WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит податку на прибуток - Курсова робота

Аудит податку на прибуток - Курсова робота

виникає заборгованість і здійснюється коригування податкових зобов'язань;
- разом з Декалрацією надати первинні документи, які підтверджують наявність заборгованості (акт звірки взаємної заборгованості).
Оподаткування операцій з цінними паперами
Пп. 7.6.1 ст.7, яким регулюється порядок оподаткування операцій з купівлі-продажу ціннихпаперів на вторинному ринку, доповнено іпотечними сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фіксованою доходністю та сертифікатами фондів операцій з нерухомістю.
Як і раніше платник податку зобов'язаний веси окремий облік фінансових результатів за видами цінних паперів. Відповідно до п. 2 "Перехідних положень" до Закону про прибуток врегульовано порядок відображення балансових збитків від операцій з торгівлі цінними паперами, а саме:
- сума загального від'ємного фінансового результату, що утворилася станом на 01.01.2003., розподіляється за видами цінних паперів і деривативів;
- розподілена таким чином сума балансових збитків враховується у зменшення фінансових результатів від операцій з відповідними видами цінних паперів майбутніх періодів, починаючи з першого кварталу 2003р. і до повного їх погашення.
На балансові збитки від операцій з торгівлі цінними паперами не поширюється обмеження 12-ма календарними кварталами, як це передбачено для "загальних" збитків.
Законом №1957 виключено пп. 4.2.9 ст. 4, за яким сума емісійного доходу, отриманого платником податку від продажу власних акцій або інших корпоративних прав та інвестиційних сертифікатів на етапі емісії, не підлягала оподаткуванню. Це означає, що сума перевищення надходжень (коштів, майна та майнових прав), отриманих емітентом, над їх номінальною вартістю підлягає включенню до валового доходу і, відповідно, - оподаткуванню.
Витрати на благодійність
Згідно з пп. 5.2.2 Закону №1957, якщо підприємство добровільно перераховує гроші неприбутковим організаціям, то воно має право віднести на валові витрати суму в межах 2 - 5% оподатковуваного прибутку попереднього року. Слід зазначити, що на 2004р. Чинність пп. 5.2.2 ст. 5 Закону про прибуток призупинено ст. 80 Закону про Держбюджет. Тому ця норма застосовуватиметься лише з 2005р.
Витрати на придбання обєктів незавершенного будівництвав рамках приватизації
Дія пп. 5.2.14 ст. 5 Закону пор прибуток, яким передбачено порядок віднесення витрат, пов'язаних з придбанням, добудовою та введенням в експлуатацію об'єктів незавершенного будівництва в процесі приватизації на поточний рік, призупинена ст. 80 Закону про Держбюджет. Таким чином, в 2004р. ці витрати підлягають амортизації. В новій редакції Закону про прибуток пп. 5.2.14 ст. 5 взагалі виключено. Відтепер порядок відображення таких витрат у податковому обліку регулюється п.6 розділу II "Перехідних положень" Закону №1957, а саме:
- до валових витрат потрапляють винятково витарати, пов'язані з придбанням об'єкта незавершеного будівництва;
- об'єкт незавершеного будівництва придбавається з метою виробничого використання за цільовим призначенням;
- об'єкт незавершеного будівництва був придбаний за договором купівлі-продажу, укладеним до 01.01.2004р.
Витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури та медпунктів
Витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури та медпунктів відносять до складу валових витрат в розмірі 50% від суми понесених витрат. Норма пп. 5.4.9 та 5.4.10 ст. 5 набуває чинності з 01.01.2005р. У поточному році ці підпункти діють з урахуванням ст. 96 Закону про Держбюджет.
Витрати на страхування для підприємств
У пп. 5.4.6 ст.5 термін "комерційні ризики" замінено на термін "інші ризики платника податку, пов'язані зі здійсненням господарської діяльності…". При цьому платнику податку слід звернути увагу на такі моменти:
- зв'язок цих ризиків з господарською діяльністю доцільно підтверджувати документально (накази, розпорядження);
- такі витрати можуть бути віднесені до складу валових в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, діючого на момент укладання страхового договору.
Норма пп. 5.4.6 ст.5 набуває чинності з 01.01.2005р.
Витрати на довгострокове страхування життя та недержавне пенсійне страхування
Істотні зміни внесено в пп. 5.6.2 ст.5 щодо визначення вартісної межі віднесення внесків на довгострокове страхування життя та недержавне пенсійне страхування осіб до валових витрат, а також до п.1.37 ст. 1 щодо визначення термінів. Суми таких внесків, які роботодавець здійснює за дорученням найманої особи за рахунок витрат на оплату праці не відносять до складу валових витрат і не є базою для нарахування внесків на пенсійне та інші види державного обов'язкового страхування. Якщо роботодавець сплачує внески за власний рахунок відповідно до договору довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення за своїх найманих працівників, то такі суми відносять до складу валових витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) у сумі, що сукупно не перевищує 15% від заробітної плати, нарахованої такій застрахованій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди. При цьому встановлено верхнюю межу таких витрат - не вище від суми прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн. Платникам податку, які перераховують кошти за договорами пенсійних вкладів на рахунок банку "Аркада" (Київміськбуд) слід звернути увагу, що відповідно до п. 22.25 ст 22 до валових витрат такі витрати можуть бути віднесені у розмірі, що не перевищує 10% валового доходу звітного періоду.
Новою редакцією п.1.37 ст.1 обмежено випадки дострокової виплати страхової суми, а сааме при настанні нещасного випадку (захворювання), які призвели до встановлення застрахованій особі інвалідності першої групи (раніше - до настання стійкої втрати працездатності).
Якщо договір довгострокового страхування життя чи недержавного пенсійного забезпечення розірвано з будь-який причин до закінчення мінімального строку його дії або до настання страхового випадку, внаслідок чого відбувається часткова страхова виплата, виплата викупної суми або повне припинення зобов'язань страховика перед таким платником податку, необхідно:
- збільшити валовий дохід звітного періоду на суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій (якщо валові витрати були сформрвані раніше);
- нарахувати пеню на суму податкового боргу за весь період його існування відповідно до пп. 7.2.4 ст.7 Закону про прибуток.
Приріст (убуток) запасів
Розширено перелік методів, за якими платник податку може здійснити оцінку вибуття запасів. Заборонено використовувати лише метод LIFO (з 01.01.2005р.). При цьому для всіх одиниць податкового обліку запасів, що мають однакове призначення та

 
 

Цікаве

Загрузка...