WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку праці та її оплати - Контрольна робота

Організація обліку праці та її оплати - Контрольна робота

підвищує гарантії сторін в реалізації досягнутої домовленості з важливих питань.
В трудовому контракті визначаються обов`язки працівника відповідно до тієї професії або посади , на яку він був прийнятий, або робиться посилання на відповідну посадову інструкцію, розроблену і затверджену керівництвом підприємтсва.
Трудовийконтракт може укладатись на невизначений строк, на певний строк не більше 5 років, на час виконання певної роботи.
Припинення дії трудового договору може відбутися як з ініціативи сторін ( працівника та власника або уповноваженого ним органу), так і у зв`язку з обставинами, які не залежать від ініціативи сторін. Відповідно до КЗпП встановлені наступні умови припинення дії трудового договору:
Стаття КЗпП Назва статті
36 Підстави припинення дії трудового договору
37 Припинення дії трудового договору з працівником , направленим на примусове лікування за постановою суду
38 Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника
40 Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
41 Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов
43 Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою профспілкового органу
431 Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди профспілкового органу
45 Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого органу, уповноваженого на представництво трудовим колективом
184 Гарантії про прийняття на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей
198 Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років
199 Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб
Однією з особливостей договору-підряду є те, що відповідно до цього договору підрядчик (виконавець) виконує роботи на свій ризик, тому що він не має права вимагати винагороди, якщо предмет підряду ( виріб тощо) випадково знищений або в силу певних обставин немає можливості закінчити розпочату роботу.
Оплата виконаних робіт (послуг) за договором підряду (трудовою угодою) здійснюється, як правило, після оформлення акту приймання робіт послуг
( Додаток 1).
Основним документом, який визначає застосування на підприємстві оплати праці, розміри основної, додаткової заробітної плати, преміювання працівників тощо, є Положення про оплату праці на підприємстві. Даний документ містить:
- загальні принципи організації оплати праці на підприємтсві, системи і форми оплати праці, які застосовуються до різних категорій працівників;
- штатний розклад працівників підприємства;
- побудову основної (тарифної) оплати праці з інструкціями по посадах і професіях тарифних ставок і окладів або порядку розрахунку в залежності від показників роботи працівника і підприємства вцілому;
- обумовлені доплати, надбавка і компенсації із зазначенням їх розмірів;
- інші преміальні системи, що використовуються на підприємстві;
- визначений стимулюючий показник, шкала преміювання.
В заключній частині положення можуть бути викладені питання оскарження працівниками розміру нарахованого їм заробітку, порядок і строки перегляду.
Права та обов`язки власника підприємства щодо організації оплати регулюються КЗпП.
Стаття КЗпП Характер прав та обов`язків
96 Тарифна система оплати праці
97 Оплата праці на підприємствах , в установах та організаціях
103 Повідомлення працівників про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці
110 Повідомлення працівника про розміри оплати праці
115 Строки виплати заробітної плати
116 Строки розрахунку при звільненні
117 Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні
Облік праці та її оплати має бути організований таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, повному використанню робочого часу, зміцненню дисципліни праці , а також правильному обчисленню чисельності працівників для обліку заробітної плати з метою оподаткування. Для цього на підприємстві повинні бути чітко розподілені функції обліку між відділами.
Весь процес обліку оплати праці працівниківможна поділити на етапи:
- облік особового складу та використання робочого часу;
- облік виробітку продукції і заробітної плати.
Облік особового складу працівників на підприємствах здійснюється відділом кадрів ( інспектором по кадрах або іншою уповноваженою на це особою). Обліку підлягають всі працівники всіх підрозділів підприємства, незалежно від робіт, що вони виконують, та посади, що обіймають. Облік використання робочого часу здійснюється в табелях обліку використання часу, річних табельних картках та ін. Поряд з цим в необхідних випадках проводяться фотографії робочого дня , хронометражі спостереження та інші одноразові обстеження. Облік вихідних днів ( днів щотижневого відпочинку) і святкових (неробочих) днів здійснюється в табелях згідно з графіком і режимом роботи даного підприємства.
Зараз в Україні затверджені і діють наступні первинні документи з обліку використаного робочого часу:
Типова форма Назва документу з обліку
П-12 Табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати
П-13 Табель обліку використання робочого часу
П-14 Табель обліку використання робочого часу
П-15 Список осіб які працюють в понадурочний час
П-16 Листок обліку простоїв
П-49 Розрахунково-платіжна відомість
П-50 Розрахункова відомість
П-51 Розрахункова відомість
П-52 Розрахунок заробітної плати
П-53 Платіжна відмість
П-54 Особовий рахунок
П-54-А Особовий рахунок
П-55 Накопичувальна картка виробітку та заробітної плати
П-56 Накопичувальна картка обліку заробітної плати
Облік використання робочого часу здійснюється по кожній зміні в табелі, який відкривається щомісячно на працівників цеху( відділу), ділянки тощо.
Облік явок на роботу і використання робочого часу здійснюється в табелі методом суцільної реєстрації, а саме відмітки всіх, хто запізнився тощо, або шляхом реєстрації тільки відхилень ( неявок, запізнень і т.д.).
Форми П-12 та П-13 застосовуються для обліку робочого часу всіх категорій працівників, для контролю за дотриманням працівниками встановленого режиму робочого часу, розрахунку заробітної плати , а також для складання звітності з праці.
Форма П-13 "Табель обліку використання робочого часу" застосовується в умовах автоматизованої системи управління підприємством. Типова форма П-13 пристосована до різних умов організації виробництва, може бути доповнена необхідними даними,

 
 

Цікаве

Загрузка...