WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит податку на прибуток - Курсова робота

Аудит податку на прибуток - Курсова робота

основних фондів або нематеріальних активів з метою їх подальшого продажу іншим особам чи їх використання як комплектуючих (складових частин) інших основних фондів, призначених дляподальшого продажу іншим особам; утримання основних фондів, що знаходяться на консервації) та ті, які не підлягають амортизації та провадяться за рахунок відповідних джерел фінансування (витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою й жилих будинків, придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів, автомобільних доріг загального користування; витрати на придбання та збереження Національного архівного фонду України, а також бібліотечного фонду, що формується та утримується за рахунок бюджетів, бібліотечних і архівних фондів; на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих фондів).
5.4.2. Перевірка правильності розподілу основних засобів за групами та відповідність застосування норм амортизації щодо кожної групи.
П. 8.2.2. Закону про прибуток регламентує поділ основних засобів на 4 групи та встановлює у відсотках до балансової вартості кожної з груп такі квартальні норми амортизації:
- група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі (На з 01.01.2004р.- 2%, була - 1,25%,);
- група 2 - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них (На з 01.01.2004р.- 10%, була 6,25%);
- група 3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4(На з 01.01.2004р.- 6%, була - 3,75%,);
- група 4 - електронно-обчислювальні машини, інші машини для електронного оюроблення інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у т.ч. стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів чи предметів (На = 15%).
Оскільки норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів, то при перевірці слід звернути увагу на правильність визначення балансової вартості та правомірність проведення її індексації (пп.8.3 - 8.4 ) Закону про прибуток.
5.5. Перевірка правильності остаточного розрахунку об'єкту оподаткування
Відповідно до ст.3 Закону про прибуток об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно з п.4.3 Закону про прибуток на суму валових витрат платника податку, визначених ст.5 Закону та суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із ст.8 і 9 цього Закону.
Якщо об'єкт оподаткування від'ємним, то, відповідно до п.6.1 Закону про прибуток, сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.
6. Перевірка правильності застосування ставок податку.
Прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 25% до об'єкта оподаткування. При оподаткуванні доходів від грального бізнесу застосовується ставка 30%. Але є винятки, які необхідно брати до уваги: так, наприклад, доходи від страхової діяльності (крім страхування життя) страховиків-резидентів оподатковуються за ставкою у розмірі 3% від суми валового доходу, отриманого від страхової діяльності, інші виняткові випадки регламентовані ст. 7 Закону про прибуток.
7. Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток, а також правильності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності різниць, що виникають в наслідок розбіжності правил податкового і бухгалтерського обліку.
7.1. Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку основних господарських операцій та відповідність даного відображення вимогам податкового законодавства щодо дат виникнення валових доходів та валових витрат.
Згідно з принципом нарахування та відповідності доходів і витрат, наведеним у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
Відповідно до ст. 11 Закону про прибуток датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку - день їх видачі з каси платника податку; або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).
Отже, валові витрати повинні визнаватися при оформленні господарськи операцій такими бухгалтерськими проведеннями:
Дт 371 Кт 311 (в разі здійснення передоплати);
Дт 20, 28 та ін. Кт 631(при оприбуткуванні без попередньої оплати).
Датою збільшення валових витрат платника податку при здійсненні ним операцій з нерезидентами чи реидентами, які сплачують податок на прибуток за нижчою ставкою, у складі єдиного/ фіксованого податку чи є звільненими від сплати даного податку, - є дата оприбуткування або фактичного отримання товарів (робіт, послуг) незалежно від наявності їх оплати.
Датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку - дата її оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку. Датою збільшення валового доходу в разі продажу товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких коштів на поточний рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якому іншому вигляді, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед таким бюджетом.
Валові витрати

 
 

Цікаве

Загрузка...