WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Cудово-бухгалтерська експертиза - Реферат

Cудово-бухгалтерська експертиза - Реферат

Судово-бухгалтерська експертиза операцій з матеріальними цінностями досліджує також стан організації поточного контролю за збереженням і витрачанням ресурсів підприємства, діяльності матеріально відповідальних і посадових осіб, строки проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей тощо.
Загальна організація обліку за пасів на підприємстві
- Номенклатура-цінник;
- Місце зберігання (склади, комора);
o Кількісний облік;
- Бухгалтерія підприємства;
o Вартісний облік;
- Первинні документи (акти, лімітно-забірні картки, накладні вимоги тощо);
o облікова ціна;
o відомості руху матеріалів у грошовому вимірнику;
- картки складського (Сортового) обліку матеріалів;
- надходження матеріалів ;
- витрати матеріалів;
- книга (відомості ) залишків матеріалів;
- реєстри документів;
- накопичувач відомості синтетичного обліку запасів;
- відомості, журнали, машинограми з надходження матеріалів;
- відомості, журнали, машинограми з витрачання матеріалів
- ГОЛОВНА КНИГА
Методичні прийоми експертного дослідження операцій з матеріальними цінностями розмежовується в розмірі двох груп:
o розрахунково-аналітичні (економічний аналіз, статистичні та аналітичні розрахунки, економіко-математичні методи);
o документальні (інформаційне моделювання, нормативно-правове регулювання, експертизи різних видів, камеральні перевірки, дослідження документів).
Економічний аналіз в процесі содово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями застосовується, як правило, при дослідженні ритмічності поставок сировини, встановлення відхилення від норм витрачання матеріалів, виявленні негативні фактори, що зумовило понаднормативні витрати матеріальних цінностей.
Аналітичні та статистичні розрахунки застосовують в процесі судової експертизи операцій з матеріальними цінностями, переважно, для формування аналітичних таблиць і порівняльних відомостей.
Економіко-математичні методи використовуються для встановлення тісноти взаємозв'язку певних факторів , визначення яких є неможливим за допомогою інших методичних прийомів експертизи.
Суть інформаційного моделювання полягає в у зборі сукупності нормативно-праівової і фактографічної інформації про об'єкт судово-бухгалтерської експертизи, даному випадку матеріальні цінності.
Нормативно-правове регулювання полягає в становленні відповідності об'єкта судово-бухгалтерської експертизи нормативній документації (Положення (стандарти)бухгалтерського обліку 9 "Запаси, порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестача, знищення псування матеріальних цінностей тощо).
Експертного різних видів - в процесі здійснення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями виникає необхідність використання висновків товарознавчих експертиз (щодо встановлення якості матеріалів), технологічних експертиз (щодо технології виготовлення продукції) та інших.
Камеральні перевірки норм і нормативів застосовується судово-бухгалтерської експертизою з метою перевірки обґрунтованості їх затвердження встановлення реальності обсягу та правильності використання при здійсненні операцій з матеріальними ресурсами.
Дослідження документів - вивчення достовірності, доцільності та обґрунтованості зафіксованих у них господарських операцій з надходження, внутрішнього переміщення, списання товоро-матеріальних цінностей. Методичні прийоми дослідження документів включають формальну, зустрічну, аналітичну, логічну перевірку документів та їх взаємний контроль.
Судово-бухгалтерська операцій з матеріальними цінностями проводиться на основі поєднання вище наведених методичних прийомів експертного дослідження. Розглянемо найбільш характерні випадки порушень, зловживань крадіжок товаро-матеріальних цінностей у виробничій сфері та відповідні варіанти поєднання і взаємодії конкретних методичних прийомів судово-бухгалтерської експертизи.
1. Розкрадання матеріальних цінностей шляхом неповного їх оприбуткування при надходженні від постачальників. Підтвердження або спростування інформації про розкрадання товаро-матеріальних цінностей даним способом передбачає застосування документальних методичних прийомів, зокрема, дослідження документів. Шляхом логічної, формальної та аналітичної перевірки досліджуються;
o договір постачання матеріальних цінностей;
o товарно-транспортні накладні;
o акт приймання матеріалів;
o комерційний акт;
o розрахунково-платіжні документи;
o виписки з поточного рахунку в банку;
o звіт про рух тари;
o регістри аналітичного і синтетичного обліку за рахунком 63 "Розрахунки з постачальником та підрядниками";
o навантажувально-розвантажувальні документи;
за допомогою розрахункових-аналітичних методичних прийомів експертного дослідження формують аналітичні таблиці та порівняльні таблиці та порівняльні відомості. При необхідності застосовують зустрічну перевірку документів та взаємний контроль операцій. Додатково необхідно організовувати і провести інвентаризацію на складі матеріальних цінностей, отримати письмові пояснення осіб, причетних до факту розкрадання. За ініціативою слідчих органів при наявності відповідних підстав призначається ревізія матеріальних запасів і розрахунків з постачальниками.
2. розукомплектування окремих інвентарних об'єктів, що знаходиться на складі або в експлуатації. Дії судового експерта щодо підтвердження або спростування відомостей про вчинення такого правопорушення полягають у вивченні й перевірці таких документів, як:
o акт приймання-передачі;
o товаро-транспортна накладна (залізнична або водна);
o технічна документація на об'єкт;
o паспорт технічного стану засобу (характеризується його комплектність);
o інвентарна картка;
o рахунок-платіжна вимога;
o відомість амортизаційних відрахувань.
Доцільно організувати й провести технічну експертизу за участю відповідного спеціаліста, отримати пояснення від осіб, причетних до вчинення цього правопорушення. За допомогою оперативно-пошукових методів відпрацьовується (встановлюється) місцезнаходження частин розкомплектованого об'єкта.
3. Розкрадання матеріальних цінностей шляхом передчасного списання їх з балансу. При експертному дослідженні цього способу здійснення розкрадання обов'язкового аналізуються такі документи:
o акт приймання-передачі;
o товарно-транспортна накладна;
o інвентарна картка;
o рахунок платіжна відомість;
o акт ліквідації основних засобів з причин ліквідації;
o відомість амортизаційних нарахувань (перевіряється правильність застосування норм амортизаційних відрахувань);
o накладна на оприбуткування

 
 

Цікаве

Загрузка...