WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

взаєморозуміння між користувачами фінансових звітів в усьому світі та тими, хто їх складає, забезпечення високої якості необхідної облікової практики за конкретних економічних обставин. Всього міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 33. Кожен з них розглядає певні питання і має відповідно певну назву.
Міжнародні стандарти - це документи, що носять характер рекомендацій. Є країни, які застосовують міжнародні стандарти як національні. В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, прийняті свої правила (стандарти) обліку.
Розробка та удосконалення стандартів є важливим елементом системи обліку та звітності в країнах з розвиненою економікою. По-перше, вони забезпечують співставлення бухгалтерської документації, як між будь-якими підприємствами, так і за окремі звітні періоди; а, по-друге, стандарти є умовою доступності звітної інформації для різних її користувачів.
Основою стандартів та головною вимогою до фінансової звітності є правдиве відображення фінансового стану підприємства та його фінансових результатів у реальному часі. Розробка положень (стандартів) з бухгалтерського обліку базується на загальноприйнятих методологічних принципах, передбачених міжнародними стандартами і особливостями національної системи бухгалтерського обліку.
Стандарти в основному відносяться до фінансового обліку та звітності. Порядок реєстрації та обробки інформації управлінської бухгалтерії визначається підприємством самостійно та не регламентується інструкціями і стандартами.
В кожній країні розробкою принципів та стандартів займаються спеціальні організації.
В Україні розробкою принципів та стандартів займається Міністерство фінансів. В Україні перелік норм та правил налічує 25 положень (стандартів)
Розробка та удосконалення стандартів є важливим елементом системи обліку та звітності в країнах з розвиненою економікою. По-перше, вони забезпечують зіставленість бухгалтерської документації, як між будь-якими підприємствами, так і за окремі звітні періоди; а, по-друге, стандарти є умовою доступності звітної інформації для різних її користувачів.
Основою стандартів та головною вимогою до фінансової звітності є правдиве відображення фінансового стану підприємства та його фінансових результатів у реальному часі.
Розробка положень (стандартів) з бухгалтерського обліку базується на загальноприйнятих методологічних принципах, передбачених міжнародними стандартами і особливостями національної системи бухгалтерського обліку.
Структура Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні має наступний вигляд:
" вступ;
" опис сутності;
" розкриття інформації, яка повинна обов'язково знайти відображення у звітності та примітках до неї;
" необхідні пояснення (примітки), що регулюють процедуру практичного застосування окремих вимог;
" дата набуття чинності.
Кожне Положення присвячене окремій темі бухгалтерського обліку.
Маючи таку структуру, стандарти БО дещо спрощують роботу бухгалтера, та використання даних бухобліку.
№ _6_ Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві
Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві визначені Законом про бухгалтерський облік.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.
Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Вони ж несуть відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації.
Підприємство самостійно:
" визначає облікову політику підприємства;
" обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення Інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з ураху­ванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;
" розробляє систему І форми внутрішньогосподар­ського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;
" затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;
" може виділяти на окремий баланс філії, представництва. відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступ­ним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.
Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства
" забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
" організує контроль за відображенням на рахунках бух. обліку всіх господарських операцій;
" бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
" забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відок­ремлених підрозділах підприємства.
Складовою частиною організації обліку на підприємстві є перелік документів, що використовуються для первинного відображення господарських операцій, а також перелік облікових регістрів, необхідних для накопичення і систематизації інформації.
Перелік документів повинен бути затверджений в наказі або розпорядженні керівника підприємства про облікову політику і може включати:
" робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку у відповідності до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності;
" форми первинних облікових документів, що застосовуються для оформлення фактів господарської діяльності, за якими не передбаченітипові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;
" порядок проведення інвентаризації активів та зобов'язань;
" методи оцінки активів та зобов'язань;
" правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;
" порядок контролю за господарськими операціями;
" інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.
№ _7_ Зміст наказу про облікову політику та характеристика його розділів
Облікова політика підприємства висвітлюється

 
 

Цікаве

Загрузка...