WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік оплати праці в системі управління персоналом підприємства - Курсова робота

Облік оплати праці в системі управління персоналом підприємства - Курсова робота

страхування
652
661
7
Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва за звітний період (при використанні 8 класу рахунків) 81,23 661,81
8 Нарахована заробітна плата загальновиробничому персоналу 91 661
9
Нарахована заробітна плата загальногосподарському персоналу 92
661
10
Нарахована заробітна плата комісійним продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту
93
661
11
Нарахована заробітна плата працівникам житлово-комунальних і обслуговуючих підприємств, дитячих закладів та інших закладів оздоровчого та культурного призначення 949
661
12
Нарахована заробітна плата працівникам, які зайняті на виконанні робіт з ліквідації основних засобів 976
661
13
Нарахована заробітна плата працівникам, які зайняті на відновлювальних роботах з ліквідаціїстихійного лиха, катастроф, аварії та інших надзвичайних подій 99
661
14 Утримано із заробітної плати працівників за допущений брак 661 24
15
Виплачена заробітна плата, допомога то тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, сум наданих підприємством трудових і соціальних пільг працівникам, премій 661
301
16
Утримано із заробітної плати працівників:
- не повернені підзвітні суми; 661
372
17
- за відшкодування підприємству завданих збитків в результаті нестач, втрат від псування цінностей, розкрадання; 661
375
- по виконавчих листах та інших утримань за згодою працівників 661
377
Утримано із заробітної плати засновників внески до статутного капіталу підприємства 661
46
18
Утримано із заробітної плати працівників прибутковий податок 661
641
19
Утримано із заробітної плати працівників:
- внески до Пенсійного фонду; 661
651
20 - внески на обов'язкове страхування на випадок безробіття; 661 653
- профспілкові внески 661 685
Утримано із заробітної плати вартість виданих у рахунок оплати праці продуктів і наданих послуг 661 701,703
21 Видана робітникам натуроплата 661 701
22 Депоновані суми невиданої заробітної плати 661 662
23 Виплачена депонована заробітна плата із каси 662 301
У реєстрах журнально-ордерної форми обліку для відображення операцій по рахунку 66 передбачено журнал-ордер № 10-2 с./г.
Журнал-ордер відкривається на місяць. В журналі-ордері № 10-2 с./г. відображають нараховану заробітну плату та пов'язані з нею суми відрахувань на соціальні заходи та забезпечень майбутніх витрат. Крім того в журналі-ордері № 10-2 с./г. виділено окремий розділ для відображення дебетових оборотів по рахунку № 66. Підставою для відображення дебетових оборотів є Розрахунково-платіжні відомості або Книги обліку розрахунків по оплаті праці підсумок обороту за місяць по кореспондуючим рахункам.
Для контролю за використанням фонду оплати праці і станом розрахунків по оплаті праці з робітниками і службовцями складається відомість ф.№ 10.2.3 с./г. "Зведена відомість по розрахунках з робітниками і службовцями". Ця відомість складається на підставі показників розрахунково-платіжних відомостей за звітний місяць або книги розрахунків по оплаті праці.
9. Облік розрахунків з соціального страхування
Облік розрахунків з органами страхування підприємства ведуть на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням", який має такі субрахунки:
651 "За пенсійним забезпеченням";
652 "За соціальним страхуванням";
653 "За страхуванням на випадок безробіття";
654 "За індивідуальним страхуванням";
655 "За страхуванням майна".
Розглянемо більш детально суть розрахунків за страхуванням і порядок їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку.
Об'єктом оподаткування є фактичні витрати на оплату праці працівників, включаючи витрати на виплату основної і додаткова заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, у тім числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону про оплату праці (крім виплат, передбачених Переліком видів оплати праці, та інших ви-плат, на які не нараховується збір на державне пенсійне страхування і які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також винагород, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру.
Ставка збору встановлена в розмірі 32 % від об'єкта оподаткування. Сільськогосподарські підприємства, які сплачують фіксований сільськогосподарський податок від збору на обов'язкове соціальне страхування звільнені. Фонди соціального страхування.
вони формують за рахунок утримання із заробітної плати працівників згідно Із законодавством.
Обчислення збору до Пенсійного фонду здійснюється платником щомісяця за встановленими ставками. При цьому не мають значення джерела фінансування, статті витрат і види платіжних документів (розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки, по яких здійснювалися розрахунки по оплаті праці). У разі отримання від підприємств доходів у натуральній формі, тобто продукцією власного виробництва, розмір доходу працівника обчислюється за середньою відпускною ціною продукції стороннім споживачам у поточному місяці, коли здійснене нарахування доходів. Якщо в поточному місяці така продукція не реалізовувалася, її вартість обчислюється за середньою відпускною ціною місяця попередньої реалізації але не нижче від собівартості. Собівартість натуральної продукції інших виробників при визначенні доходу для нарахування збору обчислюється за ціною її придбання.
Збір на державне обов'язкове пенсійне страхування сплачується одночасно з отриманням коштів в установах банків на оплату праці.
Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування платники збору сплачують до Пенсійного фонду України, який не включається до Державного бюджету України.
Нарахований збір, за винятком виплат, здійснених у рахунок збору, платники сплачують безготівковим перерахуванням відповідних сум зі своїх банківських рахунків на рахунок органу Пенсійного фонду.
У разі видачі заробітної плати натурою платник збору зобов'язаний не пізніше наступного дня після кожного випадку видачі натури перераховувати до Пенсійного фонду відповідні суми збору.
Суми збору, своєчасно не сплачені до фонду, вважаються простроченою заборгованістю (недоїмкою) і стягуються з нарахуванням пені. Пеня нараховується на суму заборгованості за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати, з розрахунку 120 % річних від облікової ставки Національного банку України, яка діяла протягом часу несплати недоїмки.
Пеня, нарахована на суму недоїмки, зараховується в дохід бюджету Пенсійного фонду. Нарахування пені здійснюється, починаючи з наступного дня після настання терміну сплати збору

 
 

Цікаве

Загрузка...