WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сутність, принципи і напрямки податкової політики держави - Курсова робота

Сутність, принципи і напрямки податкової політики держави - Курсова робота

непрямі податки);
" захист вітчизняного виробника, обмеження споживання окремих видів товарів та не обґрунтованого одержання великих доходів (регулювання цих заходів повинно провадитись через непряміподатки - акциз);
" підтримка передових напрямів виробництва та виробництва конкурентноспроможної продукції вітчизняних виробників;
" чітке розмежування податків між державним і місцевим бюджетами.
2. Нормативно-правова база податкової політики.
Відносини, пов'язані з встановленням та скасуванням податків, зборів та обов'язкових платежів, а також відносини, які виникають у процесі виконання обов'язків щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, а також здійснення податкового контролю та притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень у сфері оподаткування, регулюються податковим законодавством.
Відносини у сфері оподаткування, а також визначенні правових основ побудови та функціонування системи оподаткування України регулюються Конституцією України і прийнятими нормативно-правовими актами з питань оподаткування.
До нормативно-правових актів з питань оподаткування належать:
" закони України з питань оподаткування;
" акти з питань оподаткування, прийняті Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених чинним законодавством України;
" акти з питань оподаткування, прийняті Верховною Радою Автономної Республіки Крим у межах визначених чинним законодавством України повноважень;
" акти з питань оподаткування, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, визначених чинним законодавством України.
Нормативно-правові акти з питань оподаткування встановлюють перелік податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що включаються до системи оподаткування України, основні засади визначення суб'єктів податкових правовідносин, їх прав і обов'язків, об'єктів та бази оподаткування, розмірів податкових ставок та нормативів, порядку справляння та зарахування податків, регламентують порядок їх встановлення, зміни і скасування, а також надання податкових пільг, ведення податкового обліку, забезпечення виконання податкових зобов'язань та порядок і умови притягнення до відповідальності за порушення, допущені у сфері оподаткування.
Так, принципи побудови системи оподаткування, податки, збори (обов'язкові платежі), а також прав, обов'язки та відповідальність їх платників визначає Закон України "Про систему оподаткування" від 18.02.1997 р. № 47/97-ВР з подальшими змінами та доповненнями.
Якщо міжнародним договором України, ратифікованим Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в податковому законодавстві України, то відповідно до Закону України від 18 лютого 1997 року № 77/7-ВР "Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування"" застосовуються правила міжнародного договору.
За наявності суперечностей між положеннями нормативно-правових актів з питань оподаткування та актів, які належать до іншої галузі законодавства, для цілей оподаткування повинні застосовуватись норми податкового законодавства.
Дія нормативно-правових актів з питань оподаткування не поширюється на обов'язкові платежі, що встановлені іншим ніж податковим законодавством і які не включені до системи оподаткування України.
Податкове законодавство України щодо встановлення нових податків, зборів і обов'язкових платежів, а також пільг в оподаткуванні, розміру податкових ставок і нормативів, порядку справляння податків, зборів і обов'язкових платежів, приймається не пізніше ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року та набирає чинності не раніше ніж з початку нового бюджетного року.
Нормативно-правові акти з питань оподаткування не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли пом'якшують або скасовують відповідальність платників податків.
3. Принципи формування податкової політики держави.
3.1. Податкова політика, її типи та принципи.
Податкова політика - це діяльність держави у сферах запровадження, правового регламентування та організації справляння податків і податкових платежів до централізованих фондів грошових ресурсів держави. Формуючи свою податкову політику, держава за допомогою збільшення або зменшення державних обсягів податкових надходжень, зміни форм оподаткування та податкових ставок, тарифів, звільнення від оподаткування окремих галузей виробництва, територій, груп населення може сприяти зростанню чи спаду господарської активності, створенню сприятливої кон'юнктури на ринку, умов для розвитку пріоритетних галузей економіки, реалізації збалансованої соціальної політики. Використовуючи ті чи інші податкові пільги, держава регулює пропорції в економічній структурі виробництва й обміну, пропорції в розвитку продуктивних сил. Організація оподаткування має значний вплив на реалізацію суспільного продукту, темпи нагромадження капіталу та технічного оновлення виробничого потенціалу держави.
Податки в руках одних управлінців можуть бути знаряддям та інструментом стабілізації та економічного процвітання в державі, а в руках інших - засобом нестабільності та економічного саморуйнування. Ось чому дбаючи про формування державних грошових фондів за рахунок податків і податкових платежів та встановлюючи нові види та форми оподаткування, державні структури повинні провадити таку податкову політику, яка має оптимально поєднувати інтереси держави, платників податків і громадян-виборців. Це досягається за умови наукового поєднання наступних критеріїв:
ў фіскальної достатності;
ў економічної ефективності;
ў соціальної справедливості;
ў стабільності;
ў гнучкості.
Критерій фіскальної достатності зводиться до того, що, провадячи податкову політику, треба забезпечити такий обсяг податкових надходжень, який є оптимально бажаним згідно з вимогами проголошеної економічної доктрини. Досліджуючи значення цього критерію, можна помітити чітку пропорційну залежність між нормою оподаткування та обсягом податкових надходжень: чим вища норма оподаткування, тим вищі обсяги податкових надходжень. Цю залежність можна відобразити за допомогою простої математичної формули:
y=A1?T,
де y - загальний обсяг податкових надходжень;
A1 - коефіцієнт регресії, який характеризує рівень залежності податкових надходжень від норми оподаткування, причому A1 О, якщо Д - (Н + ЗП + П) - О, причому, П - 100%, де
ЧД - обсяг чистого доходу, прибутку;
ЗП - заробітна плата;
Н - нарахування на зарплату;
П - податки та податкові платежі;
Д - обсяг доходу.
враховуючи це, математична функція залежності критерію економічної ефективності від рівня оподаткування має вигляд:
ЧД = А2 /Т,
де: ЧД - обсяг чистого доходу;
А2 - коефіцієнт залежності чистого доходу від рівня оподаткування;
Т - рівень оподаткування.
Із графічного зображення рис. 2 видно - якщо

 
 

Цікаве

Загрузка...