WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Класифікації господарських засобів. Складання балансу Складання балансу Основна процедура бухгалтерського обліку - Контрольна робота

Класифікації господарських засобів. Складання балансу Складання балансу Основна процедура бухгалтерського обліку - Контрольна робота

місяця немає):
а) продукція М 203269,3 261 231
б) продукція Н 148135,9 262 232
Для розподілу загальновиробничих витрат за базу розподілу приймемо заробітну плату робітників виробництва.
Складаємо відомість розподілу загальновиробничих витрат.
91 "Загальновиробничі витрати" 92 "Адміністративні витрати"
Дт Кт Дт Кт
Сп - Сп -
Кт20 4590 Дт231 10726,5 Кт20 2020 Дт791 6296
Кт661 2800 Дт232 7091,9 Кт661 2000
Кт651 896 Кт651 640
Кт652 81,2 Кт652 58
Кт653 53,2 Кт653 38
Кт656 28 Кт656 20
Кт131 2970 Кт131 940
Кт631 6400 Кт631 580
Од 17818,4 Ок 17818,4 Од 6296 Ок 6296
Ск - Ск -
Відомість розподілу ЗВВ
Види продукції База розподілу з/п робітників (грн.) Розподіл ЗВВ (грн.)
Продукція М 72600
Продукція Н 48000
Разом: 120600 17818,40
Визначаємо собівартість продукції М та продукції Н.
231 "Виробництво продукції М" 232 "Виробництво продукції Н"
Дт Кт Дт Кт
Сп - Сп -
Кт20 92500 Дт261 203269,3 Кт20 74900 Дт262 148135,9
Кт661 72600 Кт661 48000
Кт651 23232 Кт651 15360
Кт652 2105,4 Кт652 1392
Кт653 1379,4 Кт653 912
Кт656 726 Кт656 480
Кт91 10726,5 Кт91 7091,9
Од 203269,3 Ок 203269,3 Од 148135,9 Ок 148135,9
Ск - Ск -
Розділ 6
Облік процесу реалізації продукції
1. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.
2. Виявити результат від реалізації продукції.
3. Віднести результат від реалізації продукції на рахунок 44.
№ п/п Господарські операції Дата Сума,
тис. грн.
1. На склад отримані й оприбутковані сировина і матеріали для виробничого споживання. Рахунок за сировину і матеріали не оплачений. 01.11.01 390
(без ПДВ)
2. Підприємство здійснило оплату за сировину і матеріали постачальнику (з ПДВ) 02.11.01 468
3. Зі складу відпущені сировина і матеріали, які були витрачені на виробництво продукції 03.11.01 390
4. З основного виробництва була передана на склад готова продукція, виробнича собівартість якої склала
Залишок готової продукції на складі на 10.11.01 10.11.01
870
380
5. Зі складу відвантажена покупцям уся готова продукція за ціною реалізації (з ПДВ) 15.11.01 1680
6. Під час відвантаження продукції була витрачена тара на суму
22
7. Адміністративні витрати за звітний період склали 94
8. На поточний рахунок надійшла виручка від реалізації продукції (з ПДВ) 19.11.01 1680
9. Перераховано заборгованість бюджету з ПДВ 30.11.01 202000
10. Визначений фінансовий результат від реалізації продукції віднесено на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
Процес реалізації продукції завершує кругообіг господарських засобів і сприяє його відновленню. Цей процес пов'язаний із передачею продукції виробником покупцеві, і зі здійсненням розрахунків за цю продукцію. Тому в обліку необхідно показати сукупність цих операцій.
Основним завданням обліку процесу реалізації є:
1) визначення обсягу і вартості відвантаженої покупцям продукції;
2) відображення сум ПДВ акцизного збору, інших податків, що включені до вартості реалізованої продукції;
3) облік витрат, пов'язаний зі збутом продукції;
4) облік надходження оплати від покупців;
5) визначення фінансових результатів від реалізації продукції і відображення їх в обліку.
