WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація економічного аналізу на підприємстві ВАТ “Коломиясільмаш” - Реферат

Організація економічного аналізу на підприємстві ВАТ “Коломиясільмаш” - Реферат

690/739=0,94, а коефіцієнт інтенсивного використання устаткування (відношення фактичного випуску продукції за одну верстато-годину до прогнозного 5,3/4,8=1,1, а також коефіцієнт інтегрального використання: 0,94 o 1,1=1,03
Дані свідчать про резерви виробництва, прогнозний фонд часу виконаний на 94%, що привело до випуску продукції, хоча ці втрати були покриті зростанням продуктивності устаткування на 10,4% (5,3 o 100/4,8).
Загальне відхилення від прогнозу випуску товарної продукції становило 110тис.грн., у тому числі:
а) за рахунок зменшення числа відпрацьованих верстато-годин недодано продукції на (-49-4,8)=-235,2 тис.грн.;
б) внаслідок зростання виробітку за верстато-годину випуск продукції зріс на: +0,5 o 690=345 тис.грн.
Загальний вплив двох чинників становив суму перевищення прогнозу: 345-235,2=110 тис.грн.
Екстенсивне використання устаткування характеризується також коефіцієнтом змінності Кзм, який визначається як відношення відпрацьованих верстато-змін Тзм до загальної кількості встановленого устаткування Свст
Наприклад, у цеху 200 одиниць устаткування; з них 190 працювало у першу зміну і 100 у другу, тоді загальний коефіцієнт змінності становитиме:
Підвищення коефіцієнта змінності прямо пропорційне збільшенню випуску продукції. Якщо Кзм зросте з 1,45 до 1,7 то додатковий випуск продукції складе:
Основними причинами низького коефіцієнту змінності є неукомплектованість робітниками, несправність устаткування, наднормативний ремонт, недоліки у забезпеченні матеріальними ресурсами і т.д.
Його метою є наглядна і проста оцінка фінансового стану та динаміки розвитку господарюючого об'єкту. В процесі аналізу можна провести розрахунок різних показників і доповнити його методами, що грунтуються на досвіді і кваліфікації фахівця.
Експрес-аналіз доцільно виконувати в три етапи: 1-й - підготовчий етап, попередній огляд бухгалтерської звітності, економічне читання та аналіз звітності.
Мета першого етапу - прийняти рішення про цілеспрямованість аналізу фінансової звітності і впевнитись в її підготовленості до питання.
Перше завдання вирішується шляхом ознайомлення з аудиторським заключенням. Існує два основних типи аудиторських заключень: стандартне і нестандартне. Перше представляє собою підготовлений в достатньо уніфікованому і скороченому викладі документ, зміст якого включає позитивну оцінку аудитора (аудиторської фірми) про достовірність наданої в звіті інформації і його відповідності діючим нормативним документам. Нестандартне аудиторське заключення більше за обсягом і, як правило, має в собі деяку додаткову інформацію, яка може бути корисною користувачам звітності або розглядатися аудиторами як необхідне до опублікування виходячи з прийнятої технології аудиторської перевірки. Нестандартне аудиторське заключення може мати в собі або безумовну позитивну оцінку наданої звітності і фінансового стану, яка підтверджується нею, або позитивну оцінку, але з застереженням. Причинами нестандартного аудиторського заключення можуть бути: використання думки іншої аудиторської фірми (наприклад; у випадку аудитування звітності різних самостійних підрозділів одної корпорації різними аудиторськими компаніями); зміни звітної політики фірмою, яка проводить аудит; деякі невизначеності фінансового або організаційного характеру (наприклад, участь компанії в незавершеному судовому процесі з непередбаченим завершенням) тощо. У випадку нестандартного аудиторського заключення доцільність контракту з даним потенційним контрагентом повинна визначатися фінансовим мененджером або іншою особою, яка приймає участь в переговорах, після більш ретельного аналізу представленого звіту та іншої інформації формального і неформального характеру.
Перевірка готовності звітності до читання носить менш відповідальний і в певній мірі технічний характер.
