WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, його методологічне забезпечен - Реферат

Бухгалтерський облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, його методологічне забезпечен - Реферат


Курсова робота з бухобліку
Бухгалтерський облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, його методологічне забезпечення та нормативно-правове регулювання.
ЗМІСТ
Вступ..............................................................................................................3
Розділ 1. Методологічне забезпечення та нормативно-правове
регулювання бухгалтерського обліку руху грошових
коштів в результаті операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності підприємства...........................................5
Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку руху грошових
коштів в результаті операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності підприємства...........................................9
Розділ 3. Бухгалтерський і податковий облік руху грошових
коштів в результаті операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності підприємства..........................................24
Висновки.....................................................................................................26
Список використаної літератури..............................................................28
ВСТУП
В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами й організаціями, працівниками підприємства й окремими особами, тому зростає потреба всіх рівнів управління у своєчасній і достовірній інформації, що забезпечує прийняття обґрунтованих рішень. У цьому зв'язку зростає роль обліку коштів. Кошти присутні на початковому і кінцевому етапах облікового циклу, що включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їхній продаж і одержання виторгу.
Звіт про рух грошових коштів - це звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді. Зміст, форма та загальні вимоги до розкриття статей Звіту про рух грошових коштів визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів". Звіт про рух грошових коштів складається з метою надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, які відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.
Під грошовими коштами слід розуміти готівку, кошти на рахунках в банку та депозити до запитання. До еквівалентів грошових коштів відносять короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.
Звіт про рух грошових коштів, згідно П(с)БО 4 складається із трьох розділів:
1. Рух коштів в результаті операційної діяльності.
2. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності.
3. Рух коштів в результаті фінансової діяльності.
Організація грошового обігу на підприємствах контролюється і регламентується. Від своєчасного і якісного внутрішнього контролю залежить не тільки схоронність коштів засновників, але і кредитоспроможність підприємства. Внутрішній контроль включає не тільки бухгалтерський облік, а усю фінансово-господарську діяльність структурних підрозділів і підприємства в цілому. Контроль спрямований на постійне удосконалювання господарських процесів, що є життєвою необхідністю сучасного підприємства.
Метою курсової роботи стало вивчення наступних питань - методологічного забезпечення та нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, організації бухгалтерського обліку руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, бухгалтерського і податкового облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
Для досягненя поставленої мети використовувалалася нормативно-правова база та літературні джерела. Серед літературних джерел окремо можна виділити наступні праці: Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України", Марочкіна А.М. "Бухгалтерський облік за Національними стандартами", Бутинець Ф.Ф. та ін. "Інформаційні системи бухгалтерського обліку", Грабової Н.М. "Теорія бухгалтерського обліку", Завгороднього В.П. "Бухгалтерський облік в Україні", Кулаковської Л.П.
Курсова робота складається із наступних розділів: розділу 1 "Методологічне забезпечення та нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства", розділу 2 "Організація бухгалтерського обліку руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства", розділу 3 "Бухгалтерський і податковий облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства".
Розділ 1. Методологічне забезпечення та нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
Для визначення фінансових результатів діяльності підприємства необхідно порівнювати доходи звітного періоду з витратами, понесеними для отримання цих доходів. Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та розкриття її у фінансовій 1 звітності встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".
Порядок формування в обліку інформації про витрати діяльності визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Для визначення фінансового результату діяльності підприємства необхідно дотримуватися принципів нарахування та відповідності доходів і витрат.
Принцип нарахування полягає в тому, що результат господарських операцій визнається тоді, коли вони відбулися (а не тоді коли отримані або сплачені грошові кошти), відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності тих періодів, до яких вони належать.
Принцип нарахування повинен застосовуватися одночасно з {принципом відповідності, згідно з яким витрати визнаються одночасно з доходами, для отримання яких вони були здійснені. Так якщо торговим підприємством визнано дохід від реалізації товарів в момент їх відвантаження (відпуску) покупцям, то одночасно необхідно визнати і собівартість реалізованих товарів. В даному випадку дохід визнається в момент збільшення активу - дебіторської заборгованості покупців, а витрати - одночасно із зменшенням активу - товарних запасів.
В цілях бухгалтерського обліку і фінансової звітності необхідно відображати окремо результати від звичайної діяльності і результати від надзвичайних подій.
Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку основну діяльність підприємства, а також операції, які забезпечують її, або які виникають в результаті здійснення такої діяльності.
Прикладом звичайноїдіяльності є виробництво і реалізація продукції (робіт, послуг), розрахунки з постачальниками, покупцями,

 
 

Цікаве

Загрузка...