WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку підприємств (на прикладі АППБ «АВАЛЬ») - Дипломна робота

Оподаткування прибутку підприємств (на прикладі АППБ «АВАЛЬ») - Дипломна робота

твердій сумі, що сплачується періодично. При аналізі доходної частини важливо виявити яку питому вагу в ній займають операційні доходи. Їхня частка повинна прагнути до 100%, темп приросту бути рівномірним. При зменшенні приросту цих доходів загальне збільшення останніх може бути забезпечене за рахунок інших видів доходів банку.
Аналіз витрат здійснюється по тієї ж схемі, що й аналіз його доходів. Валові витрати можна розділити на процентні та непроцентні.
Процентні витрати включають:
відсотки сплачені по депозитах підприємств;
відсотки сплачені по депозитах населення;
відсотки сплачені по міжбанківських кредитах і депозитам;
відсотки сплачені по залишках на розрахункових рахунках клієнтів.
Непроцентні витрати включають:
комісійні (по послугах і кореспондентським відношенням);
витрати по операціях із цінними паперами;
витрати по операціях на валютному ринку;
заробітна плата й інші витрати (нарахування на фонд оплати праці, премії і т.д.);
інші операційні й адміністративні витрати (оренда й утримання помешкань, різні податки, витрати на рекламу, охорону і т.д.)
Витрати банку на утримання і експлуатацію будинків і устаткування, оплату персоналу і соціальні посібники носять відносно постійний характер. Їхня питома вага в загальній сумі витрат банків, як правило, дуже значна. Зріст операційних витрат не тільки відбиває несприятливий стан кон'єктури ринку, на якому банки залучають ресурси, але і може свідчити про погіршення керування активно-пасивними операціями.
У ході виконання аналізу витрат банку необхідно не тільки проаналізувати в динаміці абсолютні і відносні розміри витрат ( у цілому і по групах витрат), але і виділити основні причини, що вплинули на їхній рівень із тим, щоб прийняти необхідні управлінські рішення, які б дозволили знизити витрати банку, що, у свою чергу, буде сприяти поліпшенню структури ресурсної бази, тобто збільшенню частки розрахункових рахунків і інших депозитних рахунків клієнтів і скороченню частки дорогих депозитних інструментів (наприклад, міжбанківських кредитів), і оптимальному скороченню непроцентних витрат.
Прибуток - це головний показник результативності роботи банку. Кількісний і якісний аналіз прибутковості робиться з метою з'ясування фінансової стійкості банку й оцінки ефективності його роботи за визначений період часу.
Одним із підходів до оцінки рівня прибутковості банка є виявлення сформованої тенденції зростання прибутку банку. Така форма аналізу прибутку можлива на основі даних за декілька років. Позитивна оцінка рівня прибутковості дається в тому випадку, якщо склалася тенденція її росту в основному за рахунок процентної маржі і непроцентних прибутків. Негативний висновок про прибутковість банку може бути зроблений, якщо позитивні тенденції зростання прибутку пов'язані в основному з прибутками від операцій на ринку цінних паперів, із непередбаченими прибутками, а також із відстрочками по сплаті податків.
Різниця між доходами і витратами комерційного банку складає його валовий прибуток (валовий дохід). Показник валового прибутку (без обліку сплати податків і розподілу залишкового прибутку, дає характеристику ефективності діяльності комерційного банку.
Оподаткування прибутку акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль"та його філій.
Згідно з статтею 2 Закону України від 3 квітня 1997 року "Про оподаткування прибутку підприємств" платниками податку на прибуток є банки, а також їх філії, що складають окремий баланс та мают розрахунковий (поточний) рахунок.
Філії головного банку, які не являються юридичними особами і виконують банківські операції згідно довіреності від імені головного банку є платниками податку на прибуток за вищенаведених умов. Витрат виробництва філій відносяться на собівартість їх банківської діяльності.
Згідно з пунктом 3.1.1 статті 3 вищеназваного Закону при визначенні об'єкта оподаткування, балансовий прибуток платника податку збільшується на суму коштів, включаючи валютні цінності, вартість матеріальни цінностей і нематеріальних активів, включаючи корпоративні права і цінні папери, одержані платником податку від інших суб'єктів підприємницької діяльності на власні потреби безкоштовно чи у вигляді безповоротної фінансової допомоги.
Отже, безповоротно перераховані філією головному банку чи головним банком філії фонди, утворені з рахунок прибутку, що залишився в розпорядженні відповідно філії та головного банку, є об'єкте оподаткування у одержувача цих фондів.
Перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування, що здійснюються акціонерним поштово-пенсійним банком "Аваль" і вартість яких, відповідно до п. 3.2.5 Закону України від 03.04.1997 року №168 "Про податок на додану вартість", не включається до об'єкту оподаткування податком на додану вартість:
1.1. Операції з розрахунково-касового обслуговування:
- відкриття, ведення та закриття рахунків клієнтів в національній та іноземній валюті;
- відкриття, ведення та закриття кореспондентських рахунків банків;
- розрахункові операції, пов'язані з безготівковими розрахунками за рахунками клієнтів банків;
- розрахункове обслуговування клієнтів через систему "банк-клієнт";
- виконання операцій за приватизаційними рахунками;
- надання виписок з особових рахунків та додатків до них;
- надання дублікатів виписок з особових рахунків в разі їх втрати клієнтами;
- оформлення юридичної справи, а також переоформлення рахунку клієнта у зв'язку з його перереєстрацією;
- надання бланків карток зразків підпису, в тому числі при переоформленні юридичної справи;
- оформлення документів та переказ коштів в іншу кредитну установу при закритті рахунку клієнта з його ініціативи;
- переказ коштів в національній та іноземній валюті, в тому числі внесених готівкою, в інші кредитні установи в Україні та за кордон;
- операції з продажу та купівлі ощадних сертифікатів, які згідно з чинним законодавством прирівнюються до депозитів (п. 1.13 Закону України від 22.05.1997 року N 283/97-ВР "Про внесення змін до Закону Україн "Про оподаткування прибутку підприємств");
- оформлення пластикових карток та здійснення розрахункових операцій за ними;
- прийом комунальних та інших платежів від фізичних осіб;
- касове обслуговування комерційних банків на підставі кореспондентськихвідносин (продаж надлишкі готівки іншим банкам);
- касове обслуговування клієнтів (прийом, видача, перерахунок готівкових коштів, повторний перерахунок при невідповідності заявленої суми, видача готівки по комерційних та дорожніх чеках, попередня підготовка готівки для видачі клієнтам, транспортне обслуговування перевезень готівки);
- видача чекових, розрахункових, лімітованих та вкладних книжок;
- інкасація готівки;
- повторний перерахунок готівки в інкасаторських сумках при помилкових вкладеннях;
- вкладні операції (прийом та видача готівки по вкладах, переказ вкладів).
1.2. Розрахункове обслуговування, пов'язане з зовнішньоекономічною діяльністю банку:
-

 
 

Цікаве

Загрузка...