WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит податку на прибуток - Курсова робота

Аудит податку на прибуток - Курсова робота

однакові умови використання, застосовують лише один з дозволених методів.
Крім того, передбачено галузеві особливості визначення періоду розрахунку приросту (убутку) для енергогенеруючих підприємств (звітний податковий рік) та виробників сільськогосподарської продукції (12 календарних місяців, починаючи з 1 липня поточного звітного (бюджетного) року).
Оцінка балансової вартості валюти
Відповідно до змін, внесених до пп. 7.3.6 ст.7, платник податку має право самостійно обирати один з методів оцінки балансової вартості валюти, який обирається на початку звітного податкового року і застосовується протягом цього періоду. Дозволені так методи оцінки:
- за середньозваженою вартістю;
- за ідентифікованою вартістю.
Оподаткування доходів від спільної діяльності
Виплата частини прибутку, отриманого учасниками спільної діяльності, відтепер не вважається дивідендами. Така сума оподатковується за загальною ставкою 25% особою, що уповноважена вести облік результатів спільної діяльності до або під час такої виплати. Наслідком цієї зміни є зменшення податкового навантаження, оскільки сума податку на прибуток утримується із суми оподатковуваного прибутку (раніше, за дивідендного порядку, учасник, що вів облік спільної діяльності, перераховув податок до бюджету незалежно від того, платник він податку на прибуток чи ні).
Дотації та субсидії
Пп. 4.1.6 ст. 4 доповнено новою складовою валового доходу - до його складу відтепер включаються субсидії та дотації, отримані платником податку з фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування чи бюджетів. Винятки становлять бюджетні субсидії та дотації, отримані неприбутковими організаціями, зареєстрованими за кодами 001-004, 009-0012, 0014 у реєстрі неприбуткових організацій.
Оподаткування страхової діяльності
Згідно з пп. 7.2.1 ст. 7 визначено такі ставки оподаткування доходів, отриманих від здійснення страхової діяльності страховиками-резидентами:
- доходи, отримані внаслідок виконання договорів з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування, - 0 % (за умов відповідності таких договорів вимогам пунктів 1.37 та 1.42 ст. 1 Закону про прибуток);
- доходи, отримані внаслідок виконання договорів з інших видів страхування, - 3%.
Крім того, встановлено новий порядок оподаткування таких доходів. Базою оподаткування є дохід звітного періоду, одержаний (нарахований) страховиками-резидентами у вигляді валових внесків (страхових платежів, внесків і премій) за договорами страхування і перестрахування ризиків на території України та за її межами, зменшений на суму страхових платежів (внесків, премій), сплачених (нарахованих) за договорами перестрахування з резидентом. У попередній редакції Закону про прибуток старховики-резиденти Мали право зменшувати одержаний (нарахований) дохід щей на суму страхових платежів, сплачених за договорами перестрахування з нерезидентами.
Слід звернути увагу на оновлений пп. 7.2.4 ст.7. Відтепер доходи, отримані страховиком внаслідок дострокового розірвання чи порушення вимог договору довгострокового страхування життя, а також договору недержавного пенсійного забезпечення, оподатковуються за ставкою 3%. Об'єктом оподаткування є сума попередньо сплачених страхових платежів (внесків, премій), збільшена на суму пені, нараховану на суму податкового боргу. Пеня розраховується з початку податкового періоду, що настає за періодом, в якому такий платник податку впершее збільшив валові витрати на суму страхових платежів, до дня подання податкової декларації за результатами податкового періоду, на який припадає факт дострокового розірвання договору або порушення його вимог.
Зміни стосуються і оподаткування операцій за договорами перестрахування з нерезидентами (п. 13.6 ст.6). Ставка оподаткування страхових платежів за договорами перестрахування з нерезидентами, укладеними за участю або за посередництвом страхових брокерів, становить 3%, навіть якщо рейтинг фінансової надійності нерезидента відповідає встановленим вимогам.
Відповідно до п.4 "Перехідних положень" до Закону №1957 зазначена норма набуває чинності з 01.10.2004р.
Скасування окремих пільг
Законом №1957 вилучено низку норм, що передбачали пільги з оподаткування окремих видів доходів, а саме:
- пп. 7.13.4 ст.7 - науково-дослідні та реставраційні роботи у сфері охорони культурної спадщини (оподатковувались в розмірі 50% діючої ставки);
- пп. 7.13.5 ст.7 - заготівельні підприємства в частині в частині продажу окремих видів відходів (були звільнені від оподаткування);
- пп. 7.13.6 ст.7 - позашкільні заклади незалежно від їх підпорядкування та форми власності в частині здійснення ними статутної діяльності (були звільнені від оподаткування);
- пп. 7.13.8 ст.7 - новостворені фермерські господарства;
- п. 7.14 ст. 7 - суб'єкти інноваційної діяльності;
- п.22.26 ст.22 - виробники електроенергії в частині цільової надбавки до діючого тарифу на електроенергію.
Як видно з вищеперерахованого, Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 01.07.2004р. №1957-IV передбачає значні зміни в порядку оподаткування прибутку підприємств. Всі ці зміни аудитору слід обов'язково враховувати при проведенні аудиторської перевірки для забезпечення її якості.
Перелік використаної літератури
1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22 травня 1997 р. від 22.05.1997р. №283/97-ВР з усіма змінами і доповненнями, у т.ч. внесеними Законом України від 24.12.2002р. №349-IV та від 01.07.2004р. №1957-IV
2. Закон України "Про порядок погашення зобов"язань платників податку перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000р. №2181-ІІІ зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 20.02.2003р. №550-IV.
3. Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом ДПАУ від 29.03.2003 №143
4. Габрук О. Зміни в оподаткуванні прибуту підприємств, їх вплив на податкові зобов'язання платника податку// Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - № 9. - с. 33-39.
5. Давидов Г. М. Аудит: навч посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: "Знання", КОО, 2001. - 363с.
6. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. -К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 402с.
7. Мурашко О. Податковий облік і його узгодженість з фінансовим облікомі // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - № 3. - с. 50-53.
8. Розширений коментар до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 01.07.2004р. №1957-IV // Все про бухгалтерський облік. - 2004. - №71 (982). - с. 20-37.
9. Савчук Т. Податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку та основа реалізації системи оподаткування в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - № 3. - с. 45-49.

 
 

Цікаве

Загрузка...