WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Класифікації господарських засобів. Складання балансу Складання балансу Основна процедура бухгалтерського обліку - Контрольна робота

Класифікації господарських засобів. Складання балансу Складання балансу Основна процедура бухгалтерського обліку - Контрольна робота

"Паливо"
Дт Кт Дт Кт
Сп 89400 Сп 8100
1)Дт23 52400 2)Кт631 10500 6)Дт23 8200
Од - Ок 52400 Од 10500 Ок 8200
Ск 37000 Ск 10400
23 "Виробництво " 26 "Готова продукція"
Дт Кт Дт Кт
Сп 78300 Сп 97900
3)Кт201 52400 11)Дт281 27200
6)Кт203 8200
Од 60600 Ок 27200 Од - Ок -
Ск 111700 Ск 97900
301 "Каса в національній валюті" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
Дт Кт Дт Кт
Сп 2100 Сп 104500
8)Кт311 64000 9)Дт661 63700 5)Кт601 60000 1)Дт631 75000
10)Дт372 500 7)Кт361 61800 4)Дт65 23600
8)Дт301 64000
12)Дт64 15000
Од 64000 Ок 64200 Од 121800 Ок 177600
Ск 1900 Ск 48700
361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
Дт Кт Дт Кт
Сп 66200 Сп -
7)Дт311 61800 10)Кт301 500
Од - Ок 61800 Од 500 Ок -
Ск 4400 Ск 500
281 "Товари на складі" 471 "Забезпечення виплат відпусток"
Дт Кт Дт Кт
Сп - Сп 28200
11)Кт23 27200
Од 27200 Ок - Од - Ок -
Ск 27200 Ск 28200
48 "Цільове фінансування" 501 "Довгострокові кредити банків в національній валюті"
Дт Кт Дт Кт
Сп 440000 Сп 30000
Од - Ок - Од - Ок -
Ск 440000 Ск 30000
601 "Короткострокові кредити банків в національній валюті" 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
Дт Кт Дт Кт
Сп 195500 Сп 156000
5)Дт311 60000 1)Кт311 75000 2)Дт203 10500
Од - Ок 60000 Од 75000 Ок 10500
Ск 255500 Ск 91500
64 "Розрахунки за податками й платежами" 40 "Статутний капітал"
Дт Кт Дт Кт
Сп 34800 Сп 1457100
12)Кт311 15000
Од 15000 Ок - Од - Ок -
Ск 19800 Ск 1457100
65 "Розрахунки за страхуванням" 661 "Розрахунки за заробітною платою"
Дт Кт Дт Кт
Сп 23600 Сп 63700
4)Кт311 23600 9)Кт301 63700
Од 23600 Ок - Од 63700 Ок -
Ск - Ск -
Оборотна відомість
Код і назва рахунку Початкове сальдо на 01.04.2005р. Оборот за місяць Кінцеве сальдо на 30.04.2005р.
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
10 "Основні засоби" 1931100 Х - - 1931100 Х
20 "Виробничі запаси" 148800 Х 10500 60600 98700 Х
23 "Виробництво " 78300 Х 60600 27200 111700 Х
26 "Готова продукція" 97900 Х - - 97900 Х
281 "Товари на складі" - Х 27200 - 27200 Х
301 "Каса" 2100 Х 64000 64200 1900 Х
311 "Поточні рахунки" 104500 Х 121800 177600 48700 Х
361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" 66200 Х - 61800 4400 Х
372 "Розрахунки з підзвітними особами" - Х 500 - 500 Х
40 "Статутний капітал" Х 1457100 - - Х 1457100
471 "Забезпечення виплат відпусток" Х 28200 - - Х 28200
48 "Цільове фінансування" Х 440000 - - Х 440000
501 "Довгострокові кредити банків" Х 30000 - - Х 30000
601 "Короткострокові кредити банків" Х 195500 - 60000 Х 255500
631 "Розрахунки з постачальниками" Х 156000 75000 10500 Х 91500
64 "Розрахунки за податками й платежами" Х 34800 15000 - Х 19800
65 "Розрахунки за страхуванням" Х 23600 23600 - Х -
661 "Розрахунки за заробітною платою" Х 63700 63700 - Х -
РАЗОМ 2428900 2428900 461900
461900
2322100 2322100
Перевіряємо правильність записів на рахунках:
1. СпД = СпК : 2428900 = 2428900;
2. ОД = ОК = записів за журналом: 461900 = 461900;
3. СкД = СкК : 2322100 = 2322100.
Кінцевий баланс на 30.04.2005р.
Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.
І. Необоротні активи: І. Власний капітал:
1.1. Основні засоби 1931100 1.1. Статутний капітал 1457100
