WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Cтан системи оподаткування фізичних осіб в Україні, її переваги та недоліки, перспективи розвитку - Курсова робота

Cтан системи оподаткування фізичних осіб в Україні, її переваги та недоліки, перспективи розвитку - Курсова робота

фіску, який, як відомо, має потужний регулювальний та стимулювальний потенціали. Потребує розв"язання і проблема пргнозування надходженьпрямих податків.
Аналіз розвитку податкових систем європейських країн свідчить про дедалі більшу роль прямого оподаткування, насамперед прибуткового оподаткування доходів громадян. Зростаюча податкова культура і свідомість платників прямих податків дає змогу забезпечувати сталі надходження до бюджету і використовувати податки як інструменти, що стимулюють прискорення науково-технічного прогресу, збільшення зайнятості рівномірний розвиток територій. Порівняння чинних систем оподаткування ЄС та України виявляє багато суперечностей, які повинні бути вирішені найближчим часом. Середня ставка прибуткового податку в Україні з фізичних осіб у 1998 - 1999 рр. - 16,5 %, а в європейських країнах - не менше ЗО %. Проте Україна не має можливості застосувати сьогодні більші ставки податку, оскільки доходи населення надзвичайно низькі. У 1998 р.реальні доходи після оподаткування скоротилися на 5,8 % порівняно з 1997р. А в розвинених європейських країнах упродовж останніх десятиріч розмір реальної заробітної плати зростав.
Важливим напрямком реформування національного оподаткування є перехід до оподаткування сукупного валового доходу платника податку, який охоплює суму доходу з усіх джерел у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах. Досвід передових країн свідчить, що система прибуткового оподаткування громадян часто охоплює і доходи від володіння житловими будинками, приміщеннями для професійного використання, сільськогосподарськими землями та будівлями. Кожному виду нерухомості відповідає розмір доходу, що береться до розрахунку незалежно від того, чи був дохід реально отриманий, чи ні. Лещак В.В. у своїй статті "Удосконалення системи прямого оподаткування" ("Фінанси України", 11 "2004) вважає, що такий механізм забезпечує ефективне функціонування ринку нерухомості і надходження до бюджетів.
Водночас проведення обгрунтованої політики стосовно використання дозволених вирахувань із сукупного валового доходу, яка б відповідала потребам соціально-економічного розвитку держави, сприяло б зростанню накопичень і заощаджень населення. Зважаючи на демографічну ситуацію в Україні, стан здоров"я населення варто застосувати пльги для дітей і осіб похилого віку, на проведення лікування і оздоровчих заходів. Із сукупного оподатковуваного доходу пропонується вираховувати відповідно до
встановлених законодавством меж витрати на соціальне , пенсійне, медичне страхування, вартість проїзду на роботу, професійні видатки.
Оскільки податкові системи розвинених європейських країн зорієнтовані на оподаткування доходів громадян, і ця тенденція має незворотний характер, очевидним для України є посилення уваги до такого виду оподаткування і головним моментом, про шо свідчить європейський досвід має бути стягнення податків із тієї частки доходів платників, які залишаються після забезпечення основних життєвих потреб працівника та його сім"ї. У цьому контексті має бути переглянутий неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який сьогодні не відповідає потребам платників.
Фіскальна політика дає змогу вирішувати завдання стратегічного характеру: встановлювати оптимальне співвідношення між прямими і непрямими податками, персоналізувати податок залежно від платоспроможності платника. Таким стратегічним інстументом можна назвати перехід до спільного оподаткування доходів сім"ї як бази оподаткування(2) . Так, у Франції з 1947р. використовується система сімейного коефіцієнта, яка може послабити прогресивність оподаткування залежно від стану та начвності інших членів сім"ї. Саме тому за однакового рівня доходів сім"я сплачує податок менший , ніж неодружена особа, що позитивно впливає на фінансовий стан сімейної пари, знижуючи рівень податку (причому таке зниження найпомітніше для осіб із невисокими доходами).
В інших країнах ЄС спільне оподаткування сім"і застосовується поряд із окремим (у Великобританії) чи застосуванням податкових класів (як у Німеччині), проте позитивний вплив такого підходу очевидний. Тому подібні до цих заходи мають бути відображені в новому законі про оподаткування доходів фізичних осіб. Це дасть змогу диференційовано оподатковувати різні верстви громадян залежно від сімейного стану, кількості утриманців і, отже, досягти позитивних соціальних зрушень.
За допомогою змін щодо тактики оподаткування в європейських країнах визначають правила і режими, спрямовані на підтримку (пільги) чи покарання (штрафи) тієї чи іншої діяльності або опрації чи групи платників.
___________________
(2)Лещак В.В. "Удосконалення системи прямого оподаткування в Україні" (с.27 - 33).\ фінанси України, 11"2004.
Дуже поширений тактичний інструмент - звільнення від оподаткування певних категорій платників; досить поширеними формами є зниження бази оподаткування, застосування знижених ставок податку. Ці заходи можуть бути тимчасового або перманентного характеру і обумовлюються завданнями соціальне- економічного розвитку держави.
Досвід країн-учасниць ЄС засвідчив, що зниження верхньої межі оподаткування, по-перше, сприяло зростанню особистих заощаджень населення, що дало змогу використовувати вільні від оподаткування кошти на інвестиційні цілі, по-друге, сприяло збільшенню самого споживання, що, звичайно, дало імпульс для розвитку цілих галузей економіки, вплинуло на зниження рівня цін, знизило запаси товарної маси. Завдяки цьому зменшився рівень інфляції, зміцніла національна валюта. Загалом у багатьох країнах збільшився неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що сприяло економічному зростанню.
Упровадження податків чи змін у податкових системах багатьох європейських країн супроводжується широкою агітаційною кампанією щодо переваг і важливості тих чи інших кроків у сфері оподаткування. До такої роботи поряд із державними податковими органами залучаються і приватні кампанії. У нас цього немає, тому більшість населення сприяймає запровадження податків негативно. А в деяких країнах ЄС запровадження тих чи інших законів можливе лише після отримання згоди населення шляхом референдуму. Розширення демократичних засад у подальшому позитивно вплине на весь податковий процес. Є підстави стверджувати, що такі фоми вкрай необхідні і для України.
Особливе значення для забезпечення стабільності і передбачуваності податкової сисетми України має прийняття Податкового кодексу, який передбачає зменшення кількості податкі, зниження ставок, утримання від
внесееня частих змін у податкове законодавство, проведення політики скасування необгрунтовано великої кількості пільг, що негативно впливає на формування податкових доходів бюджету і порушує принципи оподаткування.
Здійснення послідовної податкової політики з усівідомленням стратегічної мети економічної інтеграції України - приєднання до європейських організацій - сприятиме виходу її економіки з

 
 

Цікаве

Загрузка...