Цю роботу часто доводиться робити, працюючи зі звітністю невеликих підприємств, на яких немає достатньої культури і традицій підготовки річного звіту.
Тут проводиться візуальна та найпростіша облікова перевірка звітності по формальних ознаках і по суті: визначається наявність всіх необхідних форм і додатків, реквізитів і підписів; перевіряється достовірність і чіткість заповнення звітних форм; перевіряється валюта балансу та всі проміжні висновки; перевіряється взаємозв'язаність показників звітних форм та основні контрольні співвідношення між ними і т.д.
Бухгалтерська звітність являє собою комплекс взаємозв'язаних показників фінансово-господарської діяльності за звітний період. Звітні форми логічно та інформаційно взаємозв'язані. Суть логічного зв'язку полягає в взаємодоповненні і в взаємній кореспонденції звітних форм, їх розділів та статей. Деякі найбільш важливі балансові статті розшифровуються в супутніх формах. Розшифровку інших показників при необхідності можна знайти в аналітичному обліку.
Логічні зв'язки доповнюються інформаційними, які виражаються в прямих і непрямих контрольних співвідношеннях між окремими показниками звітних форм. Пряме контрольне співвідношення означає, що один і той самий показник, який приведений одночасно в декількох звітних формах. Непряме контрольне співвідношення означає, що декілька показників одної або декількох звітних форм пов'язані між собою нескладними арифметичними розрахунками. Наприклад, показник "використання прибутку", відображений в балансі загальною сумою, в формі № 2 розшифровується за напрямками використання.
Знання цих контрольних співвідношень, важливі не тільки з позиції аналізу, але і контролю, допомагає краще розібратися в структурі звітності, перевірити вірність її складання шляхом візуальної перевірки окремих показників та арифметичних співвідношень між ними.
Мета другого етапу - ознайомлення з пояснювальною запискою до балансу. Це необхідно для того, щоб оцінити умови роботи в звітньому періоді, визначити тенденції основних показників діяльності, а також якісні зміни у майновому та фінансовому стані господарюючого об'єкту. Складаючи перше уявлення про динаміку приведених у звітності і пояснюючій записці даних, необхідно звертати увагу на алгоритми розрахунку основних показників. Поскількирозрахунок деяких аналітичних показників (наприклад, рентабельність, дохід на акцію, питома вага власних оборотних коштів, і інші) супроводжуються усвідомленим або неусвідомленим питанням, багато західних фірм проводять у відповідному розділі річного звіту алгоритми для деяких показників. Таку практику доцільно використовувати і на Україні.
Третій етап - основний в експрес-аналізі; його мета - кінцева оцінка результатів господарської діяльності і фінансового стану об'єкту. Такий аналіз проводиться з тою чи іншою мірою деталізації, в інтересах різних користувачів.
Одним з основних елементів експрес-аналізу є вміння працювати з річним звітом і фінансовою звітністю. Зокрема, фінансовий менеджер, якому часто доводиться брати участь в процесі заключення контрактів з потенційними контрагентами, повинен чітко представляти структуру звіту, зміст основних його розділів.
Положенням про бухгалтерський звіт і звітність в Україні передбачено періодичне складання бухгалтерської звітності і представлення її у відповідні адреси. Звітність повинна, як правило, супроводжуватися пояснюючою запискою. В найбільш докладному вигляді пояснююча записка складається в процесі підготовки річної звітності. В такому випадку набір документів в комплексі представляє собою готовий звіт.
В загальному вигляді методикою експрес - аналізу звітності передбачається аналіз ресурсів та їх структури, результатів господарювання, ефективності використання власних та позичених коштів. Зміст експрес-аналізу - відбір невеликої кількості найбільш вагомих і порівняно нескладних в обчисленні показників і постійне спостереження їх динаміки.

 
 

Цікаве

Загрузка...