WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Прямі і непрямі податки - Реферат

Прямі і непрямі податки - Реферат


Реферат
на тему:
"Прямі і непрямі податки"
ЗМІСТ
1. Вступ
2. Прямі податки:
" Прибуткове оподаткування підприємств;
" Прибутковий податок з громадян;
" Земельний податок;
" Фіксований сільськогосподарський податок;
" Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.
3. Непрямі податки:
" Податок на додану вартість (ПДВ);
" Акцизний збір;
" Мито.
Вступ
Податкова система України визначена Законом "Про систему оподаткування", який був прийнятий уперше в 1991 р. У 1994 р. цей Закон був ухвалений у новій редакції з урахуванням змін та доповнень, які мали місце в 1992 - 1993 рр. Нині діє редакція з доповненнями до Закону, прийнята в 1997 р. Він містить перелік податків та інших обов'язкових платежів, що стягуються в Україні, з поділом їх на загальнодержавні та місцеві.
Загальнодержавні податки та обов'язкові платежі включають чотири групи: прямі й непрямі податки, платежі за ресурси та інші обов'язкові платежі, внески у цільові фонди.
До місцевих податків та зборів належать: податок з реклами, комунальний податок, готельний збір і так далі.
Крім установленого переліку податків, допускається спрощена уніфікована система оподаткування у вигляді фіксованого і єдиного податків для суб'єктів підприємницької діяльності та фіксованого сільськогосподарського податку.
Чинне в Україні податкове законодавство передбачає, по суті, дворівневу систему їх встановлення: загальний закон, у якому встановлюється сукупність податків, та закони з конкретних видів податків. При цьому окремі види податків і обов'язкових платежів у законодавчому порядку не були відрегульовані. У зв'язку з цим розроблено і підготовлено до затвердження "Податковий кодекс", як єдиний законодавчий акт, що регулює усю податкову систему.
Загалом чинна в Україні податкова система відповідає міжнародним стандартам оподаткування. Основна її відмінність полягає в тому, що у структурі податкових надходжень поки що провідна роль належить платежам підприємств, а податки з громадян становлять менш як 20%.
Пряме оподаткування.
Основною формою прямого оподаткування є прибутковий податок. Залежно від платників податку він поділяється на два види:
1. з юридичних осіб;
2. з фізичних осіб.
Прибуткове оподаткування підприємств може ґрунтуватись на двох об'єктах оподаткування: валовому доході й прибутку. Податок на дохід справлявся в Україні у 1993 - 1994 рр. З 1995 р. відновлено податок на прибуток. Система прибуткового оподаткування підприємства виглядає наступним чином:
Структурно - логічна схема
податку на прибуток підприємства
Платником податку на прибуток є юридичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності, а також бюджетні організації в частині комерційної діяльності.
Об'єктом оподаткування є балансовий прибуток (з відповідними корективами), який визначається як різниця між валовими доходами і валовими витратами. Ставка податку на прибуток встановлена на рівні 25%.
Порядок обчислення і сплати. За перший і другий місяці кожного кварталу податок сплачується у вигляді авансових платежів, виходячи з фактично отриманої суми прибутку (за оперативними даними). Після закінчення кварталу складається перерозрахунок виходячи з фактичного балансового прибутку, установленого на основі бухгалтерського і податкового обліку.
Прибутковий податок з громадян є видом особистого прибуткового оподаткування. Він визначається в такому порядку, як на схемі:
Структурно - логічна схема
прибуткового податку з громадян
Платниками податку є фізичні особи незалежно від віку, громадянства та інших ознак, які мають самостійне джерело доходів.
Об'єктами оподаткування є:
" у громадян, що постійно проживають в Україні, - сукупний річний дохід, одержаний з різних джерел на території України та за її межами;
" у громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, - дохід, отриманий з джерел в Україні.
Ставки прибуткового оподаткування громадян установлені за прогресивною шкалою (станом на 1 січня 2001 р.):
Неоподатковувані
мінімуми
від 1 до 5
від 5 до 10
від 10 до 60
від 60 до 100
понад 100 Ставка податку
в даному інтервалі
10%
15%
20%
30%
40%
Прогресія шкали ставок є ступінчастою: весь сукупний дохід розкладається на частини, до кожної з яких застосовується встановлена для даного інтервалу ставка. Сума податку обчислюється як складова цих частин.
Порядок обчислення і сплати залежить від виду доходів. Доходи від роботи за наймом оподатковуються біля джерела: за місцем основної роботи - при виплаті доходу за ставкою 20% (станом на 1 січня 2001 р.). за підсумками року проводяться перерахунки податку за місцем основної роботи, а для тих, хто мав кілька джерел доходів, також у податковій інспекції за місцем проживання на підставі декларації.
Податок з доходів від підприємницької діяльності (без створення юридичної особи) може сплачуватись двома способами. По - перше, за декларацією про доходи - щоквартально авансовими платежами (на підставі обчисленої податковими інспекціями очікуваної суми податку на рік) з перерозрахунком відповідно до фактично одержаного за рік доходу. По - друге, у вигляді фіксованого податку шляхом придбання патента. Ставки фіксованого податку встановлюються місцевими органами влади у розмірі від 20 до 100 грн. за календарний місяць. Вибір способу сплати здійснюється платником.
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва запроваджено з 1999 р. з метою спрощення системи їх оподаткування (один податок замість усіх, передбачених законодавством). Право вибору системи оподаткування (єдиний податок чи сукупність усіх податків) надається платникам.
Платниками податку можуть бути фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, у яких середньорічна чисельність залучених працівників не перевищує 10 осіб, а річний обсяг реалізації 500 тис. грн., та юридичні особи, у яких середньорічна чисельність працюючих не перевищує 50 осіб, а обсяг реалізації за рік - 1 млн. грн.
Ставка податку для фізичних осіб установлюється місцевими органами влади залежно від виду діяльності в розмірі від 20 до 200 грн. на місяць. Для юридичних осіб ставки встановлено у розмірі 6% від обсягу виручки від реалізації, якщо платник окремо сплачує ПДВ, або 10%, якщо ПДВ не сплачується.
Податок сплачується щомісячно. Ніяких перерозрахунків, виходячи із загальної суми усіх належних до сплати податків, не проводиться.
Земельний податок. Платниками є юридичні та фізичні особи, котрим земля надана у власність або користування. Він сплачується в порядку, наведеному на цій схемі:
Структурно - логічна схема земельного податку
Об'єктом оподаткування є площа земельної ділянки.
Ставки податку диференціюються залежно від призначення земель:
1. сільськогосподарського;
2. несільськогосподарського.
У свою чергу, для земель сільськогосподарського призначення ставки диференціюються:
a. залежно від напрямів використання:
" рілля і багаторічні насадження;
" сінокоси і пасовища;
b. від родючості ґрунтів (у відсотках від грошової оцінки одного гектара).
Для

 
 

Цікаве

Загрузка...