WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Класифікації господарських засобів. Складання балансу Складання балансу Основна процедура бухгалтерського обліку - Контрольна робота

Класифікації господарських засобів. Складання балансу Складання балансу Основна процедура бухгалтерського обліку - Контрольна робота

(знос 40%) - 18001) - 10802) -
1) первісна вартість,
2) залишкова вартість.
Нестача і лишок будівельних матеріалів наведені по фактичній собівартості.
Нестачі понад норми природного убутку, які виникли з вини працівників відшкодування цими особами за природними цінами. В задачі ринкова ціна матеріалів визначається збільшенням їх фактичної собівартості в 2 рази. Загальний коефіцієнт інфляції - 1,22.
Основним прийомом бухгалтерського спостереження за станом і змінами господарських фактів, явищ і процесів є документація. Проте є такі господарські факти, які документація безпосередньо не може охопити в момент їх виникнення. Цьому заважають природні умови, психофізіологічні властивості людського організму, несправність ваго-вимірювальних приладів, втрата документів, можливі зловживання працівників.
Через це виникає потреба в такому прийомі, який забезпечив би виявлення фактичного стану продуктивних сил - майна або виробничих (правових) відносин - зобов'язань, розрахунків і відбивав враховані документацією зміни у стані господарських операцій. Це усунуло б розбіжності між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю цих об'єктів господарювання. Таким прийомом є інвентаризація (від лат. Inventar - майно).
Під інвентаризацією розуміють виявлення фактичної наявності і стану господарських засобів підприємства на певний момент шляхом перевірки їх у натурі. Таке розуміння інвентаризації є вузько технічним і не характеризує її як складову бухгалтерського обліку.
Цей прийом має такі елементи: перевірка наявності й стану об'єктів господарювання (майна, розрахунків тощо), який виконується за прийомом - спостереження сприйняття (в натурі), вимірювання та реєстрація в спеціальному документі - інвентарному описі (тобто написання інвентарного опису).
Інвентарний опис - первинний бухгалтерський документ, який обробляється.
Далі виконується первинна обробка інвентарних описів. Її мета - підготовка інвентаризаційного опису до подальших бухгалтерських робіт - записів на рахунках. Бухгалтерська обробка інвентаризаційних описів полягає у виконанні таких робіт: перевірки розцінки, проведення різних розрахунків, групування та котирування.
Інвентаризаційні описи перевіряють так само, як і інші бухгалтерські документи, тобто по суті, юридично й арифметично. Аналогічно виконується перевірка розцінки.
Складною і відповідальною роботою є виконання арифметичних розрахунків, що мають на меті визначення результату інвентаризації та підготовки інвентаризаційного опису до котирування.
Залежно від повноти охоплення об'єкта інвентаризації розрізняють два її види: повну і часткову.
Повна інвентаризація охоплює всі без винятку об'єкти господарювання - матеріальні цінності, гроші, розрахунки, що належать господарству. Таку інвентаризацію проводять перед річним звітом. Термін проведення інвентаризації окремих господарських фактів встановлюється законодавством (Основні положення про інвентаризацію, Положення про бухгалтерські звіти і баланси).
Часткова інвентаризація охоплює окремі види господарських фактів. Наприклад, перевірка грошей у касі, товарно-матеріальних цінностей тощо.
Окремо виконується вибіркова інвентаризація, хоча за характером охоплення господарських фактів вона належить до часткової.
1) Надлишок матеріалу - вапно:
