WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку підприємств (на прикладі АППБ «АВАЛЬ») - Дипломна робота

Оподаткування прибутку підприємств (на прикладі АППБ «АВАЛЬ») - Дипломна робота

купівля-продаж безготівкової іноземної валюти за заявками клієнтів та за рахунок власних коштів банку;
- конверсійні операції у безготівковій валюті;
- виконання операцій з документарними акредитивами;
- проведення розрахунків з застосуванням чистого або документарного інкасо;
- перекази коштів в іноземній валюті;
- зміна умов, розшук (запит), повернення, анулювання переказів тощо;
- виконання переказних доручень іноземних банків на користь громадян.
1.3. Неторгові операції:
- купівля у фізичних осіб-резидентів та нерезидентів готівкової іноземної валюти та продаж фізични особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові кошти у грошовій одиниці України;
- зворотний обмін готівкових коштів у грошовій одиниці України на іноземну валюту фізични особам-нерезидентам;
- купівля та продаж готівкової іноземної валюти для юридичних осіб з наданням відповідних касови ордерів;
- купівля та продаж платіжних документів в іноземній валюті за готівкові кошти у грошовій одиниц України, а також купівля та продаж платіжних документів в іноземній валюті за готівкову іноземну валюту з наданням відповідних квитанцій або касових ордерів;
- видача готівкою іноземної валюти за пластиковими картками;
- конверсія готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншо держави з наданням відповідних квитанцій або касових ордерів;
- дозволи на вивезення валюти, знятої з рахунку або купленої в уповноваженому банку, через митний кордон України.
Оподаткування пасивних прибутків банків-нерезидентів.
Згідно з пунктом 6.1 статті 6 Закону України від 3 квітня 1997 року "Про оподаткування прибутку підприємств" пасивні прибутки нерезидентів, що не здійснюють підприємницької діяльності в Україні через постійне представництво, в разі їх репатріації за межі України оподатковуються за ставкою 15 відсотків, якщо інше не встановлено міжнародним договором України з податкових питань. До складу пасивних прибутків належать і фінансові ресурси (проценти), що визначено пунктом 1 5.3 статті 1 5 цього Закону.
Відповідно до пункту 36 Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" затверджених Постановою Верховної Ради України від 27.06.95 р. N 247/95-ВР, податок з прибутку нерезидента, який отримує його з джерел в Україні і не пов'язаний з діяльністю нерезидента в Україні утримується у джерела в Україні.
Отже, податок з пасивних прибутків банків-нерезидентів, одержаних із джерел в Україні, утримується банками-резидентами, що виплачують банкам-нерезидентам доход, у валюті переказу з повної суми доходу при кожному перерахуванні платежу за межі України.
Якщо пасивні прибутки банків-нерезидентів залишаються на їх кореспондентських рахунках в Україні вони не підлягають оподаткуванню.
Оподатковування операцій банку "Аваль" із векселями власної емісії.
Законом України від 15 липня 1999 року "Про внесення змін у деякі закони України з метою стимулювання інвестиційної діяльності", яким, зокрема, внесені зміни в Закон України "Про оподатковування прибутку підприємств", істотно змінений порядок оподатковування операцій борговими вимогами і зобов'язаннями.
Так, відповідно до пп. 7.9.1 не включаються у валовий прибуток і не підлягають оподатковуванню кошти або майно, залучені платником податків у зв'язку з залученням платником податків коштів або майна в довірче управління, коштів у депозит (внесок), у тому числі шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів, або на інші термінові або довірчі рахунки, у тому числі шляхом емісії (випуску) облігацій, векселів або інвестиційних сертифікатів, а також поверненням платнику податків коштів або майна з довірчого управління, а також основної суми депозиту (внеску), у тому числі шляхом погашення (викупу) ощадних (депозитних) сертифікатів, або з інших термінових або довірчих рахунків, відкритих іншими особами на користь такого платника податків, у тому числі шляхом погашення облігацій, векселів або інвестиційних сертифікатів.
У випадку одержання банком прибутку у виді премії при розміщенні емітованих їм безпроцентних векселів із премією і наступним погашенням їхнім банком по номінальній вартості датою збільшення валового прибутку банку на суму належної йому премії рахується дата, що припадає на податкових
період, протягом якого була отримана або повинна була бути отримана така премія від розміщення банківських безпроцентних векселів.
У декларації про прибуток банківського установи, Порядок заповнення якої затверджений наказом ГПАУ від 16.01.98 р. N 21 і зареєстрований у Мінюсті України 10.02.98 р. N 87/2527 (із внесеними змінами і доповненнями), ці прибутки відбиваються в рядку 7 додатки А, де вказуються прибутки банківського установи від здійснення операцій із цінними паперами.
Оподаткування дивідендів акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль". Законом "Про оподаткування прибутку підприємств" передбачено оподаткування дивідендів. На рис. 3 зображено схему оподаткування дивідендів.
Рис. 3. Структурно-логічна схема оподаткування дивідендів, що їх виплачують емітенти корпоративних прав
Її аналіз і аналіз відповідних положень Закону дають змогу дійти таких висновків:
1) платником податку на дивіденди в бюджет є акціонерне підприємство (емітент корпоративних прав);
2) джерелом сплати податку на дивіденди є частина прибутку, яка спрямовується на їх виплату. Отже, на суму вказаного податку зменшується сума дивідендів, які отримають власники корпоративних прав (юридичні та фізичні особи);
3) виплата дивідендів у вигляді акцій звільняє емітента корпоративних прав від сплати податку на дивіденди;
4) підприємству-емітенту відшкодовується сума сплаченого податку на дивіденди через відповідне зменшення нарахованого податку на прибуток;
5) отримані юридичними особами дивіденди не враховуються за визначення їх оподаткованого прибутку. Дивіденди, отримані фізичними особами, не враховуються за оподаткування їхнього сукупного річного доходу.
3.2. Механізм перерахування і сплати до бюджету і позабюджетних фондів
Правила ведення податкового обліку.
Податкові періоди.
Для цілей Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" використовуються такіперіоди:
- звітний (податковий) рік - період, який розпочинається 1 січня поточного року і закінчується 31 грудня поточного року;
- звітний (податковий) квартал.
Датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
- або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку - день їх видачі з каси платника податку;
- або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).
У разі коли платник податку придбаває товари (роботи, послуги) з використанням

 
 

Цікаве

Загрузка...