WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Cудово-бухгалтерська експертиза - Реферат

Cудово-бухгалтерська експертиза - Реферат

придатних матеріалів ;
o накладні на здачу брухту у Вторчермет, Втор ресурси;
o акт оцінки зношення основних засобів;
o заява особи про придбання інвентарного об'єкта;
o прибутковий касовий ордер про оплату в касу підприємництва вартості придбаного об'єкта;
o пояснення осіб, причетних до вчинення правопорушення, у тому числі членів ліквідаційної комісії.
4. Розкрадання сировини чи готової продукції шляхом складання фіктивних актів на сортування і сушіння або за знищення реальних даних про кількість відходів. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями при виявленні розкрадань, зійсне6нних вище наведеними способами, полягає в підборі та аналізі документів,які відображаються відповідні протиправні господарські операції.
Виявленні в процесі арифметичної, логічної та аналітичної перевірки документів та взаємного контролю операцій з матеріальними цінностями невідповідності щодо кількості обробленої сировини чи продукції, відображеної в акті сортування і сушіння й табелі обліку робочого часу, а також протиріччя щодо строків роботи сортування і сушіння сировини чи продукцій, свідчать про факт їхнього розкрадання.
Для повного підтвердження цієї гіпотези необхідно ознайомитись із сортовими посвідченнями, які містять інформацію про відповідність вимогам стандартів за вологістю і засміченістю. Експертне дослідження даного виду розкрадання даного виду матеріальних цінностей передбачає також проведення інвентаризації з метою встановлення наявної кількості сировини чи продукції, відходів, механічних домішок.
5. розкрадання товарно-матеріальних цінностей шляхом застосування завищення обсягів природних витрат. Даний вид зловживання з боку матеріально відповідальних осіб здійснюється переважно під час оформлення результатів інвентаризації, коли встановлено нестачі товарно-матеріаольних цінностей, а також в результаті не правильного проведених розрахунків обсягу природних витрат на підставі завищення норм природного убутку конкретних матеріалів. З метою підтвердження зловживань даного типу експерт-бухгалтер повинен здійснити камеральну перевірку норм природних витрат відповідних товарно-матеріальних цінностей та провести формальну, аналітичну і логічну перевірку облікової документації , зокрема :
o інвентаризаційних описів;
o порівняльних відомостей;
o акта інвентаризації;
o товарно-транспортних накладних:
o лімітно-забірних карт;
o затверджених норм природних витрат;
o прибутково-видаткових документів;
o звітів матеріально відповідальних осіб.
В окремих випадках доцільно використовувати висновки спеціальних судових експертиз, зокрема, технологічної. При дослідженні обґрунтованості застосування норм природних витрат необхідно враховувати період року, термін придатності і умови зберігання товароно-матеріальних цінностей. Додатково необхідно використати методичні прийоми контрольного зіставлення залишків та відновлення кількісного-сумарного обліку матеріалів.
Практика проведення судово-бухгалтерської експертизи з матеріальними цінностями свідчить про складність, багатогранність і значну трудоємкість процедур експертного дослідження.
6. Особливості узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями.
На основі проведеного експертного дослідження матеріалі в з матеріальними цінностями експерт-бухгалтер узагальнює результати його здійснення в журналі судово-бухгалтерської експертизи. При цьому фіксується зміст конкретного питання, винесеного на розгляд судово-бухгалтерської експертизи, наприклад, "Підтвердження достовірності інформації нестачі 20 тонн дизпалива", вказують перелік нормативно-правової та фактографічної інформації, що стосується безпосередньо досліджуваного питання, формують зміст недоліків і правопорушень, виявлених ревізією, наприклад, відсутність калібрувальних паспортів на цистерни, несвоєчасність проведення інвентаризації, халатність бухгалтера з обліку паливно-мастильних матеріалів, наводять суму збитків і вказують посадову особу, яка відповідає за розкрадання. Далі наводиться зміст інформації, встановлений власне, судово-бухгалтерською-експертизою, зокрема конкретні недоліки і правопорушення, сума збитку, матеріально-відповідальні особи та службові особи, безпосередньо винні або частково винні у скоєні злочину.
На основі записів судово-бухгалтерської експертизи експерт-бухгалтер, використовуючи методичні прийоми аналітичного групування доказі правопорушення при здійсненні операцій з матеріальними цінностями, у спеціальних аналітичних таблицях формує зведений результат експертного дослідження.
На підставі вищенаведених матеріалів експерт-бухгалтер складає узагальнюючий висновок судово-бухгалтер експертизи операцій з товарно матеріальними цінностями, який разом з журналом судово-бухгалтерської експертизи та аналітичними таблицями передається правоохоронному органу, який призначив експертизу. Реалізації результатів експертного дослідження відбувається в суді чи арбітражі на основі висновку експерта-бухгалтера, а також в органах управління на основі щодо профілактики виявлених органів.
При підготовці та проведенні судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями необхідно знати перелік об'єктів такої експертизи, джерела інформації для проведення, з'ясувати методичні прийоми експертного дослідження. Потрібно також засвоїти особливості застосування документальних і розрахунково-аналітичних методичних прийомів експертного дослідження операцій з матеріальними цінностями. Слід ознайомитись зі змістом нормативно-правових актів, що регулюють облік товарно-матеріальних цінностей. При проведенні експертизи операцій з матеріальними цінностями необхідні знання з організацій бухгалтерського обліку сировини, матеріалів, запасних частин, товарів, готової продукції, малоцінних та швидкозношуваних предметів, будівельних матеріалів тощо. Особливу увагу слід звернути на первинні документи і регістри обліку запасів. Треба також враховувати особливості використання в експертному дослідженні операцій з товарно-матеріальними цінностями висновки інших експертів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Камлик М.І. Судова бухгалтерія.
2. Судово-експертна діяльність: довідник для суддів (за ред. С.Р.Станік, Л.М. горбу нової, О.Г. Пушенко, Л.М. Головченко).
3. Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза. -
4. Лазаренко В.И., Волошин А.Г. Аудит, ревізія, судебно-бухгалтерськая експертиза в работе контролирующих органов .
5. Цивільний кодекс України (новий).
6. Конституція.

 
 

Цікаве

Загрузка...