WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік оплати праці в системі управління персоналом підприємства - Курсова робота

Облік оплати праці в системі управління персоналом підприємства - Курсова робота

по день сплати включно.
Підприємство може погашати заборгованість перед Пенсійним фондом шляхом виплати пенсій пенсіонерам продукцією власного виробництва. Обов'язковими умовами для цього є: наявність продукції, яка може бути видана; згода пенсіонера на виплату йому пенсії в натуральній формі; наявність заборгованості по виплаті пенсій.
Перелік видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. № 697 "Про затвердження Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій".
Збір до Пенсійного фонду не нараховується на:
o вихідну допомогу в разі припинення трудового договору;
o компенсацію за невикористану відпустку;
o добовіна відрядження у межах норм, установлених законодавством, і виплати замість добових;
o вартість безкоштовно наданих відповідно до актів законодавства деяким кате-горіям працівників квартир, комунальних послуг, палива, проїзних, квитків або суми коштів для їх відшкодування за рахунок відповідних бюджетів, а також твердого палива для працівників вугільної промисловості;
o виплати у межах, установлених законодавством, на проживання і харчування спортсменів і тренерів під час проведення змагань і навчально-тренувальних зборів;
o вартість виданого спецодягу (крім форменого одягу), спецвзуття та інших за-собів індивідуального захисту, мила, мийних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;
o суми відшкодування витрат та інших компенсацій у зв'язку з переведенням, прийманням або направленням робітників і службовців на роботу в іншу міс-цевість;
o доплати і надбавки до заробітна плати замість добових у випадках, коли по-стійна робота проходить у дорозі, має роз'їзний характер або пов'язана зі службовими поїздками у межах обслуговуваних дільниць;
o заробітну плату за дні роботи без винагороди за працю (суботники, недільни-ки тощо), яка перераховується до бюджету або на благодійні цілі;
o суми відшкодування збитку, заподіяного працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків;
o стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам (у тому числі тим, які направляються на навчання підприємствами, установами й організаціями), які навчаються з відривом від виробництва;
o стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства у справах науки і технологій і Національної академії наук для молодих вчених;
o фінансову підтримку (гранти) за рахунок коштів іноземних наукових фондів, яка надається вченим України і переможцям відповідних конкурсів;
o допомога, яка виплачується за рахунок підприємства, установи, організації молодим фахівцям під час відпустки по закінченні вищого або професійно-технічного навчального закладу;
o доходи громадян від володіння корпоративними правами (отриманими дивідендами);
o компенсаційні виплати, що виплачуються громадянам згідно із Законом №796/91;
o допомога сім'ям з дітьми, яка виплачуються згідно із Законом України від 21.11.92 р. № 2811 "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", зі змінами;
o різні види допомоги по соціальному страхуванню, що виплачуються за рахунок Фонду соціального страхування України (крім допомоги з тимчасової непрацездатності);
o Державні премії України в галузі науки і техніки, Державні премії України імені Тараса Шевченка, іменні премії, що присуджуються Національною академією наук України І галузевими академіями наук, премії Міністерства культури і мистецтва;
o щомісячні виплати за звання дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Національної академії наук України і галузевих академій наук.
Розрахунки з нарахування суми збору госпрозрахунковими підприємствами відображаються по дебету рахунків обліку витрат на виробництво, адміністративних витрат, витрат на збут, використання прибутку, капітальних інвестицій, надзвичайних витрат, інших операційних витрат і по кредиту рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунок 651 "За пенсійним забезпеченням".
Утримання збору з працюючих громадян відображається по кредиту рахунка 65 субрахунок 651 і дебету рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці".
При перерахуванні коштів до Пенсійного фонду дебетується рахунок 65 субрахунок 651 і кредитується відповідний рахунок грошових коштів у банках, які зосереджені на рахунку 31 "Рахунки в банках".
Витрати, здійснені за рахунок збору до Пенсійного фонду, відображаються по дебету рахунка 65 субрахунок 651 у кореспонденції з рахунком 66 "Розрахунки з оплати праці"
Підприємство щокварталу складає в двох примірниках звіт про нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та ви-трачення коштів Пенсійного фонду.
Справляння збору до Фонду соціального страхування сплачується на підставі: Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від 26.06.97р. №402/97-ВР" (зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 03.12.97р. №686/97-ВР від 30.12.97р. №800/97-ВР, від 15.01.98р. №25/ 98-ВР);
o Інструкції "Про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України" від 26.08.99р. №11;
o Порядку справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, затверджений Наказом Міністерства праці та соціальної політики від 03.11.97р. №4.
На субрахунках "Розрахунки за соціальним страхуванням "Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття" ведуть бухгалтерський облік руху коштів зборів на обов'язкове соціальне страхування, і збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, які є обов'язковими платежами для підприємств
Об'єктом оподаткування є фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок у вигляді премій, заохочень, у тім числі в натуральній формі, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб (прибутковим податком з громадян). До цих витрат не належать витрати на оплату виконаних робіт (послуг) згідно із цивільно-правовими договорами, виплату доходів у вигляді дивідендів, відсотків тощо, а також інші витрати, які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Збір на обов'язкове соціальне страхування сплачується одночасно з отриманням коштів в установах банку на оплату праці. Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття платники зборів сплачують також одночасно з отриманням коштів в

 
 

Цікаве

Загрузка...