WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку підприємств (на прикладі АППБ «АВАЛЬ») - Дипломна робота

Оподаткування прибутку підприємств (на прикладі АППБ «АВАЛЬ») - Дипломна робота

її становлення і розвитку дає змогу зробити висновок про серйозні недоліки, що їй притаманні. По-перше, це нестабільність податкової системи. Часті зміни в законодавчих актах щодо окремих податків негативно впливають на розвиток підприємницької діяльності. По-друге, основним є фіскальне спрямування податкової системи, недостатня регулююча функція основних податків. По-третє, система в цілому надто громіздка, розрахунки окремих податків невиправдано ускладнені.
Дослідження основ прибуткового оподаткування банків потребує визначення поняття доход підприємства. З позицій оподаткування слід розрізняти валовий і чистий доход підприємства. Валовий доход відображає новостворену вартість і включає заробітну плату і чистий доход. Він визначається як різниця між виручкою від реалізації й матеріальними та прирівняними до них затратами. Визначення чистого доходу складніше, бо визначається як рівнем матеріальних і прирівняних до них затрат, так і співвідношенням двох складових валового доходу. На рівні підприємств чистий доход має форму прибутку.
Існування двох показників доходу - валового та чистого - породжує проблему визначення об'єкта оподаткування. Вирішальним чинником виділення об'єкта оподаткування є відносини власності. З позицій прав власності всіх платників умовно можна поділити на дві групи. Першу складають платники, які одночасно є суб'єктами власності й трудової діяльності. Прикладом можуть служити колективні підприємства, партнерства. Специфіка цих суб'єктів господарювання полягає в тому, що отриманий ними валовий доход тільки умовно можна розділити на заробітну плату й прибуток. Тому й об'єктом оподаткування в даному випадку краще встановити валовий доход.
Другу групу складають платники, в яких має місце чіткий розподіл валового доходу на заробітну плату й прибуток. Реальність такого розподілу пов'язана з тим, що суб'єкти власності і суб'єкти праці не збігаються. Такими є державні та приватні підприємства. В цьому випадку об'єктами оподаткування повинні бути окремо заробітна плата й прибуток. Саме такий підхід покладений в основу системи прибуткового оподаткування юридичних і фізичних осіб у країнах із розвинутою ринковою економікою.
Слід звернути увагу на те, що об'єктом оподаткування може бути також виручка від реалізації продукції, робіт, послуг. Однак це вже не належить до сфери прибуткового оподаткування. Надходження виручки від реалізації ще не означає отримання доходу, оскільки вона вся може бути спрямована на покриття проведених затрат. Більше того, затрати можуть перевищувати суму виручки від реалізації, тобто банк взагалі понесе збитки. Ця виручка - джерело доходу, а не доход. Вона може бути об'єктом тільки непрямого, а не прибуткового оподаткування.
1.2. Огляд законодавчо-нормативної бази та літературних джерел з питання механізму оподаткування прибутку банків
Для здійснення фінансово-господарської діяльності банкам необхідно дотримуватися певних законодавчих та нормативних актів, що розроблені урядом, Президентом, міністерствами та відомствами, Національним банком України.
Питання оподаткування прибутків банків регулюється такими нормативними актами.
1. Законами України - "Про банки і банківську діяльність", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про систему оподаткування", "Про цінні папери та фондову біржу" та іншими.
2. Постановами Кабінету Міністрів України - "Про затвердження порядку визначення суми податку наприбуток підприємств, одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при застосуванні норм амортизації у 1998 році, та спрямування зазначених коштів до Державного бюджету України", "Про перелік покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів, напівфабрикатів та залишків готової продукції, облік приросту (убутку) балансової вартості яких ведеться за наслідками звітного (податкового) року", "Про порядок зарахування до Державного бюджету України на 1999 рік частини амортизаційних відрахувань" та іншими.
3. Листами Головної державної податкової інспекції - "Про оподаткування доходів комурційних банків", "Про оподаткування прибутку установ банків та їх філій", "Про перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування, що здійснюється установами банків в Україні і вартість яких, відповідно до п. 3.2.5 Закону України від 03.04.1997 року №168 "Про податок на додану вартість" не включається до об'єкту оподаткування податком на додану вартість", "Про оподаткування пасивних прибутків банків-нерезидентів", Про оподаткування операцій банків з векселями власної емісії" та іншими.
4. Постановою Правління Національного Банку України "Про затвердження Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України" від 27 червня 2001 року.
5. Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків у націоналъній та іноземній валюті, затв. постановою правління Націоналъноro банку України від 18 грудня 1998 р. № 527.
При написанні дипломної роботи використовувалася наступна літератра:
1. Досліджуючи питання поняття банків ми зверталися до праць: Савлука М.І. "Вступ до банківської справи", Селіванова А.О. "Банківське право України", Костюченко О.А. "Банківське право".
2. Вивчаючи теоретичні основи оподаткування банків, ми звернули до наукової літератури - Ковальчука Т.Т., Коваля М.М. "Ліквідність комерційного банку", Поддерьогіна А.М. "Фінанси підприємства".
3. Детально досліджуючи механізм оподаткування банків ми звернулися у першу чергу до праці Федосова В.М. "Податкова система України", а також Мороза А.Н. "Коммерческие банки: финансовая устойчивость коммерческого банка".
При написанні дипломної роботи використовувалася і інша література, яка наводиться у кінці роботи.
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль"
Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль" діє на підставі Закону України "Про банки і банківську діяльність" , Закону України "Про власність" , Закону України "Про господарські товариства", Закону України "Про цінні папери і фондову біржу", Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", інших законодавчих актів України, а також нормативно-правових актів Національного банку України (надалі - НБУ), що регулюють банківську діяльність, та Статуту.
Банк є госпрозрахунковою установою та створений у формі відкритого акціонерного товариства. Банк створений організаціями-засновниками на підставі рішення установчих зборів (протокол № 1 від 03.03.1992 року).
Банк зареєстрований Національним банком України 27.03.1992 р., під реєстраційним номером № 94.
Акціонерами Банку можуть бути резиденти та нерезиденти, юридичні та фізичні особи.
Банк є юридичноюособою та набув статусу юридичної особи з дня його реєстрації НБУ шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами НБУ. Підтвердженням державної

 
 

Цікаве

Загрузка...