WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку підприємств (на прикладі АППБ «АВАЛЬ») - Дипломна робота

Оподаткування прибутку підприємств (на прикладі АППБ «АВАЛЬ») - Дипломна робота

оподаткування - пряме чи непряме оподаткування повинно бути розвинуто, визначити переваги та недоліки прямого та непрямого оподаткування.
Одною із актуальних проблем є необхідність цілісної податкової системи і законодавства, яке її регулює. Нормативні акти, які визначають податкові надходження часто протирічать один одному. Складається враження, що про цілісність податкової системи в Україні не може бути мови, не кажучи вже про яку-небуть прив'язку до механізму кредитування і бюджетного регулювання. Вдосконалення податкової системи обмежується зміною лише окремих її елементів (розмір ставок, строки, пільг, об'єктів оподаткування, посилення чи заміна одних видів на інші). Якщо і змінюються якісь принципові моменти, то дуже рідко.
Останнім часом в періодичних виданнях все частіше обговорюється проблема податкового кодексу. Дуже часто з ним пов'язують великі надії на поліпшення податкового законодавства. Але на даний момент тяжко кодифікувати податкові нормативні акти, так як іде тільки процес становлення податкової системи. Швидкі зміни господарської ситуації, пробіли в податковому законодавстві, відсутність готових схем та досвіду не дозволяє досягти стійкої системи оподаткування.
Основним напрямом при розробці податкового кодексу повинна бути не більш жорстока відповідальність і тотальна перевірка, а шлях спрощення податкового законодавства, загальнодоступності і зрозумілості норм, що використовуються. Податковий кодекс принципово повинен відповісти на три питання:
" кого виділити як платника податку (юридичні та фізичні, змішані),
" що виділити як податкові основи (об'єкт, показники виробництво і власності ),
" яка величина і механізм стягнення базового показника (ставки, пільги, строки і бюджети надходжень).
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Нормативно-правова база
1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-Ш "Про банки і банківську діяльність" // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 5-6. - Ст. 30.
3. Закон України від 25 березня 1999 р. "Про оподаткування прибутку підприємств" // Відомості Верховної Ради України - 1997. - № 16.
4. Закон України від 7 лютого 1991 р. № 697-12 "Про власність" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20. - Ст. 249.
5. Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - Ст. 682.
6. Закон України від 27 березня 1991 р. № Ш-ХІІ "Про підприємства в Україні" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24. - Ст. 272.
7. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1991. - №38. - ст.508.
8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку визначення суми податку наприбуток підприємств, одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при застосуванні норм амортизації у 1998 році, та спрямування зазначених коштів до Державного бюджету України" за № 1579 від 2.07.98 року.
9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів, напівфабрикатів та залишків готової продукції, облік приросту (убутку) балансової вартості яких ведеться за наслідками звітного (податкового) року" за № 1579 від 2.07.98 року.
10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік зарахування до Державного бюджету України у 1999 році та використання коштів, що надходять від сплати податку на прибуток підприємств, визначеного із застосуванням понижуючого коефіцієнта до норм амортизації" за № 1282 від 19.07.99 року.
11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок зарахування до Державного бюджету України на 1999 рік частини амортизаційних відрахувань" за № 3 від 4.01.99 року.
12. Постанова Правління Національного Банку України "Про затвердження Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України" від 27 червня 2001 року / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 липня 2001 р. за № 586/5777.
13. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у націоналъній та іноземній валюті, затв. постановою правління Націоналъноro банку України від 18 грудня 1998 р. № 527 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 1. - С. 98.
14. Лист Головної державної податкової інспекції "Про оподаткування доходів комерційних банків" від 08.09.94 за №10-114/10-3696.
15. Лист Головної державної податкової інспекції"Про оподаткування прибутку установ банків та їх філій" від 30.11.95 року за №14-212/11-5596.
16. Лист Головної державної податкової інспекції "Про перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування, що здійснюється установами банків в Україні і вартість яких, відповідно до п. 3.2.5 Закону України від 03.04.1997 року №168 "Про податок на додану вартість" не включається до об'єкту оподаткування податком на додану вартість" від 09.06.98 року за № 6137/11/16-1101.
17. Лист Головної державної податкової інспекції Про оподаткування пасивних прибутків банків-нерезидентів" від 23.02.96 року за №14-212/11-1134.
18. Лист Головної державної податкової інспекції"Про оподаткування операцій банків з векселями власної емісії" від 17.12.99 року за №7234/*6/22-3115.
Монографічна, наукова та інша література
1. Банківське право України / За ред А. О. Селіванова. - К.: Ін Юре, 2000.
2. Беркар Колас. Управління фінансовою діяльністю підприємства. - М.: Фінанси, 1997.
3. Василик О.Д. Державні фінанси України. - К.: Вища школа, 1997.
4. Вступ до банківської справи / Під ред. М. І. Савлука. - К.: Лібра, 1998.
5. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. - М., 1996.
6. Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ліквідність комерційного банку. - Київ: Знання, 1996.
7. Колесников В.И., Проливецкая Л.П.,Александрова Н.Т. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 1995.
8. Костюченко О.А. Банківське право. - К., 1998.
9. Кучерявенко М.П. Банківське право. - Харків, 1999.
10. Максимова Т.І. Економічний аналіз прибутку. - М.: Фінанси і статистика, 1990.
11. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. - М.: Банки и биржи, "ЮНИТИ", 1995.
12. Мороз А. Основы банковского дела. - К.: УФБШ, 1994.
13. Мороз А.Н. Коммерческие банки: финансовая устойчивость коммерческого банка. - К.: УФБШ, 1996.
14. Основы банковского дела / Под ред. А. Н Мороза. - К.: Либра, 1994.
15. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1998.
16. Поддерьогіна А.М. Фінанси підприємства. - К.: Вища школа, 1998.
17. Сугоняко О. Роль комерційних банків у встановленні національної економіки // Закон і Бізнес. - №24. - 1996. - С.4.
18. Фісенко М.А. Фінанси підприємств. - Мінськ, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...