WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація економічного аналізу на підприємстві ВАТ “Коломиясільмаш” - Реферат

Організація економічного аналізу на підприємстві ВАТ “Коломиясільмаш” - Реферат


Реферат з бухобліку
Організація економічного аналізу на підприємстві ВАТ "Коломиясільмаш".
Аналіз - як функція внутрівиробничого управління має власну методологічну основу: принципи, функції, організаційну структуру, методи та інструменти, інформаційну базу.
Аналітична діяльність на підприємстві ВАТ "Коломиясільмаш" направлена на вивчення, облік попиту та вимог ринку для більш обгрунтованого орієнтування виробництва, на випуск конкурентноздатних продуктів в раніш встановлених обсягах, що відповідають певній техніко-економічній характеристиці, реалізації, яка може забезпечити підприємству одержання найбільш високого прибутку.
Важливим принципом аналізу є комплексний підхід для пов'язання мети з ресурсами та можливостями підприємства, виробітка шляхів досягнення мети, що є реальною тільки в результаті розробки програм аналізу по виробах і по кожному господарському підрозділі підприємства. Методи розробки таких програм вимагають орієнтування на максимальне використання потенційних можливостей підприємства та резервів виробництва.
Головний зміст аналізу як функції управління є сприяння визначенню мети та стратегії розвитку як фірми в цілому, так і його оперативно-господарської ланки - виробничих дільниць. Тому найважливіше значення має відпрацювання та прийняття рішень по конкретних видах аналітичної роботи, а саме:
- про доцільність розробки наступного освоєння та випуску продукції, зорієнтованої на конкретний ринок або кінцевого споживача з врахуванням їх вимог та потреб в продукції;
- про доцільність проведення науково-дослідних робіт самостійно або закупівлю технологічного досвіду, патентів та ліцензій в інших підприємств;
- про доцільність освоєння та випуску продукції в встановлених обсягах (в натуральному та вартісному виразах) з врахуванням життєвого циклу товару;
- про будівництво нових цехів (їх розташування, технологічне оснащення), реконструкції наявних виробничих потужностей або зміни їх новими, доцільності здійснення фінансових витрат та їх окупності;
- на основі багатоваріантного розрахунку прийняття рішень про джерела забезпечення матеріальними ресурсами (сировина, матеріали, обладнання), формах забезпечення доступу до розробки сировинних ресурсів інших країн (утворення філій, дочірніх компаній, спільних підприємств) та умов постачання;
- прийняття рішень при конкретній умові угод з постачальниками обладнання та технології на основі узгодження техніко-економічних характеристик, вартості, термінів постачання, умов фінансування;
- прийняття оптимальних рішень про основні напрямки кадрової політики для забезпечення виробництва заздалегідь визначеними категоріями робітників та фахівців (інженерно-технічного та управлінського персоналу);
- на основі моделювання організаційної системи збуту конкретного продукту та проведення багатоваріантних розрахунків з врахуванням існуючої структури управління збутовою діяльністю підприємства, прийняття рішень про проведення певних комерційних операцій, які направлені на забезпечення збуту конкретного продукту.
На підприємствах, де зовнішньоекономічна діяльність складає вагому частину, аналіз набуває пріоритетного значення. Тому на основі результатів аналітичної діяльності здійснюються міжнародні комерційні угоди, проводяться комерційні операції на світовому ринку.
Здійснення комерційних угод та операцій на підприємстві ВАТ "Коломиясільмаш" передбачає відпрацювання певних принципів та правил, застосування нових методів роботи на ринку. Виробнику необхідно заздалегідь визначити можливості ринку по номенклатурі конкретних видів продукції. При цьому виробник не може обмежитися дослідженнями та розробками сьогоднішнього дня, він повинен визначити перспективу та орієнтувати дослідження в найбільш перспективних напрямках розвитку науки та техніки і самому пропонувати споживачам найбільш перспективні види продукції. Практика свідчить про те, що якщо аналіз затверджується на завданнях вирішення поточного ринкового попиту, то він по суті втрачає свої переваги. Його головне призначення вивчати тенденції та резерви розвитку потреб споживачів та здійснювати певний вплив на формування цих потреб, конкретного ринкового попиту.
Тому аналіз - це діяльність, перш за все, зорієнтована на перспективу. В цьому зацікавлений як споживач, так і виробник.
Думається, що в процесі вибору партнерів на зовнішньому ринку необхідне скрупульозне вивчення їх організаційної структури управління, розташування та Функціонування маркетингових служб, характер маркетингової діяльності, внутріфірмового планування та контролю. Це в рівній мірі відноситься до експортної або імпортної діяльності
Відзначаючи специфіку комерційної справи та її зв'язок з аналізом важливо підкреслити що аналіз включає в себе розробку збутової політики, що визначає визначення каналів їх методів збуту по кожному конкретному виду продукту та певному ринку; підрахунок можливих витрат на організацію збуту, витрат на рекламу, транспортування та доставку.
В сучасних розвинених капіталістичних фірмах, які мають децентралізовану структуру управління, апарат, який здійснює діяльність, як правило включає відділ маркетингу в виробничих дільницях та центральну службу маркетингу.
Відділ маркетингу в виробничому відділенні здійснює координацію всіх аспектів виробничо-збутової діяльності відділення за кожним товаром або групою закріплених за ним товарів. Як правило, він має в своєму складі сектори: комплексного вивчення ринку, розробки програм маркетингу, організації збуту, реклами, технічного обслуговування. Діяльність цих секторів направлена на максимальне зорієнтування продукції, що випускається виробничим відділенням до вимог конкретних ринків та запитів споживачів та виконання встановлених показників по прибутку.
Інтенсивне використання устаткування характеризується показником випуску продукції за 1 верстато-годину, тобто його продуктивністю.
Вихідними даними в аналізі є баланс робочого часу устаткування: календарний, режимний, плановий.
Календарний визначається як добуток кількості календарних днів у році і верстато-годин на добу. Він поділяється на режимний і позарежимний час.
Режимний фонд визначається із кількості робочих днів у році, планового коефіцієнта змінності роботи устаткування, кількості верстатів крім тих, які за планово-запобіжним ремонтом повинні бути у капітальному і поточному ремонті.
Позарежимний час включає вихідні і святкові дні, час неробочих змін, міжзмінні і обідні перерви.
Плановий фонд часу включає кількість годин, що підлягають відпрацюванню за вирахуванням планових зупинок устаткування (ремонт, у резерві і т.п.). Плановий відрізняється від режимного кількістю планових витрат робочого часу.
Фактично використаний фонд часу роботи устаткування - це кількість фактично відпрацьованих верстато-годин.
Показники використання календарного, режимного і планового фондів часу роботи устаткування виражають ступінь його завантаження.Однак діюча система обліку і звітності не дозволяє точно дати оцінку, оскільки не відбиває реально відпрацьований час. На практиці оцінка використання устаткування в часі проводиться за даними разових спостережень (фотографії).
Сукупний вплив екстенсивних і інтенсивних чинників на обсяг продукції можна аналізувати з використанням даних (табл.).
Таблиця
Вплив чинників завантаження устаткування в часі його роботи на додатковий випуск його продукції
Показник Прогноз Фактично Відхилення
Товарна продукція, тис.грн. 3554 3664 +110
Відпрацьвано верстато-годин 739 690 -490
Вироблено продукції за верстато-годину, тис.грн. 4,8 5,3 +0,5
За цими даними розрахуємо коефіцієнт екстенсивного використання устаткування (відношення фактично відпрацьованих верстато-годин до прогнозних)

 
 

Цікаве

Загрузка...