WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, його методологічне забезпечен - Реферат

Бухгалтерський облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, його методологічне забезпечен - Реферат

збиток) від основної діяльності підприємства за звітний період.
Визначену суму фінансового результату списують на відповідні субрахунки рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)":
а) на суму одержаного прибутку: Д-т рах. 791 "Результат операційної діяльності" К-т рах. 441 "Прибуток нерозподілений";
б) на суму збитку: Д-т рах. 442 "Непокриті збитки" К-т рах. 791 "Результат операційної діяльності".
Формування в обліку фінансових результатів від операційної діяльності підприємства за звітний період можна відобразити за такою схемою.
Схема 1. Формування в обліку фінансових результатів від операційної діяльності підприємства за звітний період
Доходи, що виникають в процесі фінансової діяльності підприємства, такі, як дивіденди, відсотки, інші доходи, одержані від фінансових інвестицій в бухгалтерському обліку, відображаються на рахунках: 72 "Дохід від участі в капіталі" та 73 "Інші фінансові доходи" .
Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" використовують для відображення доходу, одержаного від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі. Ведуть за субрахунками:
721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства",
722 "Дохід від спільної діяльності",
723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства".
По кредиту рахунка 72 "Дохід від участі в капіталі" та його субрахунків відображають збільшення (одержання) доходу, по дебету - списання порядку закриття в кінці звітного періоду на рахунок 792 "Результат фінансових операцій".
Таблиця 1
Відображення в обліку операцій, пов'язаних з формуванням фінансового результату від операційної діяльності
№ п/п
Зміст господарської операції
Сума, грн.
Дебет рахунка
Кредит рахунка
1.
Списано в кінці звітного періоду на фінансові результати суму чистого доходу: - від реалізації товарів 100000
702
"Дохід від реалізації товарів" 791
"Результат операційної діяльності"
- від іншої операційної діяльності
50000
71
"Інший операційний дохід" 791
"Результат операційної діяльності"
2.
Списано в кінці звітного періоду на фінансові результати: - собівартість реалізованих товарів
90000
791
"Результат операційної діяльності" 902
"Собівартість реалізованих товарів"
- адміністративні витрати
15000
791
"Результат операційної діяльності" 92
"Адміністративні витрати"
- витрати на збут
3000
791
"Результат операційної діяльності" 93
"Витрати на збут"
- інші витрати операційної діяльності
2000
791
"Результат операційної діяльності" 94
"Інші витрати операційної діяльності"
- суму нарахованого податку на прибуток від звичайної діяльності 4000
791
"Результат операційної діяльності" 981
"Податок на прибуток від звичайної діяльності"
3.
Визначено і списано фінансовий результат (прибуток) за звітний період
36000
791
"Результат операційної діяльності" 441
"Прибуток нерозподі-лений"
В бухгалтерському обліку на суму доходу, одержаного від інвестицій пов'язаним сторонам і визначеного за методом обліку участі в капіталі, роблять записи:
Д-т рах. 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"
К-т рах. 72 "Дохід від участі в капіталі".
Отримані (нараховані) дивіденди підприємством зменшують вартість інвестицій, що відображаються записом:
Д-т рах. 373 "Розрахунки за нарахованими доходами"
К-т рах. 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі".
В кінці звітного періоду доходи, отримані від участі в капіталі, зараховуються до складу результатів фінансових операцій записом:
Д-т рах. 72 "Дохід від участі в капіталі"
К-т рах. 792 "Результат фінансових операцій".
Таблиця 2
Основні бухгалтерські проводкипо обліку інвестицій пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі
№ п/п
Зміст господарської операції
Сума, грн.
Дебет рахунка
Кредит рахунка
1.
Здійснено фінансові інвестиції в асоційовані дочірні або спільні підприємства
800 000
141
"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" 311
"Поточні рахунки в національній валюті"
2
Відображено інвестором дохід, одержаний (нарахований) від участі в капіталі
100000
141
"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" 72
"Дохід від участі в капіталі"
3.
Відображено нараховані дивіденди від інвестицій пов'язаним сторонам, що обліковуються за методом обліку участі в капіталі 30000
373
"Розрахунки за нарахованими доходами"
141
"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"
4.
Відображено частку збитків інвестора в результаті діяльності об'єкта інвестування 5000
96
"Втрати від участі в капіталі" 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"
5,
В кінці звітного періоду списано на результати фінансових операцій:
- дохід від участі в капіталі 100 000
72
"Дохід від участі в капіталі"
792
"Результат фінансових операцій"
- втрати від участі в капіталі
5000
792
"Результат фінансових операцій" 96
"Втрати від участі в капіталі"
6.
Визначено і списано результат (прибуток) від фінансових операцій
65000
732
"Результат фінансових операцій" 441
"Прибуток нерозподілений "
До інших фінансових доходів відносять доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які відображаються за методом обліку участі в капіталі), такі, як дивіденди, відсотки, амортизація дисконту за інвестиціями в боргові папери.
До фінансових витрат відносять витрати підприємства, які пов'язані із залученням позикового капіталу: відсотки за кредитами, за облігаціями, витрати на фінансову оренду тощо.
Облік інших фінансових доходів ведуть на рахунку 73 "Інші фінансові доходи", по кредиту якого відображають визнану суму доходу, по дебету - списання кредитового обороту в кінці звітного періоду на рахунок 792 "Результат фінансових операцій" .
Облік фінансових витрат ведуть на рахунку 95 "Фінансові витрати" за субрахунками:
951 "Відсотки за кредит",
952 "Інші фінансові витрати".
По дебету рахунка 95 "Фінансові виграти" та його субрахунків відображають суми визнаних фінансових витрат, покредиту-їх списання на рахунок 792 "Результат фінансових операцій".
Таблиця 3
Облік операцій, пов'язаних з отриманням інших фінансових доходів
№ п/п Зміст господарської операції
Дебет рахунка
Кредит рахунка
1.
Відображено суми отриманих кредитів банків
311
"Поточні рахунки в національній валюті" 601
"Короткострокові кредити банків в національній валюті"
2.
Відображено щомісячне нарахування відсотків за кредит 951
"Відсотки за кредит" 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"
3.
Списано в кінці звітного періоду витрати на сплату відсотків на результати фінансових операцій 792
"Результат

 
 

Цікаве

Загрузка...