WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

формою, а своїм економічним змістом та будовою. Економічний зміст визначає що обліковується на рахунку: якщо на рахунку обліковується майно, то рахунок активний, якщо джерела майна - то рахунок пасивний.
В активних та пасивних рахунках різне призначення лівої та правої частин (дебету та кредиту).
В активних рахунках значення Дт означає збільшення, Кт - зменшення . Залишок на активному рахунку може бути тільки дебетовим.
В пасивних рахунках значення Дт означає зменшення, Кт - збільшення. Залишок на пасивному рахунку може бути тільки кредитовим.
Активно- пасивні рахунки - це рахунки, на яких сальдо може бути і в дебеті, і в кредиті. Якщо на активо-пасивному рахунку сальдо в дебеті, то його слід розмістити в активі балансу, а якщо в кредиті - то відповідно він повинен бути розміщений у пасиві балансу. Здебільшого активно-пасивними є рахунки розрахунків.
Сума (разом) записів господарських операцій по дебету або кредиту рахунку на певний період без початкового сальдо називається оборотом.
Для визначення сальдо на кінець по активному рахунку треба:сальдо на початок (по Дт) + оборот (по Дт) - оборот (по Кт)
№ _13_ Подвійне відображення операцій на рахунках, його сутність і контрольне значення
Спосіб відображення господарських операцій на рахунках, при якому дебетується один рахунок і кредитується інший на одну і ту ж суму наивається подвійним записом.
Механізм дії подвійного запису полягає в одночасному і взаємопов'язаному відображенні кожної господарської операції в дебеті одного рахунку і в кредиті іншого в однакових сумах.
Запис одної суми на двох рахунках - на одному по дебету, а іншому по кредиту, називається кореспонденцією рахунків або бухгалтерським проведенням.
Тобто, під кореспонденцією рахунків розуміють форму вираження взаємозв'язку між двома і більше рахунками, що виникають при відображенні на них господарських операцій методом подвійного запису. Взаємозв'язані рахунки в цьому випадку є кореспондуючими.
За кількістю кореспондуючих рахунків бухгалтерські проведення (проводки) поділяються на прості і складні.
Просте проведення - це проведення, в якому сума господарської операції записується в дебет одного і кредит одного рахунку, тобто один рахунок дебетується і один кредитується.Наприклад : Передано з виробництва на склад готову продукцію на суму 5 000 грн. Дебет рахунку 26- Кредит рахунку 23.
Складне проведення - це проведення, в яких декілька рахунків дебетуються, один - кредитується або навпаки, один рахунок дебетується, а декілька - кредитуються. При цьому загальна сума по дебету і кредиту повинна збігатися. Наприклад. Придбані у постачальників: сировина і матеріали - 32000 грн
запасні частини - 50000 грн
паливо - 15000 грн
Разом 97000 грн
Дебет рахунку 201 32000
Дебет рахунку 207 50000
Дебет рахунку 203 15000
Кредит рахунку 631 97000
Як видно із зроблених записів, дане бухгалтерське проведення стосується 4-х рахунків: одного рахунку по кредиту і 3-х по дебету. Складні проведення не порушують правила подвійного запису, оскільки в них також зберігається взаємозв'язок відбиття господарських операцій по дебету і кредиту рахунків.
Подвійний запис операції на рахунках є важливим елементом методу б/о і має велике контрольне значення,так як забезпечує можливість виявлення помилок в облікових записах. Оскільки суму кожної господарської операції записують по Дт одного і Кт іншого рахунку, підсумки оборотів по Дт і Кт кореспондуючих рахунків повинні бути рівні між собою і дорівнювати підсумку журналу реєстрації господарських операцій. Відсутність такої рівності свідчить про наявність помилкок, які повинні бути виявлені та виправлені.. Подвійний запис має також економічне значення, оскільки допомагає з'ясувати, внаслідок яких операцій відбулися зміни в складі засобів і джерел їх утворення, звідки засоби надійшли або куди вибули. Для цього служить кореспонденція рахунків.
№ _14_ Первинне спостереження і його документальне відображення.
Відображення в бухгалтерському обліку його об'єктів (активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів, витрат) потребує виявлення, вимі­рювання, реєстрації інформації про них, тобто первинного спостереження.
Спостереження, як один із способів пізнання об'єктивної дійсності, базується на безпосередньому, або за допомогою пристроїв, вимірюванні речей та явиш. Його основна мета - переконатися в тому, що зміни в складі, обсязі, якості об'єкта обліку дійсно мали місце.
Процес спостереження включає:
1) виявлення об'єкту спостереження;
2) встановлення облікових вимірників, що відповідають об'єкту спостереження;
3) опис господарських операцій - дій або подій, які викликають зміни в об'єкті спостереження (структурі активів або зобов'язань, власному капіталі підприємства тощо);
4) фіксація даних про них на матеріальних носіях;
5) зберігання та передача даних для подальшої обробки в системі обліку.
Тому первинною одиницею бухгалтерського спостереження є факт господарської діяльності, який призводить до зміни характеристики об'єктів обліку, зміни або припинення господарсько-правових відносин.
Спостереження класифікуються:
- за обсягом охоплення: суцільне або вибіркове;
- за способом здійснення: автоматизовано чи вручну;
- за видами вимірників тощо.
Результати спостереження оформлюють за допомогою первинних документів.
Первинні документи та їх реквізити
Підставою для бухгалтерського обліку господар­ських операцій є первинні документи, які фіксують факти їх здійснення.
Первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.
Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первин­них документів можуть складатися зведені облікові документи
Документація як елемент методу бухгалтерського обліку - це спосібсуцільного та безперервного відображення господарських операцій за допомогою бухгалтерських документів.
Показники документа, що характеризують ту чи іншу сторону господарської операції, носять назву реквізитів.
Первинні та зведені облікові документи повинні мати такі обов'язкові реквізити (ЗУ про БО)
· назву документа (форми);
· дату і місце складання;
· назву підприємства, від імені якого складено доку­мент;
· зміст та обсяг господарської операції,
· одиницю виміру господарської операції;
· посади осіб, відповідальних за здійснення госпо­дарської операції і правильність її оформлення;
· особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Крім загальних обов'язкових реквізитів по відображенню окремих господарських операцій, у відповідних документах передбачаються спеціальні реквізити, що також є обов'язковими. Наприклад, у чеку на отримання готівки обов'язковими є підписи директора, головного бухгалтера, цей документ оформляється на

 
 

Цікаве

Загрузка...