WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Банківський облік і аудит - Реферат

Банківський облік і аудит - Реферат

прибутку. Цей фонд використовується для покриттЯ збитків, видатків, платежів, непередбачених і не врахованих у кошторису видатків банку. Резервний фонд використовують також на сплату дивідедів по привілейованих акціях, по яких встановлено обов'язковий фіксований дохід (в разі відсутності в банку прибутку для цих сплат).
спеціальні фонди - сум відшкодованих витрат на заздалегідь придбані основні засоби і МШП, включені в видатки банку в вигляді зносу (амортизації) по основних засобах і МШП, або суми додаткового капіталу, утвореного в результаті переоцінки основних засобів та інших причин (різниця від продажу власних акцій за ціною вище номіналу);
фонди економічного стмулювання (ФЕС) - кошти, що утворюються на розвиток виробничо-технічного потенціалу банку й на створення бази соціального захисту колективу - співробітників банку. Фактично вони складаються з фонду накопичення й фонду споживання.
Залучені ресурси надходять до банку з боку, До них належать:
- грошові кошти, що зберігаються на розрахункових і поточних рахунках клієнтів;
- грошові кошти, здані на депозитні рахунки юридичними й фізичними особами;
- одержані міжбанківські кредити;
- зобов'язання банку по сумах нарахованих, но несплачених, заборгованість бюджетові (податки та інші платежі). Заборгованість органам соціального страхування і забезпечення (відрахування до Пенсійного фонду), заборгованість по заробітній платі спрівробітникам, борг постачальникам послуг та матеріалів тощо.
Всі види ресурсів банку становлять його пасив.
Третьою групою об'єктівбухобліку в банку є його функціональні обов'язки. Вони є основною діяльністю банку, яка зводиться до виконання передбачених ліцензією НБУ прав на ведення розрахункових, касових, кредитних та ін. операцій. Здійснення банком своїх функціональних обов'язків вимагає з боку банку витрат (видатків) з утримання будов, обладнання, з їх ремонту, утриманню охорони, персоналу, витрат на рекламу, відрядні видатки тощо. Всі ці видатки є об'єктами бухобліку. Також необхідні постійний облік і контроль доходів, одержаних банком в вигляді платежів клІєнтів та інших позичальників за надані ним послуги й виконані для них роботи. Видатки входять до складу активу балансу, доходи - до пасиву.
Нарешті, останньою групою об'єктів бухобліку в банку є фінансові результати статутної діяльності. Вони дозволяють контролювати й аналізувати склад прибутків і збитків банку від основної діяльності, а також доходів і видатків, які одразу відносять чи до складу збитків, чи прибутків (одержані й сплачені штрафи, суми викрадень і розтрат тощо). Тривалий збиток як результат статутної діяльності неможливий, бо він веде до банкрутства (якщо видатки банку перевищують його доходи).
При обчисленні фінансового результату діяльності банку враховують весь обсяг одержаних доходів і зроблених видатків оборотами, що зростають як за звітний квартал, так і за звітний рік, що й дозволяє обислювати балансовий прибуток чи збиток.
Прибуток являє собою статтю пасиву балана, а збиток - статтю активу.
"Всі зміни у складі коштів банку та їхніх джерел (ресурсів), формування доходів, видатків банку, виявлення фінансових результатів відбуваються внаслідок певних банківських операцій (угод). Банківська операція, або угода, - кожен факт, що відбувся, оформлений документом, такий, що викликає зміни як у діяльності банку, так і в його балансових показниках" [1,8].
Ситуаційне завдання
Завдання 1.
Зробити бухгалтерські записи по внутрішньобанківських операціях:
1. Перераховано аванс підприємству зв'язку (рахунок № 26002700) на телеграфні витрати - 350 грн.
2. Видано з каси на службове відрядження працівнику банку Іванову І.А. - 802 грню
3. Видано аванс працівнику комерційного банку Антипову Л.В. на придбання канцелярських товарів - 250 грн.
4. Нараховано за послуги за інкасацію торговельної виручки універмагу (рахунок № 135855572) за квартал - 1500 грн.
5. Нараховано заробітну плату персоналу банку за другу половину червня 1999 р.:
до видачі - 25400 грн.;
відрахування із заробітної плати - 2861 грн.
6. Видано короткострокову позику - 5000 грн.
7. Видано готівку по чеку - 1500 грн.
?

п.п. Документ та зміст господарської діяльності Сума Номер рахунка Тип господар-ських операцій
Дебет Кредит
1. Перераховано аванс підприємству зв'язку на телеграфні витрати (рахунок № 26002700) 350 970 161
2. Розхідний касовий ордер
Видано з каси на службове відрядження працівнику банку Іванову І.А. 802 904/71 031 I
3. Розхідний касовий ордер
Видано аванс прцівнику комерційного банку Антипову Л.В. на придбання канцтоварів 250 904/71 031 I
4. Нараховано за послуги за інкасацію торговельної виручки універмагу за квартал (рахунок № 13585572) 250 904/71 031 I
5. Меморіаль-ний ордер та розрахункові відомості
Нараховано зарплату персоналу банку за другу половину червня 1999 року
До виплати
Відрахування із зарплати 25400
2861 971
904/70 904/70
904/68 III
II
6. Кредитний договір-розпорядження
Видано короткострокову позику 5000 477 467 III
7. Чек № 502
Видано готівку по чеку 1500 468 161 IV
Список використаної літератури
1. Козлова Е.П., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учёт в коммерческих банках. - М.: Финанси и статистика, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...