WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Класифікації господарських засобів. Складання балансу Складання балансу Основна процедура бухгалтерського обліку - Контрольна робота

Класифікації господарських засобів. Складання балансу Складання балансу Основна процедура бухгалтерського обліку - Контрольна робота

працездатності; 27,55 23 652
б) в Пенсійний фонд; 304 23 651
в) в Фонд соціального страхування на випадок безробіття; 18,05 23 653
г) в Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (умовна ставка 1%) 9,5 23 656
9. Сировина відпущена зі складу і витрачена на виробництво продукції 270 м2 33750 23 281
1. Записуємо вказані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку:
1) 281 "Товари на складі"
631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
641 "Розрахунки за податками"
2) 281 "Товари на складі"
685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
685З "Розрахунки з іншими кредиторами Залізниця"
641 "Розрахунки за податками"
3) 281 "Товари на складі"
685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
641 "Розрахунки за податками"
4) 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
311 "Поточні рахунки в національній валюті"
5) 685З "Розрахунки з іншими кредиторами Залізниця"
311 "Поточні рахунки в національній валюті"
6) 685АТП "Розрахунки з іншими кредиторами Автотранспортне підприємство"
311 "Поточні рахунки в національній валюті"
7) 23 "Виробництво"
661 "Розрахунки за заробітною платою"
8) а) 23 "Виробництво"
652 "За соціальним страхуванням"
б) 23 "Виробництво"
651 "За пенсійним забезпеченням"
в) 23 "Виробництво"
653 "За страхування на випадок безробіття"
г) 23 "Виробництво"
656 "За страхування від нещасного випадку"
9) 23 "Виробництво"
281 "Товари на складі"
2. Записуємо вказані господарські операції за допомогою бухгалтерських проводок та обчислюємо невідомі суми:
1) Дт281 Кт631 - 50000грн.
Розрахуємо податок:
Дт641 Кт631 -
2) Дт285 Кт685З -
Дт641 Кт685З - 1220грн.
3) Дт285 Кт685АТП -
Дт641 Кт685АТП - 155грн.
4) Дт631 Кт311 - 50000+10000=60000грн.
5) Дт685З Кт311 - 7320грн.
6) Дт685АТП Кт311 - 930грн.
7) Дт23 Кт661 - 950грн.
8) а) Дт23 Кт652 - 950*2,9%=27,55грн.
8) б) Дт23 Кт651 - 950*32%=304грн.
8) в) Дт23 Кт653 - 950*1,9%=18,05грн.
8) г) Дт23 Кт656 - 950*1%=9,5грн.
9) 1м2 сировини коштує: 50000/400=125грн. (без ПДВ)
Тоді 270м2 коштує: 270*125=33750грн. (без ПДВ).
Дт23 Кт281 - 33750грн.
281 "Товари на складі"
Дт Кт
Облікова ціна Фактична собівартість Облікова ціна Фактична собівартість
Сп - Сп -
Кт631 50000 Кт631 50000 Дт23 33750 Дт23 33750
Кт685З 6100 Дт23 4725
Кт685АТП 775
Од 50000 Од 56875 Ок 33750 Ок 38475
Ск 16250 Ск 18400
631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 641 "Розрахунки за податками"
Дт Кт Дт Кт
Сп - Сп 20000
Кт311 60000 Дт281 50000 Кт631 10000
Дт641 10000 Кт685З 1220
Кт685АТП 155
Од 60000 Ок 60000 Од 11375 Ок -
Ск - Ск 8625
685З "Розрахунки з іншими кредиторами Залізниця" 685АТП "Розрахунки з іншими кредиторами Автотранспортне підприємство"
Дт Кт Дт Кт
Сп - Сп -
Кт311 7320 Дт285 6100 Кт311 930 Дт285 775
Дт641 1220 Дт641 155
Од 7320 Ок 7320 Од 930 Ок 930
Ск - Ск -
311 "Поточні рахунки в національній валюті" 23 "Виробництво"
Дт Кт Дт Кт
Сп 100000 Сп -
Дт631 60000 Кт661 950
Дт685З 7320 Кт652 27,55
Дт685АТП 930 Кт651 304
Кт653 18,05
Кт656 9,5
Кт281 33750
Кт281 4725
Од - Ок 68250 Од Ок -
Ск 31750 Ск 39784,10
661 "Розрахунки за заробітною платою" 651 "За пенсійним забезпеченням
