WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

"Доходи від реалізації". Первинними документами про оплату є платіжні доручення (зведені платіжні доручення) покупців, розрахункові чеки, векселі - при безготівкових розрахунках або прибуткові касові ордери, якщо розрахунки проводилися готівкою, чи квитанції - на піприємствах зв'язку.
На субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" аналітичний облік ведуть у гривнях та валюті, обумовленій договором. Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведуть за кожним покупцем та замовником за пред'явленими до сплати рахунків
№ _11_ Зміни в балансі, обумовлені господарськими операціями
Бухгалтерський баланс є не тільки однією зі складових методу бухгалтерського обліку, а й одним із найважливіших джерел інформації для управління.
Величезне значення бухгалтерського балансу не зменшилося протягом усієї історії його існування. Той факт, що кожна господарська операція відображається двічі, автоматично збільшує пізнавальне та контрольне значення обліку.
Поділ господарських операцій на типи має теоретичне і практичне значення, яке треба враховувати в процесі затвердження форми балансу, визначення його будови та змісту, використання для оцінки фінансового стану й платоспроможності підприємства.
Перший тип господарських операцій стосується тільки активу балансу. Операції цього типу вносять зміни у склад та розміщення необоротних і оборотних активів, витрати майбутніх періодів. При цьому валюта балансу не змінюється. У названих господарських операціях завжди певні статті балансу збільшуються, а інші, пов'язані з ними, - зменшуються. Наприклад, процес випуску готової продукції і передача її на склад спричиняє збільшення суми за статтею "Готова продукція" і зменшення її за статтею "Незавершене виробництво" і т. д.
Другий тип господарських операцій стосується тільки пасиву балансу, вносячи зміни в склад та розміщення власного капіталу й зобов'язань. При цьому валюта балансу не змінюється.
До таких операцій належать: відображення суми ПДВ у рахунках підрядчиків і проектних організацій; відображення депонованої заробітної плати (у поточному бухгалтерському обліку зменшується заборгованість із заробітної плати і збільшується сума розрахунків із депонентами - у балансі це відбувається в межах однієї статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці"); збільшення статутного капіталу за рахунок збільшення номінальної вартості акцій; зменшення статутного капіталу зменшенням номінальної вартості акцій; відрахування до резервного капіталу (сума статті балансу "Резервний капітал" збільшується, а сума нерозподіленого прибутку зменшується за рахунок збільшення суми використаного у звітному періоді прибутку); нарахування сум, пов'язаних з оплатою відпусток (зменшується сума статті балансу "Забезпечення виплат персоналу" і збільшується сума статей "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" .
Третій тип господарських операцій впливає на актив і пасив балансу в сторону збільшення, тобто валюта балансу за активом і пасивом збільшується на рівновеликі суми.
Операції третього типу охоплюють різноманітні ситуації і процеси виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства і завжди перебувають у динаміці. Найбільш характерними операціями цього типу є: відображення фактичних витрат на спорудження й виготовлення основних засобів (збільшення сум за статтею "Незавершене будівництво" і за статтями поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці та зі страхування); придбання за плату виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів (збільшення суми за статтею "Запаси" і суми заборгованості постачальникам та підрядчикам); зарахування на поточний рахунок короткострокових позик банку (збільшення суми за статтею "Грошові кошти та їх еквіваленти" і за статтею "Короткострокові кредити банківтощо.
Четвертий тип господарських операцій впливає на актив і пасив балансу в бік зменшення, тобто валюта балансу одночасно зменшується на рівновеликі суми і за активом, і за пасивом. Найхарактернішими з них є: видача з каси заробітної плати працівникам (зменшується сума за статтею "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" пасиву балансу і сума за статтею "Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті" актив балансу), перерахування з розрахункового рахунка постачальникам на погашення заборгованості (зменшується сума за статтею "Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті" і сума за статтею "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги"); перерахування з розрахункового рахунка податку на прибуток (зменшується сума за статтею "Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті" і сума за статтями "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом ").
Якщо розглядати господарські операції в цілому по підприємству, то операцій першого і третього типу відбувається близько 70%, причому кількість операцій обох цих типів є майже однаковою. Кількість операцій другого і четвертого типу теж майже однакова і в цілому на них припадає близько 30% усіх операцій.
№ _12_ Бухгалтерські рахунки, їх будова, види і призначення.
Рахунок - це спосіб групування, поточного обліку і контролю за наявністю і рухом майна підприємства, джерел його утворення, господарських процесів та їх результатів.
Бухгалтерський рахунок має вигляд двосторонньої таблиці: на кожній з двох сторін якої відображаються господарські операції одного й того ж типу (на одній стороні плюс - збільшення, надходження; на другій стороні мінус - зменшення, витрачення).
Ліва сторона бухгалтерських рахунків називається дебет, а права сторона - кредит.
Кожен бухгалтерський рахунок має свій номер (код) та назву, передбачені Планом рахунків.
На рахунку може бути на початок періоду залишок (наявність) господарських засобів чи їх джерел. Цей залишок називають початковим сальдо.
Рахунки бухгалтерського обліку призначені для групування і поточного обліку однорідних бухгалтерських операцій. Вони відкриваються як для активних, так і для пасивних статей балансу. Внаслідок цього розрізняють три види рахунків: активні, пасивні та активно-пасивні (в залежності від того, в якій частині балансувідображається сальдо рахунку). Активні рахунки призначені для обліку наявності та руху майна підприємства; пасивні - для обліку наявності та руху джерел утворення майна, активно-пасивні - для обліку розрахунків.
Активні рахунки відображають майно підприємства за його складом і розміщенням. Їх сальдо записують в активі бухгалтерського балансу. Початкове і кінцеве сальдо на активних рахунках записують у дебеті.
Пасивні рахунки відображають джерела утворення майна підприємства . Їх сальдо записують в пасиві бухгалтерського балансу. Початкове і кінцеве сальдо на пасивних рахунках записують у кредиті.
За своєю формою активні рахунки нічим не відрізняються від пасивних- і ті, і інші мають дебетову і кредитову сторони, використовуються для відокремленого обліку руху об'єктів, що обліковуються на цих рахунках, мають однакові показники.
Розрізняються активні рахунки від пасивних не зовнішньою

 
 

Цікаве

Загрузка...