WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку праці та її оплати - Контрольна робота

Організація обліку праці та її оплати - Контрольна робота

внутрішньогосподарської звітності. Прикладом внутрішньогосподарської звітності може бути письмовий рапорт особи, яка здійснювала контроль(зразок) або запис цієї особи до журналу обліку порушень, про які вона доповідає головному бухгалтеру та контролює їх.
Зразок.
Рапорт про відхилення від нормального використання часу, праці і фонду її оплати по _______________________________
(відділенню, бригаді)
Дата Зміст відхилення Причина відхилень Винуватці Витрати годин робочого часу Сума збитку, грн (заповнює бухгалтер)
09.03 Простій токарного верстату, цех №5, ділянка №7 Неспра-вність електро-двигуна Ремонтна майстерня 6
Дата Посада особи, що здійснює контроль ________________
(підпис)
Розрахунок суми збитку склав головний бухгалтер (бухгалтер відділення)_____
(підпис)
Форма рапортуповинна бути простою і відображати лише відхилення від нормального використання робочого часу, праці і фонду її оплати. Такі рапорти потрібно заздалегідь віддрукувати в достатній кількості чи розмножити на копіювальній техніці і вручити їх виконавцям.
Така система внутрішньовиробничої звітності згідно наслідків проведеного контролю дозволяє керівникам виробничих підрозділів оперативно вживати заходи щодо усунення порушень.
Раціональна організація бухгалтерського обліку праці і заробітної плати - обовя`зкова умова підвищення дієвості контролю. Організація та здійснення оперативного економічного контролю за господарською діяльністю керівникам і спеціалістам підприємства дає змогу підвищити контрольні функції бухгалтерського обліку.
Розробляючи програму організації бухгалтерського обліку по підприємству вцілому, головний бухгалтер, складає спочатку його окремі частини, однією із яких є програма організації обліку праці та її оплати.
Наприклад:
Програма організації обліку праці та оперативного економічного контролю за використанням праці і фонду її оплати.
№ з/п Складова частина програми Зміст складової частини програми
1 Первинний облік робочого часу Організація табельного обліку. Використання показників табеля в оперативному, статистичному і бухгалтерському обліку
2 План документації з обліку праці та її оплати Складання робочих інструкцій до документів і розробка графіків документообігу
3 Накопичення і групування показників первинних документів з обліку праці та її оплати Складання "Відомості обліку фонду заробітної плати за категоріями працюючих і видами оплати" і "Зведеної відомості по розрахунках з робітниками і службовцями"
4 Аналітичний облік розрахунків з оплати праці Організація аналітичного обліку розрахунків з оплати праці
5 План виконання облікових робіт з праці та її оплати Складання посадових характеристик , індивідуальних і структурних графіків облікових робіт
6 Оперативний економічний контроль за використанням праці і фонду її оплати Розробка плану контролю і побудова форм видів господарської звітності за результатами контролю. Визначення і реєстрація суми збитків від нераціонального використання робочого часу, праці і фонду її оплати
Дата_________ Головний бухгалтер______________
( підпис)
Контроль за нарахуванням основної і додаткової заробітної плати складніший
та різноманітніший. Способи контролю різні в залежності від системи організації виробництва та форми оплати праці.
В масовому виробництві, де первинним документом обліку виробітку та заробітної плати є змінний рапорт, потрібно, по-перше, забезпечити правильне таксування та підрахунок змінних рапортів, та, по-друге, фіксувати в особливому реєстрі суму кожного змінного рапорту.
Щоб забезпечити правильний підрахунок змінних рапортів, необхідно підсумовувати всі об`ємні показники для того, щоб не можна було в показниках об`єму внести довільні зміни. Таксування та підсумовування необхідно проводити двічі, причому повторне таксування та підсумовування потрібно доручати іншому працівнику ( для контрольної перевірки).
В такому ж порядку реєструються робочі наряди по тих роботах, які оформлюються цим видом документів. При реєстрації робочих нарядів до реєстру можна вносити загальний підсумок по всіх нарядах за зміну. Корисно в цих випадках мати в реєстрі рядок "Кількість нарядів".
Загальний підсумок за місяць по реєстру змінних рапортів або нарядів контролює підсумок нарахування відрядної заробітної плати по розрахунковій відомості.
Інколи недостатньо однієї реєстрації нарядів для перевірки суми нарахування заробітної плати; достовірність нарядів, в свою чергу, підлягає перевірці.
Способом боротьби зі зловживаннями при розрахунках з оплати праці є такий розподіл обов`язків між працівниками розрахункового відділу, при якому жоден з працівників не мав би закінченого циклу розрахунків. Важливим є розподіл праці при боротьбі зі зловживаннями, коли одні працівники займаються лише таксуванням документів, другі - рознесенням в накопичувальні регістри, треті - контрольною реєстрацією документів, а четверті - підготовкою платіжних документів.
За результатами перевірок складаються акти або довідки, якщо встановлено порушення чи відхилення і є потреба прийняти управлінське рішення.
Порушення, виявлені при систематичному контролі оформлення первинних документів, графіків передачі та обробки документів, необхідно усувати в ході контролю. Порушення потрібно документувати лише в тих випадках, коли вони повторюються і мають систематичний характер.
Додаток 1.
Акт приймання робіт
м.___________- "__" _____________________200_ р.
За дорученням керівника підприємства (установи , організації) роботу прийняв (прізвище, ім`я та по батькові, пасада)___________________________________
в присутності громадянина_____________________________________________
ним виконана робота в такому обсязі:
№ з/п Найменування виконаних робіт
(якість виконаних робіт) Обсяг, кількість На суму, грн
Про що і склали цей акт оплати прийнятої роботи.
Прийняв______________________ Здав______________________
(підпис) (підпис)
Був присутній________________ Акт затверджую___________
(підпис) (підпис)
Оплатити _____________ грн. Керівник_________________
(підпис)
Розрахунок оплати виконвної роботи.
1. Нарахована заробітна плата __________ грн.
2. Сума утримань _____________________ грн.
3. До видачі __________________________ грн.
Розписка в одержанні:
Сума __________ грн.
Підпис ____________

 
 

Цікаве

Загрузка...