WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку підприємств (на прикладі АППБ «АВАЛЬ») - Дипломна робота

Оподаткування прибутку підприємств (на прикладі АППБ «АВАЛЬ») - Дипломна робота

підлягає поверненню з відповідного бюджету протягом десяти робочих днів з моменту отримання податковим органом відповідної заяви платника податку або зарахуванню на зменшення платежів до цього бюджету майбутніх періодів, за вибором платника податку, в разі якщо не минув строк позовної давності, встановлений законодавством.
Контроль податкових інспекцій за розрахунками з бюджетом.
Попередня (камеральна) перевірка банків з питань дотримання ними податкового законодавства, правильності обчислення, повноти й своєчасності сплати до бюджету податку на прибуток (доход) здійснюється безпосередньо в податковій інспекції в присутності головного бухгалтера, який здає звіт. Перевірці підлягають такі питання:
1. повнота і своєчасність подання звіту й розрахунку податку на прибуток (доход);
2. наявність у поданих документах усіх необхідних реквізитів;
3. узгодженість звітних даних;
4. послідовність даних у формах звітності;
5. відповідність даних, що використовуються для складання розрахунків податку на прибуток (доход), даним, відображеним у звітності;
6. правильність складання розрахунку податку, визначення сум і строків сплати або повернення з бюджету належних сум.
При перевірці повноти і своєчасності подання звіту й розрахунку податку на прибуток (доход) необхідно впевнитися, що подано всі передбачені законодавством бухгалтерські документи за встановленими формами й у встановлений строк. На кожному документі повинні бути назва підприємства (організації), його адреса, підписи керівника й головного бухгалтера, кругла печатка і штамп.
Узгодженість звітних даних перевіряється шляхом порівняння однойменних даних у різних формах звітності. Наприклад, величина балансового прибутку, відображена у формі 1 (Баланс підприємства), повинна дорівнювати величині балансового прибутку, відображеній у формі 2 (Звіт про фінансові результати та їх використання).
При перевірці послідовності звітних даних зіставляються показники на кінець попереднього звітного періоду й на початок нинішнього. Якщо вони збігаються, то послідовність звіту дотримується.
При виявленні порушень за пунктами 1 - 4 звіт може бути не прийнятий податковим інспектором і повернений бухгалтеру на доопрацювання.
Перевіряючи правильність складання розрахунку податку на прибуток (доход), необхідно звернути увагу на те, щоб дані, відображені в розрахунку, збігалися з відповідними даними, відображеними в декларації.
Документальна перевірка бухгалтерських звітів і балансів - це другий етап контролю податкових органів за правильністю обчислення і внесення до бюджету податку на прибуток (доходи). Вона здійснюється у відповідності з річними планами контрольно-економічної роботи податкових інспекцій і квартальними графіками перевірок, які даються по кожній ділянці роботи. У плани й графіки перевірок насамперед включаються підприємства, об'єднання та організації, які отримують значні суми прибутків або допускають грубі порушення у веденні бухгалтерського обліку й податкового законодавства. Такі перевірки можуть провадитися, як тільки виникає необхідність, але не рідше одного разу на 2 роки.
Для проведення перевірки податковий інспектор повинен мати при собі розпорядження податкової інспекції, в якому вказуються назва й адреса підприємства, що підлягає перевірці, і програму перевірки, затверджену начальником податкової інспекції. Програма складається виходячи з головної мети перевірки, яка полягає у виявленні достовірності визначення прибутку (доходу), правильності обчислення податку й виконання зобов'язань перед бюджетом, оцінці стану звітної дисципліни та ведення бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим перевірці підлягають такі питання:
1. Достовірність обліку затрат на виробництво й витрат обігу, а саме:
а) правильність визначення вартості сировини, основних матеріалів, палива й запчастин, списаних на виробництво у звітному періоді;
б) дотримання порядку списування на виробництво вартості малоцінних і швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію;
в) правильність нарахування амортизації;
г) правильність віднесення на виробництво витрат на рекламу, орендну плату, затрат на виплату процентів за кредитами;
д) правильність ведення обліку загальногосподарських і загальновиробничих витрат та їх розподілу між різними видами діяльності (на основне виробництво, житлово-комунальне господарство, незавершене виробництво).
2. Правильність відображення у звітності даних про фактичну реалізацію готової продукції.
3. Достовірність фінансових результатів.
Документальне оформлення обліку та контролю прибутку комерційного банку.
Облік - це спосіб документального спостереження, контролю за господарською і фінансовою діяльністю виробників і господарників (підприємств, організацій, спільних підприємств) , а також система збирання, вимірювання, обробки і передачі інформації про господарську діяльність підприємства, організації внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень. Документальне оформлення облікових та контрольних операцій з прибутків знаходить своє відображення в видах декларацій:
- Декларація про прибуток підприємства;
- Декларація про прибуток банківської установи;
- Декларація про доходи страховика;
- Декларація про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво с/г продукції.
Рядки Декларацій заповнюються на підставі:
1) показників додатків.
2) безпосередньо показників бухгалтерського або податкового обліку.
3) підсумок показників інших рядків Декларації.
Таким чином:
- Декларація пов язана з додатками;
- кожному рядку основної форми або додатка відповідає певний пункт Порядку;
- керуватися при заповненні рядків слід тими чи іншими статтями, пунктами і підпунктами Закону;
- показники для заповнення Декларації і додатків необхідно формувати на підставі певних облікових документів, даних бухгалтерського і податкового обліку, спеціальних розрахунків.
Під час заповнення додатків може виявитися, що в деяких з них взагалі не буде показників.
Разом з Декларацією повинні подаватидо податкового органу копії платіжних документів.
Про оподаткування доходів комерційних банків
З метою повного виконання Указу Президента України від 02.06.94 N 270/94 Головна державна податков інспекція України звернула увагу комерційних банків на забезпечення виконання пункту 4 Указу, яким передбачено, що для комерційних банків, які направляють мобілізовані кредитні ресурси на кредитування підприємств, організаці агропромислового комплексу та на купівлю депозитних сертифікатів Національного банку України, зменшується до 11 відсотків ставка податку на доходи в частині одержаних доходів від таких кредитів і депозитів. Таким чином вказані доходи оподатковуються за ставкою 11 відсотків. В бухгалтерському обліку такі доходи повині вестись на окремому субрахунку.
З урахуванням викладеного внеслися зміни в додаток М8 "Декларація-розрахунок доходів та податків банківських і страхових

 
 

Цікаве

Загрузка...