WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит податку на прибуток - Курсова робота

Аудит податку на прибуток - Курсова робота

дослідження щодо альтернативних методів оподаткування, які дляклієнта є більш оптимальними.
В Кодексі професійної етики аудиторів України, затвердженому рішенням Аудиторської палати України від 18.12.1998р. № 73, окремий розділ 5 "Податкова практика" присвячено діяльності аудиторів, які надають професійні послуги в сфері оподаткування. В даному розділі наголошується на тому, що завданням аудитора є створення атмосфери найбільшого сприяння клієнтові за умови дотримання принципів об'єктивності та конфіденційності. При цьому у разі підготовки податкової звітності для клієнтів аудитор не має права гарантувати абсолютну правильність, а також те, що запропоновані рекомендації щодо оподаткування не підлягають ніякому сумніву. Навпаки, аудитор повинен переконатися в тому, що клієнту відомо про існуючі обмеження, властиві консультаціям з питань оподаткування, щоб у разі неправильного або неоднозначного тлумачення окремих питань оподаткування третіми особами його думка не сприймалася б користувачами послуг за остаточну істину.
3. Послідовність проведення аудиту податку на прибуток та основні джерела інформації
При укладанні договору на аудиторські послуги аудитору бажано відразу встановити метод організації аудиторської перевірки: суцільний чи вибірковий. У зв'язку з тим, що дана сфера аудиту є надзвичайно актуальною, а також зважаючи на часті зміни в нормативних документах аудит податкової звітності доцільно проводити суцільним шляхом.
Перевірка проводиться в наступній послідовності:
o визначають, чи є підприємство платником податку на прибуток;
o вивчають нормативну базу з урахуванням змін в періоді, що перевіряється;
o встановлюють чи підприємство-клієнт є платником податку на прибуток, чи користується пільгами і в яких обсягах;
o визначають правильність визначення підприємством об'єкту та бази оподаткування;
o перевіряють правильність застосування розмірів ставки;
o перевіряють правомірність застосування пільг при розрахунку та сплаті податкі;
o перевіряють правильність розрахунків сум податків, повноту та своєчасність сплати податку до бюджету;
o перевіряють методику складання та своєчасності подання в податкову інспекцію звітності по видах податків;
o аналізують альтернативні методи оподаткування з метою визначення оптимального оподаткування.
Основними джерелами інформації для перевірки розрахунків з бюджетом є:
- бухгалтерські записи на рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами", 98 "Податки на прибуток", регістри синтетичного і аналітичного обліку, баланс та інші види фінансової звітності;
- Декларація про прибуток підприємства;
- бухгалтерські розрахунки та довідки у випадку виправлення допущених помилок;
- виписки банків і додані до них документи про перерахування належних сум до бюджету;
- акти минулих перевірок державної податкової адміністрації тощо.
4. Програма аудиту податку на прибуток
Ефективна організація аудиту передбачає дотримання послідовності певних етапів аудиторської перевірки. Перший етап - процес планування, метою якого є звернення уваги аудитора на найважливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найретельніше.
В процесі планування розробляється загальний план та програма аудиту, які передбачають проведення процедур, спрямованих на досягнення розуміння аудитором бізнесу клієнта, систем обліку та внутрішнього контролю, визначення ризиків і суттєвості тощо. Слід зазначити, що у міжнародній практиці немає певних затверджених інструкцій щодо рівнів суттєвості інформації, тобто підходи різняться, однак щодо прибутку до оподаткування, то в багатьох країнах рівень суттєвості встановлено в межах 5-10%.
Программа аудиту податку на прибуток передбачає здійснення наступних кроків:
1. Вивчення діючої нормативної бази, яка стосується оподаткування податком на прибуток, зокрема основний нормативний акт - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997р. №283/97-ВР з усіма змінами і доповненнями, у т.ч. внесеними Законом України від 24.12.2002р. №349-IV та від 01.07.2004р. №1957-IV (далі Закон про прибуток).
2. Визначення джерел інформації, необхідних для перевірки розрахунків з бюджетом з податку на прибуток.
3. Визначення, чи є підприємство платником податку на прибуток.
Ознаки віднесення суб'єктів господарської діяльності до платників визначені ст.2 Закону про прибуток. Відповідно до даної статті платниками податку є: з числа резидентів - суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи; з числа нерезидентів - фізичні чи юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законом; постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників та ін.
4. Визначення, чи здійснює підприємство операції особливого виду, чи користується пільгами при сплаті податку на прибуток, в яких обсягах; перевірка правомірності віднесення доходів до категорії тих, що звільнені від оподаткування.
При цьому слід звернутися до норм ст.7 Закону про прибуток, що регламентує порядок оподаткування операцій особливого виду, а саме оподаткування товарообмінних (бартерних) операцій (п.7.1), страхової діяльності (п.7.2), операцій із розрахунками в іноземній валюті (п.7.3), операцій з пов'язаними особами (п.7.4), операцій з торгівлі цінними паперами та деривативами (п.7.6), оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (п.7.7), оподаткування дивідендів (п.7.8), операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями (п.7.9), доходів від виконання довгострокових договірних зобов'язань (п.7.10) тощо.
Особливу увагу слід звернути на особливості оподаткування окремих платників податку (п.7.13).
5. Перевірка правильності визначення підприємством об'єктів та бази оподаткування.
5.1. Перевірка правильності розрахунку показника валового доходу.
При перевірці слід керуватися ст.4 Закону про прибуток, згідно з якою до валового доходу платника податку включаються такі основні показники: загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, доходи від продажу цінних паперів, від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями та

 
 

Цікаве

Загрузка...