WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку праці та її оплати - Контрольна робота

Організація обліку праці та її оплати - Контрольна робота


Контрольна робота з бухобліку
Організація обліку праці та її оплати.
Основними завданнями організації обліку праці та її оплати є:
" організація контролю за якістю та кількістю затраченої праці, за виконанням завдань щодо зростання продуктивності праці, за використання фонду заробітної плати та іншими грошовими коштами, які виділяються для оплати праці працівників підприємства;
" своєчасне і правильне віднесення сум нарахованої заробітної плати і відрахувань органам соціального страхування на собівартість продукції, виконання робіт, послуг, а також на інші витрати;
" здійснення у встановлені строки всіх розрахунків з персоналом по заробітній платі та інших виплатах;
" збір інформації та групування показників з оплати праці, необхідних для поточного і наступного планування, контролю, аналізу та оперативного управління виробництвом, для складання фінансової і статистичної звітності.
Виконання цих зобовязань забезпечується правильно організованим:
" обліком особового складу;
" обліком робочого часу;
" обліком виробітку продукції та нарахування заробітної плати;
" суворим дотриманням законодавства про працю;
" точним та своєчасним розрахунком з оплати праці.
Бухгалтерський олік на підприємстві починається з розробки облікової політики. Основні питання з обліку праці та її оплати, які можуть наводитися в наказі про облікову політику підприємства:
" форми кадрової документації;
" форми, системи, розміри заробітної плати та інших виплат;
" встановлення режиму роботи;
" зміни в організації праці;
" нормування і оплату праці;
" строк подання первинних документів з обліку праці та її оплати до бухгалтерії підприємства;
" порядок обробки та зберігання первинних документів та регістрів обліку з оплати праці;
" порядок створення резервів на виплату відпусток, щорічної винагороди за вислугу років, винагород за підсумками роботи за рік.
Кадрова служба, як правило, є самостійном структурним підрозділом, підпорядкованим керівникові підприємства або його заступникові по кадрах.
Структура кадрової служби та її штатна чисельність залежать від виду підприємства, чисельності працюючих та окремих параметрів, щохарактеризують кадровий потенціал, вік і стать співробітників ( оформлення пенсійних справ, декретних відпусток, листків непрацездатнасті, навчальних відпусток) тощо.
Виходячи з викладеного вище можна виділити такі організаційні форми кадрових служб на підприємствах, в установах, організаціях з різними формами власності:
" наявність самостійного структурного підрозділу - відділ кадрів;
" виконання функції кадрової служби окремою посадовою особою - інспектором по кадрах;
" суміщення функцій управління персоналом з іншими функціональними обов`язками;
" на підприємстві з невеликою штатною чисельністю наказом керівника призначається відповідальна особа за ведення кадрового діловодства.
Трудові правовідносини підприємства з працівниками регулюються Кодексом Законівпро працю (КЗпП) України. На підставі КЗпП України на підприємстві повинен бути встановлений єдиний порядок оформлення приймання, звільнення і переведення співробітників.
Згідно Закону Украни " Про оплату праці" система оплати праці повинна прийматися на підприємстві в складі колективного договору між власником (або адміністрацією) і профспілкою (або самим колективом) підприємства. Колективні договори підлягають реєстрації в місцевих органах самоврядування.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ( або положення про персонал) є внутрішнім документом підприємства,який передбачає організацію роботи підприємства, внутрішньообєктивний режим роботи, взаємні обовязки підприємства та працівників, порядок направлення працівників у відрядження, порядок надання відпусток та інше.
Необхідність цього документу на підприємстві передбачена КЗпП. Кожному підприємству необхідно розробити свої правила, які будуть більш наближені до дійсності.
Відповідно до статуту підприємства розробляється його структура, визначається штатний склад та кількість, що оформлюється спеціальним документом, на підставі якого складається штатний розклад підприєства.
Він складається на бланку підприємства і містить перелік посад, відомості про кількість штатних одиниць, посадові оклади, надбавки та місячний фонд заробітної плати.
Якщо організаційна структура юридичної особи складається з окремих підрозділів, то штатний розклад складається за структурними підрозділами в порядку упорядкованості, у тому числі з урахуванням підпорядкованості всередині структурного підрозділу, наприклад начальник відділу - 1, заступник начальника відділу - 1, старший економіст - 1, економіст - 2 тощо.
Штатний розклад підписується заступником керівника, потім погоджується з головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства.
Штатний розклад бюджетних установ затверджується вищою організацією. Зміни до штатного розкладу вносяться наказом керівника юридичної особи, штатної чисельності, зміни найменування посад тощо.
Штатний розклад складається і затверджується кожного року.
Зміни до штатного розкладу вносяться наказом керівника
підприємства.
На підприємствах повинні розроблятися також посадові інструкції щодо конкретної штатної посади.
Кадрова документація поділяється на види:
ў Розпорядчі документи з особового складу -
" Наказ ( розпорядження) про приймання на роботу (П-1)
" Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу (П-5)
" Наказ (розпорядження) про надання відпустки (П-6)
" Список №_про надання відпустки (П-7)
" Накази про заохочення та попередження
" Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) (П-8)
" Накази про внесення змін до трудової книжки.
ў Облікові документи по кадрах -
" Особова картка (П-2)
" Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи (П-4)
" Особова справа
" Штатно-посадова книга
" Алфавітна книга
" Алфавітні картки (П-3)
" Книга обліку бланків трудових книжок та вкладишів до них (П-9)
" Книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них(П-10)
" Акт на списання бланків трудових книжок та вкладишів до них (11)
" Графік відпусток
" Книга-журнал обліку відпусток
Накази про приймання, переведення і звільнення співробітників, а також про внесення змін до штатного розкладу обов`язково повинні зберігатися у відділі кадрів. Облік наказів ведеться в спеціальній книзі. Також необхідний облік трудових книжок, які повинні зберігатися у відділі кадрів. Необхідно також обов`язково складати і затверджувати графік щорічних відпусток, а також вести облік відряджень, лікарняних листів,

 
 

Цікаве

Загрузка...