WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік оплати праці в системі управління персоналом підприємства - Курсова робота

Облік оплати праці в системі управління персоналом підприємства - Курсова робота

установах банку на оплату праці і зараховують на рахунок Державного бюджету України.
Ставка збору на обов'язкове соціальне страхування (у тім числі на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття) платникам - підприємствам і підприємцям установлена в розмірі 5,5 % від об'єкта оподаткування (у тім числі 1,5 % від обсягу оподаткування - збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття).
Підприємства відображають розрахунки по збору на обов'язкове соціальне страхування з профспілковими органами й органами Фонду соціального страхування на субрахунках 652 "За соціальним страхуванням" і 653 "За страхуванням на випадок безробіття" рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням".
По кредиту названих субрахунків відображаються суми:
- нарахованого страхового збору в кореспонденції з дебетом рахунків, на які віднесена нарахована заробітна плата, премії і винагороди;
- отриманої від працівників часткової сплати за путівки, видані за рахунок коштів фонду, у кореспонденції з дебетом рахунка ЗО "Каса";
- отримані від профспілкового органу чи органу соціального страхування (у випадках перевищення витрат над сумою відрахувань) у кореспонденції з дебетом рахунка 31 "Рахунки в банках".
По дебету субрахунків 652 і 653 ведеться облік сум перерахованих з поточного рахунку у сплату здійснених відрахувань, а також сум, які відповідно до діючих положень виплачуються за рахунок коштів фонду, різних видів допомоги, що виплачуються працівникам.
Суми нарахованої допомоги та інші витрати, здійснені за рахунок відрахувань на соціальне страхування, відносяться з кредиту рахунка 66 в дебет субрахунку 652 рахунка 65.
Підприємство щокварталу складає у двох примірниках розрахункові відомості по коштах фонду із зазначеними в них сумами нарахованих і сплачених страхових зборів та інших надходжень, а також сумами, витраченими на допомогу, оздоровлення працівників і членів їх сімей та інші заходи, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Фонду.
На субрахунку 654 відображаються розрахунки за індивідуальним страхуванням на підставі письмових доручень працівників підприємства про перерахування із належної їм оплати праці на рахунки страхових організацій. При цьому дебетується рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці" і кредитується рахунок 654 "За індивідуальним страхуванням". По дебету субрахунку 654 відображається перерахування з поточного або іншого аналогічного рахунка, сума страхових внесків по договорах добровільного страхування, які утримані з оплати праці працівників, а також виплату їм страхових сум по договорах страхування.
Субрахунок 655 "За страхуванням майна" передбачений для узагальнення інформації про розрахунки по страхуванню майна
При нарахуванні страхових платежів кредитується рахунок 655 і де-бетується рахунок витрат на виробництво (23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати" та інші).
Кореспонденцію по обліку розрахунків за страхуванням наведено в таблиці
Бухгалтерський облік розрахунків по соціальному страхуванню

п/п
Зміст господарської операції
Кореспондуючі
рахунки
Дебет Кредит
1
Нарахована основна, додаткова зарплата і премії за виробничі показники
23
661
2
Нарахована вихідна допомога при звільненні 23
661
3
Нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності 652
661
4
Нарахована зарплата за договорами цивільно-правового характеру 23
661
5
Нараховані збори на обов'язкове соціальне страхування 23
652
6
Нараховані збори на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття 23
653
7
Утримані збори на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття із зарплати працівників 661
653
8 Нараховані збори до Пенсійного фонду 23 651
9
Утримані збори до Пенсійного фонду із заробітної плати працівників 661
651
10
Сплачені збори:
- до Фонду обов'язкового соціального страхування
- до Пенсійного фонду
- на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття
652
651
653
311
311
311
При журнально-ордерній формі обліку всі операції по обліку розрахунків по соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню зосереджені в журналі-ордері 10.2, а розрахунків по індивідуальному страхуванню - в журналі-ордері № 8.
ВИСНОВОК
Облік розрахунків з оплати праці в системі Хотинської райспоживспілки здійснюється відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, але разом з тим є багато недоліків і упущень.
Сільські споживчі товариства, які входять в систему райспоживспілки проводять нарахування заробітної плати на будь-яких пристосованих бланках або просто на чистих листах паперу.
Обліковими працівниками порушується графік здачі первинних документів в бухгалтерію райспоживспілки.
При нарахуванні заробітної плати високу питому вагу займає погодинна заробітна плата, яка мало стимулює ріст продуктивності праці. Тому адміністрації райспоживспілки потрібно підвищити виконавчу дисципліну облікових працівників, забезпечивши їх необхідними бухгалтерськими бланками. Економічні службі споживчого товариства разом з адміністрацією для забезпечення зв'язку оплати з результатами праці слід перебудувати структуру заробітної плати.
Оплату і преміювання здійснювати в залежності від кінцевого результату, що дасть можливість підвищити продуктивність праці.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України, 28.06.1996 р. з наступними змінами і доповненнями.
2. Закон України "Про оплату праці", 24.03.1995 р.
3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", 16.07.1999 р.
4. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", 28.02.1991 р.
5. Кодекс Законів про працю України, 21.12.1999 р.
6. Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування" від 30.11.1999 р.
7. Міністерство Фінансів України "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 р.
8. Голов С. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні - Дніпропетровськ, 2000 р.
9. Огійчук М. Бухгалтерський облік на підприємствах України, - Київ, 2001 р.
10. Пархоменко В. Про реформування бухгалтерського обліку в Україні, Бухгалтерський облік і аудит, - 1998, №10
11. Ткаченко М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України, - Київ, 2000 р.
12. Соцінформ. Методичні рекомендації щодо регулювання фондів оплати праці підприємств виробничої сфери в умовах економічного зростання, - Київ, 2001 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...