WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку праці та її оплати - Контрольна робота

Організація обліку праці та її оплати - Контрольна робота

табелів обліку робочого часу.
Документи з особового складу є досить важливим і вимагають особливої ретельності і акуратності при оформленні, веденні ізберігання протягом тривалого часу.
Книги, до яких заносяться накази, нумеруються, прошнуровуються, звіряються підписом керівника і печаткою піприємства.
Накази з особового складу можуть бути індивідуальними, тобто містити інформацію тільки про одного співробітника, або груповими, якщо на підприємстві протягом одного дня видається велика кількість наказів по кадрах.
Накази ( розпорядження) готуються на підставі розпоряджень керівника підприємства, організації, установи, доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв працівників, підписаного контракту, рішення конкурсної комісії, документів, передбачених законодавством.
Після підписання наказ (розпорядження) реєструється в книзі реєстрації наказів ( при порівняно невеликій кількості кадрових наказів, що видаються протягом календарного року) або реєстраційних картках ( при великій кількості наказів для зручності довідково-пошукової роботи).
У реєстраційній книзі або картці зазначається:
" номер наказу (розпорядження);
" дата реєстрації;
" короткий зміст;
" ким підписаний (прізвище, ініціали);
" кому направлений (оголошений під розпис).
При роботі з документами з особового складу необхідно враховувати, що персональні дані ( відомості про факти, події і обставини трудової діяльності і приватного життя) громадян відносяться до категорії конфіденційної інформації.
До розпорядчих документів з особового складу відносяться накази про приймання, переведення, звільнення з роботи, про надання відпусток, про заохочення, попередження тощо.
В наказах про приймання на роботу зазначають посаду, структурний підрозділ ( відділ), дату приймання ( на постійну роботу - з випробувальним терміном або зі стажуванням, на тимчасову роботу - за сумісництвом або на визначений термін). В наказах про переведення зазначається вид переведення та його мотивація. Наказ про звільнення повинен містити дату звільнення та його причину. Останній пункт кожного наказу повинен містити покладання контролю за його виконанням.
Обрання або призначення на посаду самого власника підприємства на посаду керівника здійснюється в такому порядку. Керівник підприємства наймається (призначається) власником обо обирається власниками майна. Обрання і відкликання виконавчого органу акціонерного товариства (АТ) належить до компетенції загальних зборів акціонерів товариства, однак за рішенням зборів таке повноваження може бути передане іншому органу АТ.
У товаристві з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) дирекція або директор обираються на зборах учасників. Обрання керівника АТ і ТзОВ фіксується в протоколі компетентного органу, що прийняв таке рішення.
На приватному підприємстві, призначення засновником підприємства себе на посаду директора здійснюється шляхом видання відповідного наказуЮ наприклад, такого :" З 1 липня 2002 року обов`язки директора покладаю на себе".
Власник або уповноважений ним орган, зокрема, зобов`язаний роз`яснити працівникові до початку роботи його права та обов`язки, ознаймити з умовами праці, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, провести інструктаж з техніки безпеки і пожежної безпеки.
При прийнятті на роботу працівник зобов`язаний надати трудову книжку, якщо мова не йде про сумісництво. В свою чергу, тим особам, які працевлаштувалися вперше, трудова книжка повинна бути оформлена протягом 5 днів після їх прийняття. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства.
Заповнюється трудова книжка начальником відділу кадрів підприємства або іншою особою, уповноваженою на це наказом керівника.
Особа , що виписує трудові книжки, щомісячно подає до бухгалтерії підприємтсва звіт про наявність та використання бланків трудових книжок.
Крім трудових книжок, відповідальна особа повинна заповнювати декілька спеціальних облукових документів, а саме:
" книгу обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них;
" книгу обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.
Якщо бланки трудових книжок були зіпсовані з виниособи, що відповідає за їх виписку ( неправильне заповнення, недбале зберігання тощо), складається акт на їх списання.
Бухгалтерський облік трудових книжок ведеться на рахунку 209 "Інші матеріали", по дебету якого відображається надходження трудових книжок, а по кредиту - їх використання ( списання). Дебетове сальдо означає наявність трудових книжок у вартісному вираженні. Одночасно ведеться облік наявності трудових книжок на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку".
До облікових документів по кадрах відноситься особова картка, особова справа, особовий листок з обліку кадрів, штатно-посадова книга, алфавітна книга, алфавітні картки тощо.
В особовій справі працівника зберігається:
ў опис документів;
ў особовий листок з обліку кадрів;
ў автобіографія;
ў копії документів про освіту;
ў заява про прийняття на роботу;
ў наказ про прийняття на роботу(копія);
ў копія трудового контракту до якого додається посадова інструкція.
Трудові відносини на підприємстві між власником ( роботодавцем) та працівником регулюються, крім нормативних актів, ще й за допомогою трудових договорів (контрактів) і угод.
Існують такі види договорів:
1. Трудові договори : регулюються КЗпП
- строкові ( трудовий контракт ) - предмет : виконання роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією, посадою.
- Безстрокові.
2. Цивільно - правові договори: регулюються Цивільним кодексом
- договір підряду
- трудова угода
- договір доручення
- авторський договір
Предметом цих договорів є: певний результат роботи.
Трудовий договір гарантує кожному працівнику право на роботу за спеціальністю, кваліфікацією або посадою, обумовленою угодою сторін. Це право гарантується Кодексом законів про працю, який забороняє виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.
Трудові договори, що укладаються між фізичними особами, підлягають обов`язковій реєстрації роботодавцем у тижневий термін у службі зайнятості за місцем свого проживання.
У письмовій формі укладається також контракт. З точки зору норм трудового права, основною відмінністю письмового трудового договору від контракту є можливість включення до змісту останнього додаткових умов звільнення працівника.
Трудовий контракт - документ, що фіксує угоду сторін про встановлення трудових правовідносин і регулює їх. Сторонами трудового контракту є підприємство (роботодавець) і працівник ( контрактант).
Трудовий контракт повинен укладатися в письмовій формі, що

 
 

Цікаве

Загрузка...