WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сутність, принципи і напрямки податкової політики держави - Курсова робота

Сутність, принципи і напрямки податкової політики держави - Курсова робота

згідно з бюджетною класифікацією Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
100000 Податкові надходження 14871429,0 14871429,0 605200,0
110000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11293229,0 11293229,0
110100 Прибутковий податок з громадян 9880000,0 9880000,0
110200 Податок на прибуток підприємств 1413229,0 1413229,0
120000 Податки на власність 590000,0 590000,0
120200 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 590000,0 590000,0
130000 Збори на спеціальне використання природних ресурсів 1677300,0 1677300,0
130200 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 2600,0 2600,0
130400 збір загеологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету
130500 Плата за землю 1670000,0 1670000,0
130700 Плата за використання інших природних ресурсів
130100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками Лісового фонду 1700,0 1700,0
130101 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 1700,0 1700,0
130300 Платежі за користування надрами 3000,0 3000,0
130301 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 3000,0 3000,0
140000 Внутрішні податки на товари та послуги 315000,0 299800,0 15200,0
140200 Акцизний збір з вироблених в Україні товарів
140300 Акцизний збір з ввезених на територію України товарів
140700 Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 230000,0 214800,0 15200,0
140100 Податок на додану вартість
140101 Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
Продовження табл.
1 2 3 4 5
140102 Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (робіт, послуг)
140600 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 85000,0 85000,0
140601 Податок на промисел 5000,0 5000,0
140602 Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 1000,0 1000,0
140603 Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 20000,0 20000,0
140605 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
140606 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового
140607 Плата за ліцензії на право експорту , імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами
140608 Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів
140610 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
140611 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 59000,0 59000,0
160302 Інші податки
200000 Неподаткові надходження 1329150,0 427020,0 902130,0
210000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 36000,0 36000,0
210200 Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України
210300 Надходження від грошово-речових лотерей
210400 Надходження до бюджету сум відсотків банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами
210800 Інші надходження
211100 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
210500 Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності
210501 Надходження дивідендів (частини прибутку) від суб'єктів підприємницької діяльності
210600 Рентна плата
210601 Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні
210602 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні
Продовження табл.
1 2 3 4 5
220000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 255150,0 255150,0
220200 Плата за утримання дітей у школах-інтернатах 900,0 900,0
220600 Плата за надання послуг службою дозвільної системи внутрішніх справ
220800 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна 60000,0 60000,0
220900 Державне мито 194250,0 194250,0
221000 Митні збори
221100 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
230000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій 67330,0 65200,0 2130,0
230100 Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну підприємству, установі
230200 Перерахування підприємцями частки вартості нестандартної продукції, виготовленої з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікат 65200,0 65200,0 230200
230400 Надходження штрафних санкцій за порушення Правил пожежної безпеки
240000 Інші неподаткові надходження 970670,0 70670,0 90000,0
240100 Надходження коштів від реалізації конфіскованого митними органами майна
240200 Надходження коштів від реалізації товарів ті інших предметів конфіскованих правоохоронними та іншими уповноваженими органами
240300 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 6670,0 6670,0
240500 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань та правоохоронних органів
240800 Надходження сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах
241500 Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання зобов'язань
240600 Інші надходження 64000,0 64000,0
240601 Відрахування від плати за транзит природного газу через територію України
Продовження табл.
1 2 3 4 5
240603 Інші надходження 64000,0 64000,0
240604 Надходження коштів за користування послугами урядового зв'язку
240605 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв
240611 Відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами
240612 Відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом
240614 Збір за використання радіочастотного ресурсу
240615 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях
240617 Портовий (адміністративний) збір
240618 Надходження до страхового фонду безпеки авіації
241100 Доходи від операцій з кредитування та надання

 
 

Цікаве

Загрузка...