Усього за розділом І: 1931100 Усього за розділом І: 1457100
ІІ. Оборотні активи: ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
2.1. Виробничі запаси 98700 2.1. Забезпечення виплат персоналу 28200
2.2. Незавершене виробництво 111700 2.2. Цільове фінансування 440000
2.3. Готова продукція 97900 Усього за розділом ІІ: 468200
2.4. Товари 27200 ІІІ. Довгострокові зобов'язання
2.4. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 4400 3.1. Довгострокові кредити банків 30000
2.5. Заборгованість підзвітних осіб 500 Усього за розділом ІІ: 30000
2.6. Грошові кошти в касі 1900 ІV. Поточні зобов'язання
2.7. Грошові кошти на рахунку 48700 4.1. Короткострокові кредити банків 255500
Усього за розділом ІІ: 363800 4.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 91500
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 4.3. Поточні зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом 19800
Усього за розділом ІV: 366800
V. Доходи майбутніх періодів
БАЛАНС 2322100 БАЛАНС 2322100
Розділ 4
Облік процесу заготівлі та придбання матеріальних цінностей
1. Записати вказані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку і за допомогою бухгалтерських проводок.
2. Обчислити невідомі суми.
3. Визначити фактичну собівартість придбаної сировини і сировини, переданої на виробництво.
Зміст господарських операцій Кількість, в натур. одиницях Сума, грн.
1. На склад оприбутковано сировину за відпускними цінами (франко-вагон, станція відправлення), за яку оплата постачальнику не здійснена (без ПДВ) 400 м2 50000
2. Пред'явлено рахунок залізницею за перевезення вантажу на загальну суму (з ПДВ) 7320
3. Пред'явлено рахунок підприємством автомобільного транспорту за перевезення і розвантажувальні роботи на станції призначення на загальну суму (з ПДВ) 930
4. Здійснено оплату рахунку постачальника за сировину на загальну суму (з ПДВ) 60000
5. Проведена оплата рахунку залізниці (з ПДВ) 7320
6. Оплачено рахунок підприємства автомобільного транспорту на загальну суму (з ПДВ) 930
7. Нарахована заробітна плата робітникам підприємства (транспортного цеху) за розвантаження сировини 950
8. Здійснено нарахування внесків на соціальні заходи:
а) в Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 27,55
б) в Пенсійний фонд; 304
в) в Фонд соціального страхування на випадок безробіття; 18,05
г) в Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (умовна ставка 1%) 9,5
9. Сировина відпущена зі складу і витрачена на виробництво продукції 270 м2 33750
Зміст господарських операцій Кількість, внатур. одиницях Сума, грн. Дт Кт
1. На склад оприбутковано сировину за відпускними цінами (франко-вагон, станція відправлення), за яку оплата постачальнику не здійснена (без ПДВ) 400 м2 50000 281 631
2. Пред'явлено рахунок залізницею за перевезення вантажу на загальну суму (з ПДВ) 7320 201 685З
3. Пред'явлено рахунок підприємством автомобільного транспорту за перевезення і розвантажувальні роботи на станції призначення на загальну суму (з ПДВ) 930 201 685АТП
4. Здійснено оплату рахунку постачальника за сировину на загальну суму (з ПДВ) 60000 631 311
5. Проведена оплата рахунку залізниці (з ПДВ) 7320 685З 311
6. Оплачено рахунок підприємства автомобільного транспорту на загальну суму (з ПДВ) 930 685АТП 311
7. Нарахована заробітна плата робітникам підприємства (транспортного цеху) за розвантаження сировини 950 23 661
8. Здійснено нарахування внесків на соціальні заходи:
а) в Фонд соціального страхування з тимчасової втрати

 
 

Цікаве

Загрузка...