Обсяг реалізації продукції для підприємства-продавця має дві оцінки: фактична собівартість реалізованої продукції і ціна реалізації, або продажна вартість. Порівняння цих двох оцінок дає можливість визначити фінансовий результат від реалізації (прибуток чи збиток). У міжнародній практиці для відображення процесу реалізації і визначення доходу від реалізації використовується два методи: метод нарахування (доход відображається за моментом відвантаження продукції) і касовий метод (доход виникає за моментом надходження оплати від покупців).
В Україні використовується метод нарахувань.
Відповідно до податкового законодавства датою збільшення валового доходу вважається дата, на яку припадає одна з подій, що сталася раніше:
1) або дата зарахування коштів на поточний рахунок, що надійшли від покупця;
2) або дата відвантаження продукції або дата фактичної передачі виконання робіт, послуг замовником.
До вартості реалізації продукції підприємство включає суму ПДВ. Ставка ПДВ - 20%. Одержану суму податку від покупців підприємство повинно перерахувати до бюджету, але кожне підприємство завжди є не тільки продавцем продукції, а й покупцем, і воно в свою чергу сплачує ПДВ.
До бюджету підприємство перераховує різницю між сумою отриманого від покупців та сплаченого постачальником ПДВ.
В процесі реалізації у підприємства можуть виникати витрати, пов'язані зі збутом продукції. До них відносять:
- витрати на зберігання продукції;
- пакування на складі;
- рекламні заходи;
- маркетингові дослідження;
- доставку продукції покупцям.
Ці витрати не включаються до собівартості реалізованої продукції, а обліковуються на окремому рахунку і загальною сумою списуються на фінансові результаті.
1) Дт281 Кт631 - 390 000грн.
Дт641 Кт631 - 78 000грн.
2) Дт631 Кт311 - 468 00грн.
3) Дт23 Кт281 - 390 000грн.
4) Дт26 Кт23 - 870 000грн.
Залишок готової продукції - 380 000грн.
5) Відображаємо доход від реалізації
Дт36 Кт701 - 1 680 000грн.
Нараховуємо зобов'язання з ПДВ
Дт701 Кт641 - 280 000грн.
1680000-(1680000?120%·100%)=280 000грн.
Собівартість реалізованої продукції
Дт901 Кт26 - 1 250 000грн.
6) Дт93 Кт204 - 22 000грн.
7) Дт92 Кт66,65 - 94 000грн.
8) Дт311 Кт36 - 1 680 000грн.
9) Дт641 Кт311 - 202 000грн.
641 "Розрахунки за податками"
Дт Кт
Сп - Сп -
Кт631 78000 Дт701 280000
Кт311 202000
Од 280000 Ок 280000
Ск - Ск -
10) Відносимо на фінансовий результати:
а) чистий дохід від реалізації:
Дт701 Кт791 - 1 400 000грн.
701 "Доход від реалізації готової продукції"
Дт Кт
Сп - Сп -
Кт641 280000 Дт36 1680000
Кт791 1400000
Од 1680000 Ок 1680000
Ск - Ск -
б) собівартість реалізованої продукції:
Дт791 Кт901 - 1 250 000грн.
в) витрати на збут:
Дт791 Кт93 - 22 000грн.
г) адміністративні витрати:
Дт791 Кт92 - 94 000грн.
791 "Результат операційної діяльності"
Дт Кт
Сп - Сп -
Кт901 1250000 Дт701 1400000
Кт92 94000
Кт93 22000
Од 1366000 Ок 1400000
Ск - Ск -
ОД < ОК - прибуток - 1 400 000-1 366 000=34 000грн.
11) Списуємо отриманий прибуток на рахунок 44:
Дт791 Кт44 - 34 000грн.
Розділ 7
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку результати інвентаризації на підприємстві за наведеними нижче даними.
№ п/п Найменування товарно-матеріальних цінностей Лишок, грн. Нестача, грн. В тому числі:
в межах норм природного убутку понад норми природного убутку (з вини працівників) понад норми природного убутку (винуватці не встановлені)
1. Вапно 85 - - - -
2. Щебінь - 280 40 240 -
3. Глина - 340 80 - 260
4. Вугілля - 180 35 115 30
5. Електродвигун

 
 

Цікаве

Загрузка...