Дт Кт Дт Кт
Сп - Сп -
Дт23 950 Дт23 304
Од - Ок 950 Од - Ок 304
Ск 950 Ск 304
652 "За соціальним страхуванням" 653"За страхуванням на випадок безробіття"
Дт Кт Дт Кт
Сп - Сп -
Дт23 27,55 Дт23 18,05
Од - Ок 27,55 Од - Ок 18,05
Ск 27,55 Ск 18,05
656 "За страхуванням від нещасного випадку"
Дт Кт
Сп -
Дт23 9,5
Од - Ок 9,5
Ск 9,5
3. Визначаємо фактичну собівартість придбаної сировини і сировини, переданої на виробництво.
,
- середній відсоток транспортно-заготівельних витрат
- облікова ціна
Відображаємо суми ТЗВ, що відносяться до використаного матеріалу таким записом:
Дт23 Кт281 - 4725грн.
Фактична собівартість придбаної сировини дорівнює:
Фактична собівартість, сировини переданої на виробництво дорівнює:
Розділ 5
Облік процесу виробництва продукції
1. Записати вказані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, обчислити невідомі суми.
2. Визначити суму загальновиробничих витрат, розподілити їх, вважаючи всі ці витрати змінними. За базу розподілу прийняти заробітну плату робітників виробництва.
3. Скласти відомість розподілу загальновиробничих витрат.
4. Визначити собівартість продукції М та продукції Н.
Записуємо вказані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та обчислюємо невідомі суми.
Зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспондент рах.
Дт Кт
1. Використані виробничі запаси за фактичною собівартістю:
а) на виробництво продукції М 92500 231 20
б) на виробництво продукції Н 74900 232 20
в) на експлуатацію та обслуговування обладнання 4590 91 20
г) на загальногосподарські потреби 2020 92 20
2. Нарахована заробітна плата робітникам підприємства:
а) за виробництво продукції М 72600 231 661
б) за виробництво продукції Н 48000 232 661
в) персоналу, який обслуговує обладнання 2800 91 661
г) управлінському персоналу 2000 92 661
3. Здійснені нарахування на соціальні заходи
3.1 в Пенсійний фонд (32%):
а) на з/п по продукції М 23232 231 651
б) на з/п по продукції Н 15360 232 651
в) на з/п обслуговуючому персоналу 896 91 651
г) на з/п управлінського персоналу 640 92 651
3.2 в Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (2,9%):
а) на з/п попродукції М 2105,4 231 652
б) на з/п по продукції Н 1392 232 652
в) на з/п обслуговуючому персоналу 81,20 91 652
г) на з/п управлінського персоналу 58 92 652
3.3 в Фонд соціального страхування на випадок безробіття (1,9%):
а) на з/п по продукції М 1379,4 231 653
б) на з/п по продукції Н 912 232 653
в) на з/п обслуговуючому персоналу 53,2 91 653
г) на з/п управлінського персоналу 38 92 653
3.4 в Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (умовна ставка 1%):
а) на з/п по продукції М 726 231 656
б) на з/п по продукції Н 480 232 656
в) на з/п обслуговуючому персоналу 28 91 656
г) на з/п управлінського персоналу 20 92 656
4. Нарахована амортизація:
а) основних засобів загальновиробничого призначення 2970 91 131
б) основних засобів загальногосподарського призначення 940 92 131
5. Нарахована заборгованість за електроенергію:
а) на виробничі потреби 6400 91 631 (685)
б) на загальногосподарського потреби 580 92 631 (685)
6. Загальновиробничі витрати списані на собівартість:
а) продукції М 10726,5 231 91
б) продукції Н 7091,9 232 91
7. Адміністративні витрати списані на фінансові результати 6296 791 92
8. Оприбуткована готова продукція з виробництва на склад за фактичною собівартістю (незавершеного виробництва на кінець

 
 

Цікаве

Загрузка...