WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сутність, принципи і напрямки податкової політики держави - Курсова робота

Сутність, принципи і напрямки податкової політики держави - Курсова робота

виконання своїх функцій.
Перебудова податкової системи провадиться із врахування потреб, які забезпечили б формування місцевих бюджетів. причому нормативи і порядок зарахування податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів бюджетної системи регулюються законодавством України.
Децентралізація податків й інших обов'язкових платежів провадиться із врахуванням посилення ролі бюджетів усіх рівнів щодо реалізації радикальних реформ по стабілізації економіки.
Розроблено концепцію розширення бази нарахування податків та зменшення розмірів ставок податків за рахунок скорочення пільг при визначенні об'єктів оподаткування. Проведення цих заходів повинно забезпечити справедливий підхід держави до підприємств усіх форм власності та суб'єктів підприємницької діяльності і має спиратисяна принципи податкової політики, до яких належать:
" стимулювання підприємницької виробничої діяльності й інвестиційної активності;
" обов'язковість;
" рівнозначність і пропорційність;
" рівність усіх суб'єктів оподаткування та недопущення будь-яких проявів дискримінації;
" соціальна справедливість;
" стабільність;
" економічна обґрунтованість;
" рівномірність виплати;
" компетентність;
" єдиний підхід;
" доступність.
Розглянемо суть кожного із зазначених принципів податкової політики.
Стимулювання підприємницької виробничої діяльності й інвестиційної активності передбачає головний напрям податкової політики - стимулювання розвитку виробництва через встановлення пільг по оподаткуванню прибутку.
Обов'язковість сплати визначає запровадження норм сплати податків та інших обов'язкових платежів, визначених на основі достовірних даних по об'єктах оподаткування за звітний період, і встановлення відповідальності платників за порушення податкового законодавства.
Рівнозначність і пропорційність оподаткування - це стягнення податків з юридичних осіб за визначеним нормативом від одержаного прибутку та забезпечення сплати рівних податків і обов'язкових платежів, з рівного прибутку та пропорційно більших податків й інших обов'язкових платежів з більшого прибутку.
Рівність усіх суб'єктів оподаткування та недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації забезпечується єдиним підходом до суб'єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні зобов'язань по сплаті податків та інших обов'язкових платежів.
Соціальна справедливість - забезпечення малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно обґрунтованого оподаткування, тобто встановлення неоподаткованого мінімуму доходів громадян та застосування диференційного і прогресивного оподаткування громадян, які одержують великі та дуже великі доходи.
Стабільність - забезпечення незмінності податків та інших обов'язкових платежів і їхніх ставок, а також податкових пільг. протягом бюджетного року.
Економічне обґрунтування передбачає встановлення податків та інших обов'язкових платежів на основі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей. При цьому враховується необхідність досягнення збалансованості видатків бюджету з його доходами.
Рівномірність сплати визначається встановленням строків сплати податків та інших обов'язкових платежів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансування видатків.
Компетенція - це встановлення і скасування податків та інших обов'язкових платежів, а також пільг їхнім платникам, яке провадиться відповідно до чинного законодавства про оподаткування винятково Верховною радою України, а у визначених межах - Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими органами влади.
Єдиний підхід передбачає забезпечення однакового підходу до розробки податкових законів з обов'язковим визначенням платника податку або обов'язкового платежу, об'єкта оподаткування, джерел сплати податків та інших обов'язкових платежів, строків і порядку сплати податків та основ для надання податкових пільг.
Доступність забезпечує відкритість норм податкового законодавства для платників податків й інших обов'язкових платежів.
Названі принципи оподаткування підкреслюють значущість податків у формуванні фінансів держави і в першу чергу бюджету.
Податок - обов'язковий платіж, який справляється до бюджету з юридичних осіб і громадян.
Сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів становить систему оподаткування.
ВИСНОВКИ
Сучасний економічний розвиток України і її регіонів у значній мірі визначається станом податкової політики. Створення альтернативних підприємств, малих і середніх підприємств повинно стимулюватися податковою політикою у формі зменшення податкових ставок або підвищення оподаткованого мінімуму.
Податкова система, через яку здійснюється податкова політика, як складова частина бюджетної політики держави повинна бути побудована таким чином, щоб вона не перешкоджала нормальному здійсненню розширенного виробництва з урахуванням необхідних резервів для кожного типу господарства.
Реформування існуючої податкової системи є найгострішою проблемою для економіки України. Вітчизняна податкова система не відповідає потребам ринкової економіки.
Надлишковий податковий тиск призводить до згортання виробництва і, відповідно, до зменшення доходів бюджетів усіх рівнів.
Головними недоліками податної політики в Україні, що зашкоджують ефективній роботі вітчизняних підприємств, є:
1) неоптимальна податкова структура;
2) надмірна податковий тиск на вітчизняного товаровиробника;
3) антистимулююча дія система надання податкових пільг;
4) нестабільність податкового законодавства;
5) переважання питомої ваги непрямих податків над прямими, що гальмує стимули до розвитку виробництва;
6) велика питома вага стягнень із собівартості продукції (приблизно до 20-30% структури собівартості);
7) складність процедури оподаткування.
Для реформування податкової системи необхідно:
ў провести реструктуризацію податкової системи в напрямку збільшення питомої ваги прямих податків;
ў знизити податковий тиск на юридичних і фізичних осіб з метою активізації підприємницької діяльності;
ў удосконалити механізм нарахування і сплати ПДВ;
ў зменшити коло і поступово відмінити пільги в оподаткуванні;
ў підвищити штрафні санкції до суб'єктів, які мають податкову заборгованість перед державою;
ў максимально спростити процедуру оподаткування;
ў інше.
Результатом реформи податкової системи України повинна стати побудова оптимальної податкової системи.
Ціллю податкової політики повинні стати: стабілізація економіки, подолання спаду виробництва, стимулювання пріоритетних сфер діяльності і структурних перетворень.
Додаток 1
Показники місцевих бюджетів України на 2002 рік
Код Найменування показників

 
 

Цікаве

Загрузка...