WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сутність, принципи і напрямки податкової політики держави - Курсова робота

Сутність, принципи і напрямки податкової політики держави - Курсова робота

заохочує підприємства до розширення діяльності. Навпаки, веде до згортання виробництва і в підсумку призводить до значного зменшеннядоходів бюджетів усіх рівнів. Адже ці податки ніде на підприємствах, у районах або містах не апробувалися, а тому є невідпрацьованими і ставки оподаткування.
Коли на економічну систему з державною монополією на засоби виробництва і предмети споживання накладається податкова система розвинутих ринкових держав, то це свідчить про спадкоємність методів управління і пріоритет політики над економікою. Проте корені суспільного поступу не в політиці, а в економіці та фінансах. Політика стає двигуном прогресу, коли вона виступає одночасно і формою використання об'єктивних економічних законів, і формою суперечностей у економіці.
Об'єктом оподаткування прибутковим податком для громадян, які проживають в Україні, є доходи у грошовій і натуральній формах, а для громадян, які постійно не проживають в Україні, тільки ті доходи, які одержані із джерел, що оподатковуються в Україні.
Інститут податків витікає перш за все з того, що існує необхідність примусового відчуження державою частини заново створеної вартості, її концентрації і перерозподілу. Держава в особі органів управління зобов'язана оперативно реагувати на зміни економічної ситуації і вносити корективи у податкову систему.
Перехід до ринкової економіки вимагає взаємоув'язки формування фінансів в частині державних доходів і податкової політики, а це потребує змін структури управління. Очевидно, що просування до ринку повинно надавати більше прав місцевим органам влади й управління. Чим активніше проходитиме процес приватизації власності, тим менше буде управлінських функцій у держави. Вертикальні зв'язки замінюються горизонтальними. Однак необхідність централізованої системи управління державними доходами і податковою політикою зберігається аж до повного переходу на ринкову економіку, бо це є однією із головних умов виходу із економічної кризи.
Таке становище, безумовно, позначається на формуванні дохідної бази бюджетів усіх ланок бюджетної системи.
Структуру доходів бюджету можна розглядати по джерелам доходів, наприклад, загальнодержавні доходи та місцеві податки і збори.
До загальнодержавних доходів належать: податок на додану вартість, податок з прибутку підприємств, акцизний збір, податковий податок з населення, лісний дохід, державне мито, податок з власників транспортних засобів, плата за землю, податок на доходи громадських організацій та кооперативів і інші податкові й неподаткові доходи. Місцеві податки і збори встановлюються відповідними рішеннями місцевих органів влади.
Реформування податкової політики повинно йти через структурну перебудову економіки і фінансів. Тільки на основі такої перебудови можна забезпечити стабілізацію і збалансованість як торгово-платіжного балансу, так і бюджету держави.
В цьому напрямі передбачаються два шляхи. По-перше, цілеспрямована підтримка структурної перебудови найбільш важливих для функціонування економіки галузей й виробництва державними коштами, кредитами, державними гарантіями державним інвесторам.
По-друге, перебудова виробництва відповідно до вимог ринку за рахунок власних коштів підприємств, кредитів і позичок.
Розглядаючи податкову реформує, яка провадиться в Україні на заміну традиційного податку з обігу на податок на додану вартість і акцизний збір, ми бачимо спробу створити цілком нову систему податків. Однак чи відповідає ця система податків теперішньому стану нашої економіки?
Всі розуміють необхідність формування податкової системи, яка повинна базуватись на досвіді науки і практики. Податки не можуть бути інструментом швидкого і оперативного втручання у фінанси підприємств усіх форм власності та інших ринкових структур. Якщо ж податки розглядати в аспекті швидкого втручання, то це може призвести до ще більшої дестабілізації економіки.
Західні методи податкової політики відпрацьовувались десятками й сотнями років і в результаті перетворились на систему податкового регулювання економіки.
Ми ж маємо запровадження податку на доходи, заміну його на податок на прибуток, потім - на податок на доходи і знову - на податок на прибуток. Це не поліпшує економічного становища, а навпаки, веде до його погіршення. Так, заміна податкового законодавства необхідна, але вона повинна спиратись на наукові і практичні дослідження й відповідати стратегічним цілям економічної політики.
В цьому удосконалення податкової політики повинно йти трьома напрямами.
" фінансовим, через формування доходів бюджету;
" економічним, через вплив на виробництво;
" соціальним, через вплив на доходи населення.
Досвід останніх років свідчить, що як фінансові, так і економічні, а тим більше соціальні наслідки податкових реформ не прогнозуються.
При введенні ж нової податкової системи необхідно враховувати ще й взаємовідносини з іншими державами. Україна в цілому перебуває в замкнутому економічному просторі держав СНД і лише частково в економічному просторі західних держав. Це потребує, по-перше, погодження податкової політики з іншими країнами. По-друге прийняття заходів щодо недопущення подвійного, а то й потрійного оподаткування однойменних товарів. по-третє, погодження податкових ставок по конкретних податках.
Недодержання цих положень може призвести до ще більшої напруги між державами СНД або необхідно буде вирішувати питання надання пільг по податках на товари, які будуть надходити до цих країн.
Вступ України в ринкову економіку повинен призвести до переходу її економіки на нормативну економіку. Вихідним теоретичним принципом такої економіки є оптимум Парета. Розвиваючи цей принцип, англійський вчений А.Пігу вивів нормативне положення про коригуючий фінансовий механізм, який забезпечує справедливий розподіл благ: податки з одних, виплати з бюджету - іншим.
Пріоритет нормативного методу - постійне критичне вивчення фінансового механізму для поліпшення стану державних фінансів насамперед через реформування системи оподаткування.
Аналіз податкової системи України свідчить, що її запроваджено без наукового обґрунтування норм і нормативів і що вона не враховує особливостей різних галузей. Україна повинна мати свою податкову систему, яка б враховувала реальний стан нашої економіки.
Що повинно бути об'єктом оподаткування: прибуток чи дохід? Верховна Рада приймає протилежні рішення з цього питання, все звелось до зростання доходів державного бюджету і обмеження доходів населення. Ясно, що оподаткування будується на системі примусового відчуження доходів, а тому, якщо підприємство рентабельне, то воно зможе розрахуватись, але якщо воно збиткове, то стане банкрутом.
Отже, принципи, на які повинна спиратись податкова політика України, такі:
" об'єктом оподаткування має бути прибуток юридичних осіб, земля, майно, капітал та доходи фізичних осіб (це

 
 

Цікаве

Загрузка...