WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит податку на прибуток - Курсова робота

Аудит податку на прибуток - Курсова робота

здавання декларацій, а також за невчасне перерахування податку до бюджету.
При виявленні під час проведення аудиту помилок у розрахунках витрат на сплату податку на прибуток необхідно надати відповідні рекомендації щодо виправлення таких помилок. Для цього на підприємстві:
- складають бухгалтерськудовідку із зазначенням причин допущеної помилки в тому періоді, в якому виявлено й виправлятиметься помилка;
- розраховують й сплачують суму недоїмки з податку на прибуток та пеню за прострочення платежу;
- повідомляють орган податкової служби за місцем реєстрації платника в письмовій формі про суму донарахованого податку на прибуток та розраховану суму пені за прострочення платежу.
Складання бухгалтерської довідки є підставою для відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського та в системі податкового обліку для виправлення допущеної помилки із зазначенням причин. До бухгалтерської довідки необхідно додати розрахунки суми недоїмки з податку на прибуток та пені за прострочення платежу, повідомлення податкового органу про суму донарахованих податку на прибуток та пені за прострочення платежу потрібне для відображення даних за особовим рахунком підприємства.
10. За результатами виконаної роботи надання підприємству - клієнту аудиторського висновку щодо достовірності звітної інформації.
5. Зміни в оподаткуванні прибутку підприємств, їх вплив на податкові зобов'язання платника податку
Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 01.07.2004р. №1957-IV (далі - Закон №1957) було внесено чергові зміни в порядок оподаткування прибутку підприємств. У цьому нормативному акті викладено окремі норми, які протягом останніх років були проблемними у відносинах між платниками податку та контролюючими органами.
Проаналізуємо окремі зміни, що впливають на порядок оподаткування більшості платників податку.
Зміни в обліку основних засобів
Критерії віднесення до основних засобів
Відтепер матеріальні цінності, призначені для використання у господарській діяльності платника податку зі строком служби менше 365 календарних днів - не основні засоби, вартість їх придбання включається до складу валових витрат і підлягає перерахунку за п. 5.9 Закону про прибуток
Витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію основних засобів
Зміни, внесені до пп.. 8.7.1 ст. 8, безумовно, позитивні для платника податку. Відтепер до валових витрат в межах 10% сукупної балансової вартості всіх грпу основних засобів на початок звітного періоду можна включати витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію основних засобів, що підлягають амортизації, як власних, так і орендованих. Як і раніше обов'язковою умовою віднесення ремонтних витрат до валових витрат є дозвіл орендодавця та їх документальне підтвердження.
Розподіл перевищення ремонтних витрат
Змінився порядок розподілу перевищення витрат на ремонт власних основних засобів (пп.8.7.1 ст. 8). Відтепер такий розподіл здійснюється не пропорційно до балансової вартості основних засобів на початок звітного податкового року, а пропорційно до суми фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних засобів груп 2,3, та 4 чи окремих об'єктів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу.
Розподіл перевищення витрат на ремонт орендованих основних засобів, як і раніше, орендар здійснює в такому порядку:
- збільшує балансову вартість відповідної групи основних засобів (якщо на балансі орендаря обліковується відповідна орендованому об'єкту група основних засобів);
- створює балансову вартість відповідної групи (якщо на балансі орендаря не обліковується відповідна орендованому об'єкту група основних засобів).
Особливості застосування норм амортизації основних засобів
Застосування норм амортизації в 2004р. Є одним з проблемних питань, оскільки Закон про Держбюджет вніс певні корективи щодо застосування норм амортизації в поточному році, поділивши основні засоби на "нові" і "старі". Відтепер згідно з п.1 "Перехідних положень" Закону №1957 такий порядок розмежування норм амортизації закладено в загальну канву Закону про прибуток.
У 2004р. і надалі платник податку з метою оподаткування матиме дві шкали: "старі" ОЗ слід амортизувати за нормами, що діяли до 01.01.2004р., а "нові" - за нормами, введеними в дію після 01.01.2004р.
До 01.01.2004р.
Группа 1 - 1,25%
Группа 2 - 6,25%
Группа 3 - 3,75%
Группа 4 - 15% Після 01.01.2004р.
Группа 1 - 2%
Группа 2 - 10%
Группа 3 - 6%
Группа 4 - 15%
Визначення та застосування звичайних цін
Змінами, внесеними до пп..7.4.3 ст. 7, розширено прелік операцій, оподаткування яких здійснюється із застосуванням звичайної ціни. Відтепер звичайні ціни застосовуються при формуванні валового доходу та валових витрат по операціях з особами, які не є платниками податку на прибуток, як юридичними, так і фізичними особами. Попередня редакція даного підпункту передбачала обмеження тільки щодо юридичних осіб, які не є платниками цього податку.
Таким чином, операції практично з усіма фізичними особами, в т.ч. з фізичними особами - СПД, незалежно від того, чи є вони пов'язаними з підприємством особами, підпадають під дію звичайної ціни, а саме:
- валовий дохід від продажу товарів (робіт, послуг) фізичній особі визначається з договірних цін, але не менших за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), що діяли на дату такого продажу;
- валові витрати, пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг)у фізичної особи, визначається з договірних цін, але не більших за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), що діяли на дату такого продажу.
Заборгованість, за якою минув строк позовної давності
Серйозні зміни стосуються і пп.5.2.8 ст 5 Закону про прибуток щодо включення до валових витрат Сум заборгованості, за якою минув строк позовної давності, адже в контексті попередніх редакцій Закону для віднесення такої заборгованості до валових витрат не вимагалось прийняття відповідних заходів щодо її стягнення. Відтепер для того, щоб скористатися правом віднесення сум заборгованості, за якою минув строк позовної давності, до складу валових витрат, тобто у зменшення податкових зобов'язань, платник податку повинен дотримуватись таких умов:
- обов'язково мають бути вжиті заходи щодо стягнення боргу (направлення претензій покупцям, подача позовної заяви до суду, отриманя виконавчого напису нотаріусу);
- вжиті заходи не дали позитивного результату;
- заборгованість не повинна бути віднесена до валових витрат раніше (повністю або частково).
Сумнівна, безнадійна заборгованість
Платникам податку, які використовують порядок врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості, тобто збільшують чи зменшують валовий дохід або валові витрати, необхідно:
- надати додаток К4 до Декалрації про прибуток по кожному договору, за яким

 
 

Цікаве

Загрузка...