WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит податку на прибуток - Курсова робота

Аудит податку на прибуток - Курсова робота

повинні визнаватися при оформленні господарськи операцій такими бухгалтерськими проведеннями:
Дт 311 Кт 681 (реалізація при попередній оплаті);
Дт 361, 377 Кт 70 (реалізація без передоплати)
7.2. Перевіркаобгрунтованості відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань, та правильності їх відображення в бухгалтерському обліку та Балансі.
Розбіжності між обліковим прибутком/збитком (визначеним в бухгалтерському обліку і відображеним у Звіті про фінансові результати за звітний період) та податковим прибутком/збитком (визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період) обумовлені існуванням постійних та тимчасових різниць.
Постійні різниці виникають в поточному звітному періоді та не анулюються у наступних звітних періодах, вони пов'язані з відмінностями у нормах, викладених в П(С)БО та у Законі про прибуток.
№ Назва статей витрат Інформація в бух.обліку Інформація в податковому обліку
1 Амортизація основних засобів невиробничого призначення Дт 92, 93, 94
Кт 131 Амортизація не нараховується
2 Витрати на пально-мастильні матеріали, витрати, пов'язані зі стоянкою та паркуванням легкових автомобілів Дт 91, 92, 93
Кт 203, 372 Включаються до складу валових витрат в межах 50%
3 Визнані штрафи, пені, неустойки Дт 948
Кт 311 Не відносяться до валових витрат
4 Уцінка необоротних активів Дт 945
Кт 10, 11, 12 Не відносяться до валових витрат
5 Представницькі витрати Дт 92
Кт 631, 372 Включаються до валових витрат в сумі, що не перевищує 2 % оподатковуваного прибутку за минулий звітний період
6 Благодійна допомога неприбутковим організаціям Дт 977
Кт 377 Включається до валових витрат в межах 2-5% оподатковуваного прибутку за минулий звітний період
7 Витрати на поліпшення основних засобів Дт 152
Кт 20, 66, 65 та ін Включаються до валових витрат в сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного періоду
Тимчасові різниці виникають внаслідок різниці у часі відображення сум доходів та витрат на рахунках бухгалтерського обліку і в податковому обліку, з часом вони зникають (погашаються). Крім ознаки часу, різниці можуть класифікуватися за характером впливу на співвідношення між податковим і обліковим прибутком, а отже, між поточним податком і витратами з податку на прибуток. Відповідно до П(С)БО17 "Податок на прибуток" тимчасові різниці бувають двох видів:
Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню - тимчасова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах. Вона характеризує перевищення податкового прибутку над обліковим прибутком звітного періоду. Оскільки різниця тимчасова, то в майбутніх періодах вона сторнується, і податковий прибуток (податковий збиток) майбутніх періодів зменшуватиметься (збільшуватиметься). У балансі вплив цієї різниці на податок на прибуток обліковується як відстрочений податковий актив.
Нарахована сума податку на прибуток проводиться по рахунках бухгалтерського обліку таким чином:
Дт 98 Кт 641 - 30% частка облікового прибутку;
Дт 17 Кт 641 - 30% частка суми, виявленої в результаті порівняння
балансової оцінки зобов'язання з його податковою
базою
Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню - тимчасова різниця, що включається до податкового прибутку (збитку) в майбутніх періодах. Вона характеризується тим, що податковий прибуток менший ніж обліковий прибуток звітного періоду, тобто у звітному періоді враховується частина витрат податку на прибуток, яка для сплати до бюджету не нараховується. У майбутніх періодах ця різниця сторнується і тим самим включається у базу оподаткування податком на прибуток. У балансі її вплив на податок на прибуток враховується як відстрочене податкове зобов'язання.
Проведення по рахунках бухгалтерського обліку повинне відбуватися таким чином:
Дт 98 Кт 641 - поточний податок на прибуток;
Дт 98 Кт 54 - 30% частка суми, виявленої в результаті порівняння
балансової оцінки активу з його податковою
базою (відстрочені зобов'язання)
Приклади тимчасових різниць:
№ Назва статей витрат Інформація в бух.обліку Інформація в податковому обліку Відображення тимчасових різниць в бух. обліку
1 Розрахунки за виданими авансами Дт 371
Кт 311 Валові витрати поточного періоду Дт 98
Кт 54
2 Витрати майбутніх періодів Дт 39
Кт 631 Валові витрати поточного періоду Дт 98
Кт 54
3 Доходи майбутніх періодів Дт 361
Кт 69 Валові доходи поточного періоду Дт 17
Кт 641
4 Розрахунки за авансами одержаними Дт 311
Кт 681 Валові доходи поточного періоду Дт 17
Кт 641
5 Резерв сумнівних боргів Дт 944
Кт 38 Валові витрати зменшуються на підставі рішення органів суду Дт 17
Кт 641
6 Забезпечення гарантійних зобов'язань, інших майбутніх витрат і платежів Дт 93
Кт 473 Відносяться до валових витрат в межах 10% вартості проданих товарів Дт 17
Кт 641
7.3. Здійснення остаточної перевірки правильності розрахунку витрат з податку на прибуток.
При перевірці слід керуватися такими формулами:
Алгоритм розрахунку має бути таким:
- визначення складу постійних різниць;
- визначення суми тимчасових різниць;
- визначення розмірів відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань;
- визначення різниці між відстроченими податковими активами та відстроченими податковими зобов'язаннями.
При перевірці правильності розрахунку слід вдатися до таких дій:
- визначити поточний податок на прибуток, отриманий за даними податкового обліку (множенням об'єкту оподаткування на ставку 30%);
- визначити обліковий податок на прибуток;
- визначити різницю між податковим та обліковим податком;
- визначити суму відстроченого податку (Різницю між податковим та обліковим податком - Постійні різниці*30%).
7.4. Здійснення остаточної перевірки правильності ведення обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та відображення інформації у фінансовій звітності.
Необхідно впевнитись у правильності складання бухгалтерських проводок по нарахуванню та сплаті податку на прибуток, ведення аналітичного та синтетичного обліку по рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами", у кредит якого записують суми, що підлягають внесенню в дохід бюджету, а в дебет - внесені платежі.
Слід уточнити правильність виведення оборотів і сальдо на кінець звітного періоду, для чого дані аналітичного обліку треба порівняти із залишками в регістрах аналітичного

 
 

Цікаве

Загрузка...