду помножити на тарифний коефіцієнт II, III, IV, V, VI-го розряду.
Посадовий оклад - це розмір місячної зарплати керівників, спеціалістів, службовців.
Отже, почасову форму оплати праці застосовують для нарахування зарплати керівникам, спеціалістам, службовцям.
При простій почасовій формі зарплату нараховують шляхом помноження кількості фактичного відпрацьованого часу на тарифну ставку відповідного розряду.
З = Тф* Тс, де
З - заробітна плата; Тф - фактично відпрацьований час; Тс - тарифна ставка.
При почасово-преміальній системі зарплату нараховують шляхом помноження фактичного часу на тарифну ставку і додається премія. Вона є продовженням простої погодинної.
З = Тф* Тс+Пр, де Пр - премія.
2.2 Відрядна форма оплати праці.
При відрядній формі оплати праці враховують розподіл заробітної плати між членами бригади з урахуванням коефіцієнтів трудової участі необхідні технологічні картки і листки оцінки якості праці виконавців, які є основними документами для ради бригади, що визначає КТУ для кожного робітника. Прийняте рішення оформлюють протоколом, який задають до відділу праці заробітної плати.
Заробітну плату за звітний період при встановленні КТУ на премії і доплати зазначають сумою тарифної заробітної плати за фактично відпрацьований час з урахуванням виконання плану залежно від особистого трудового внеску кожного члена бригади за КТУ, базова величина якого дорівнює 1.
Коефіцієнт трудової участі - це відносний показник за допомогою якого відображають внесок кожного члена бригади у спільне виконання завдання. Він встановлюється бригадиром. За базу КТУ приймають 1. При його встановленні враховують понижуючий і підвищуючий фактор.
Понижуючий фактор - це запізнення на роботу, прогули, допущення браку з вини робітника, порушення правил техніки безпеки, охорони праці.
Підвищуючий фактор - це перевиконання індивідуальних норм, за суміщення професій.
Відрядна форма оплати праці використовується для нарахування зарплати основної праці. Суть у тому, що плата робітників залежить від кількості виготовленої продукції і від рівня кваліфікації. Вона має такі системи:
1. Пряма відрядна .
2. Відрядно-преміальна.
3. Відрядно-прогресивна.
4. Акордна.
5. Непряма відрядна.
При прямій відрядній системі зарплата нараховується шляхом перемноження кількості фактично виготовленої продукції на розцінку.
,
де Qф - кількість фактично виготовленої продукції, Р - розцінка.
Розцінка - це оплата праці за одиницю виготовленої продукції. Її визначають через норму часу або через норму виробітку.
Норма часу - це час необхідний для виготовлення одиниці продукції.
Норма виробітку - це кількість виготовленої продукції за одиницю робочого часу.
P = Тс(ГРН)*Нч(ХВ)/60,
де Тс - тарифна ставка, Нч - норма часу.
P = Тс(ГРН)*Нч(ГОД)
P = Тс(ГРН)/Нв(ГОД),
де Нв - норма виробітку.
P = Тс*8/ Нв(ЗМІНИ)
Pбр = Тс(СЕР)* Нчбр ,
де Pбр - розцінка бригади , Нчбр - норма часу бригади.
Pбр = ,
де Нвбр - норма виробітку бригади.
При відрядно-преміальній системі зарплату нараховують шляхом перемноження кількості фактично виготовленої продукції на розцінку і додається премія.
,
де П - премія.
Визначення виконання плану робітником за місяць.
,
де ВП - виконання плану, Qф - фактичне виконання плану, Qпл - заплановане виконання плану.
При відрядно-прогресивній формі оплати праці зарплата нараховується так: продукцію встановлену у межах плану оплачується по звичайних розцінках, а продукцію виготовлену понадпланово, оплачують по розцінках вищих, причому вони прогресивно зростають.
При акордній системі зарплату нараховують за весь обсяг виконаної праці (без визначення розцінок). Застосовується рідко.
Непряму відрядну систему застосовують для нарахування зарплати допоміжним робітникам зайнятих в автоматизованих виробництвах. Зарплату нараховують шляхом перемноження кількості відпрацьованого фактичного часу на тимчасову тарифну ставку і на коефіцієнт виконання норм основними робітниками, яких обслуговує даний допоміжний робітник.
,
де Квн - коефіцієнт виконання норми.
У випадках збільшення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями , передбаченими колективними договорами, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, або періоді тимчасової непрацездатності, відпустки по вагітності та пологах, заробітна ставка, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати за проміжок часу до підвищення, коригується на коефіцієнт їх підвищення.
Розвиток ринкових відносин привів до появи нових професій: маркетологів, менеджерів. Оплату праці яких нараховують по комісійній формі оплати праці. При якій заробіток працівника складається зфіксованого окладу (гарантованого мінімуму) і комісійної винагороди, яка визначається по нормативу у відсотках від результуючого показника.
В сучасних умовах господарства застосовують безтарифну умову господарювання. Суть якої полягає :
1. визначається сума фонду зароблених коштів;
2. встановлюється кількість балів зароблених кожним робітником;
3. визначається загальна сума балів зароблених всіма працівниками;
4. визначається частка фонду оплати праці, яка припадає на 1 бал, наприклад, (п.1 : п.3);
5. нараховується зарплата кожному працівнику, наприклад, (п.2

 
 

Цікаве

Загрузка...