WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, його методологічне забезпечен - Реферат

Бухгалтерський облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, його методологічне забезпечен - Реферат

обліку участі в капіталі передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування. Згідно з п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні і спільні підприємства, облік яких ведеться за методом обліку участі в капіталі.
Асоційоване підприємство - це підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора. Втрати від участі в капіталі виникають у випадку, якщо результатом діяльності підприємства, інвестиції якого обліковуються за методом обліку участі в капіталі, є збиток.
Облік втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом обліку участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства, ведеться на рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" за субрахунками:
961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства",
962 "Втрати від спільної діяльності",
963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства".
По дебету рахунка 96 "Втрати від участі в капіталі" та його субрахунків відображають суму визнаних втрат, по кредиту - списання на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" ведуть облік втрат, пов'язаних із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованим підприємством збитків або зменшення його власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінки необоротних активів та інвестицій тощо).
На субрахунку 962 "Втрати від спільної діяльності" ведуть облік втрат, пов'язаних із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів і фінансових інвестицій тощо).
На субрахунку 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства" ведуть облік втрат, пов'язаних із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків або зменшення власного капіталу внаслідок інших подій.
До інших витрат, які виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але які не пов'язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), належать:
" собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова (залишкова) вартість і витрати, пов'язані з їх реалізацією);
" собівартість реалізованих майнових комплексів (балансова (залишкова) вартість і витрати, пов'язані з їх реалізацією);
" витрати від неопераційних курсових різниць (витрати за активами і зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства внаслідок зміни курсу національної валюти до іноземної валюти);
" сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;
" списання необоротних активів (балансова (залишкова) вартість і витрати, пов'язані з ліквідацією);
" інші витрати звичайної діяльності. Облік зазначених витрат ведуть на рахунку 97 "Інші витрати" за субрахунками:
971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій",
972 "Собівартість реалізованих необоротних активів",
973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів",
974 "Втрати від неопераційних курсових різниць",
975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій",
976 "Списання необоротних активів",
977 "Інші витрати звичайної діяльності",
978 "Втрати страхових сум та страхових відшкодувань",
979 "Перестрахування".
По дебету рахунка 97 "Інші витрати" та його субрахунків відображають суми визнаних витрат, по кредиту - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
Фінансовий результат визначається по кожному виду діяльності шляхом порівняння доходів і витрат.
В бухгалтерському обліку і фінансовій звітності фінансові результати поділяються на прибуток (збиток):
" від основної діяльності і
" від надзвичайних подій .
Для узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків передбачено порівняльний рахунок 79 "Фінансові результати", який ведеться за субрахунками:
791 "Результат операційної діяльності",
792 "Результат фінансових операцій",
793 "Результат від іншої звичайної діяльності",
794 "Результат від надзвичайних подій".
На кредит рахунка 79 "Фінансові результати" і його субрахунків в кінці звітного періоду списують суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а на дебет - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також суму нарахованого податку на прибуток.
Оскільки податок на прибуток визначається загальною сумою і не поділяється за видами діяльності, то витрати по податку на прибуток списуються на окремий субрахунок рахунка 79 "Фінансові результати" за вибором підприємства, крім субрахунка 794 "Результат від надзвичайних подій".
Шляхом порівняння на рахунку 79 "Фінансові результати" суми одержаних доходів (відображених по кредиту рахунка) з сумою витрат з урахуванням податку на прибуток (списаних на дебет рахунка) визначають фінансовий результат діяльності (прибуток, збиток) за звітний період. Визначену суму прибутку (збуту) відповідними записами списують на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)":
а) на суму одержаного прибутку: Д-т рах. 79 "Фінансові результати" К-т рах. 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)";
б) на суму збитку: Д-т рах. 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" К-т рах. 79 "Фінансові результати".
Визначення фінансового результату від основної діяльності забезпечується за допомогою субрахунка 791 "Результат операційної діяльності". В кінці звітного періоду на кредит цього субрахунка списують:
" дохід від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг (в кореспонденції з дебетом рахунка 70 "Дохід від реалізації");
" дохід від іншої операційної діяльності (в кореспонденції з дебетом рахунка 71 "Інший операційний дохід").
На дебет субрахунка 791 "Результат операційної діяльності" списують:
" собівартість реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг (з кредиту рахунка 90 "Собівартість реалізації");
" адміністративні витрати (з кредиту рахунка 92 "Адміністративні витрати");
" витрати на збут (з кредиту рахунка 93 "Витрати на збут");
" інші витрати операційної діяльності (з кредиту рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності");
" нараховану за даними бухгалтерськогообліку суму податку на прибуток від звичайної діяльності (з кредиту рахунка 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності").
Шляхом зіставлення на субрахунку 791 "Результат операційної діяльності" кредитового обігу (загальна сума одержаного доходу від реалізації та іншої операційної діяльності) з дебетовим обігом (загальна сума операційних витрат з урахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності) визначають фінансовий результат (прибуток,

 
 

Цікаве

Загрузка...