а) оприбутковано виявлений надлишок матеріалу:
Дт20 Кт719 - 85грн.
б) списано на фінансовий результат дохід від оприбуткування надлишку:
Дт719 Кт731 - 85грн.
2) Нестача матеріалу - щебінь:
2.1) у межах норм природного убутку:
Дт91 Кт20 - 40грн.
2.2) понад норми природного убутку (з вини працівників):
Дт947 Кт20 - 240грн.
Для контролю відображаємо нестачу у позабалансовому обліку:
Дт072 240грн.
На нестачу 2.2) нараховано ПДВ:
Дт949 Кт641 - 48грн.
Відносимо на винну особу заборгованість із відшкодуванням завданого збитку:
Дт375 Кт716 Рзб - 574грн.
Рзб = (240*1,22+240*0,2)*2=(238+48)*2=574 грн.
Одночасно списуємо цю нестачу із позабалансового обліку:
Дт072 - 240грн.
Відображаємо зменшення отриманого доходу на суму ПДВ, що підлягає перерахуванню до бюджету:
Дт716 Кт641 - 48грн.
Визначаємо обов'язковий платіж до бюджету:
Дт716 Кт642 =574-48-240=286грн.
Відшкодовано нестачу винною особою:
Дт30(31)(66) Кт375 - 574грн.
Списано на фінансові результати:
1) нестачу щебеня:
Дт791 Кт947 - 240грн.
2) ПДВ на нестачу:
Дт791 Кт949 - 48грн.
3) доход від відшкодування збитків:
Дт716 Кт791 - 240грн.
716 "Відшкодування раніше списаних активів"
Дт Кт
Сп - Сп -
Кт641 48 Дт375 574
Кт642 286
Кт791 240
Од 574 Ок 574
Ск - Ск -
4) Нестача матеріалу - вугілля:
4.1) у межах норм природного убутку:
Дт91 Кт20 - 35грн.
4.2) понад норми природного убутку
4.2.1) з вини працівників - 115грн.
4.2.2) винуваті не встановлені - 30грн.
Дт947 Кт20 - 145грн.
Для контролю відображаємо нестачу у позабалансовому обліку:
Дт072 145грн
На нестачу 4.2.2) нараховано ПДВ:
Дт949 Кт641 - 6грн.
4.2.1)відносимо на винну особу заборгованість із відшкодуванням завданого збитку:
Дт375 Кт716 Рзб - 326грн.
Рзб = (115*1,22+115*0,2)*2=(140+23)*2=326грн.
Одночасно списуємо цю нестачу із позабалансового обліку:
Кт072 - 115грн.
Відображаємо зменшення отриманого доходу на суму ПДВ, що підлягає перерахуванню до бюджету:
Дт716 Кт641 - 23грн.
Визначаємо обов'язковий платіж до бюджету:
Дт716 Кт642 =326-23-115=188грн.
Відшкодовано нестачу винною особою:
Дт30(31)(66) Кт375 - 326грн.
Списано на фінансові результати:
1) нестачу вугілля:
Дт791 Кт947 - 145грн.
2) ПДВ на нестачу:
Дт791 Кт949 - 29грн.
3) доход від відшкодування збитків:
Дт716 Кт791 - 115грн.
716 "Відшкодування раніше списаних активів"
23 Кт
Сп - Сп -
Кт641 23 Дт375 326
Кт642 188
Кт791 115
Од 326 Ок 326
Ск - Ск -
5) Нестача основних засобів:
Первісна вартість - 1800грн.
Залишкова вартість - 1080грн.
Індекс інфляції - 1,22
Винна особа встановлена.
1) Списуємо залишкову вартість обєкта
Дт977 Кт10 - 1080грн.
Одночасно відображаємо нестачу у позабалансовому обліку:
Дт072 1080грн.
3) Відносимо на винну особу розмір збитків від нестачі
Рзб = (1080*1,22+1080*0,2)*2=3066грн.
4) Одночасно списуємо цю нестачу із позабалансового обліку:
Кт072 1080грн.
5) Відображаємо зменшення отриманого доходу на суму ПДВ, що підлягає перерахуванню до бюджету:
Дт746 Кт641 - 216грн.
6) Визначаємо обов'язковий платіж до бюджету:
Дт746 Кт642 =3066-216-1080=1770грн.
7) Відшкодовано нестачу винною особою:
Дт30(31)(66) Кт375 - 3066грн.
Списуємо на фінансові результати:
- фактичну суму нестачі
Дт793 Кт977 - 1080грн.
- дохід від відшкодування нестачі
Дт746 Кт793 - 1080грн.
Література
1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК (укр.) За ред. Ф.Ф. Бутинця. Практикум: Навчальний посiбник для ВНЗ, 2004, 448 стор.
2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК (укр.) Сопко В.В. Пiдручник для ВНЗ, 2004 - 580 стор.
3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЛОВНИК (укр.) Колектив

 
 

Цікаве

Загрузка...