WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

"Адміністративні витрати" 20"Виробничі запаси"
Передано в експлуатацію МШП адміністративного призначення 92 "Адміністративні витрати" 22 "МШП"
Списано витрати по відрядженню на адміністративні витрати 92 "Адміністративні витрати" 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
Проведено нарахування на заробітну плату до фондів соціального спрямування 92 "Адміністративні витрати" 65"Розрахунки за страхуванням"
Нараховано заробітну плату працівникам адміністративного персоналу 92 "Адміністративні витрати" 66"Розрахунки з оплати праці"
Списано адміністративні витрати на фінансові результати 791"Результат основної діяльності" 92 "Адміністративні витрати"
№ _60_ Облік витрат на збут
Витрати на збут включають витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:
- витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції; ·
- витрати на ремонт тари;
- оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
- витрати на передпродажну підготовку товарів;
- витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
- витрати на транспортування і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, відповідно до умов договору (базису) поставки;
- витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
- інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів,робіт, послуг.
На рахунку 93 "Витрати на збут" ведеться облік витрат,пов'язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів,робіт і послуг.
За дебетом рахунку відображається сума визнаних витратна збут, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати" .
Типові бухгалтерські проводки по обліку витрат на збут
Зміст господарської операції Дт Кт
Нараховано амортизацію по основних засобах торгівельного призначення 93 "Витрати на збут" 13 "Знос необоротних активів"
Віднесено до витрат на збут вартість пакувальних матеріалів 93 "Витрати на збут" 20"Виробничі запаси"
Передано в експлуатацію МШП торгівельного призначення 93 "Витрати на збут" 22"МШП"
Витрати по відрядженню віднесено до витрат на збут 93 "Витрати на збут" 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
Віднесено частину витрат майбутніх періодів до витрат на збут (оренда торгівельного приміщення) 93 "Витрати на збут" 39 "Витрати майбутніх періодів"
Проведено нарахування на заробітну плату працівників збуту до фондів соціального спрямування 93 Витрати на збут" 65"Розрахунки за страхуванням"
Нараховано заробітну плату . працівникам збуту 93 "Витрати на збут" 66"Розрахунки з оплати праці"
Віднесено витрати по рекламідо витрат на збут 93 "Витрати на збут" 685"Розрахунки з іншими кредиторами"
Списано витрати на збут на фінансові результати 791"Результат основної діяльності" 93 "Витрати на. збут"
Бухгалтерськими документами, які є підставою для визначення витрат на збут, виступають:
- по амортизації - "Розрахунок амортизації основних засобів";
- по МШП - "Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів"
- грошових коштів - "Видатковий касовий ордер", виписка банку;
- витрат на відрядження - "Авансовий звіт";
- заробітної плати - "Табель обліку використання робочого часу", а також складена на його підставі "Розрахунково-платіжна відомість.
Щомісячне списання витрат на збут оформляється за допомогою розрахунку (довідки), складеного працівником бухгалтерії.
Для узагальненого обліку витрат на збут використовують і журнал-ордер №5 при журнально-ордерній формі обліку, а при 1 спрощеній формі обліку - відомість В-3 .
№ _61_ Проведення й оформлення результатів інвентаризації готової продукції
Проведення й оформлення результатів інвентаризації готової продукції здійснюється підприємствами відповідно до вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затвердженою наказом Мінфіну України .
Виявлені при інвентаризації залишки готової продукції оприбутковують на дебет рахунка 26 "Готова продукція" В кореспонденції з кредитом рахунка 719 "Інші доходи від операційної діяльності".
Вартість недостачі готової продукції, незалежно від причин виникнення, списується з кредиту рахунка 26 "Готова продукція" на дебет рахунка 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей". Після прийняття рішення керівником підприємства, зафіксованого у протоколі результатів Інвентаризації, вартість недостачі готової продукції з вини матеріально відповідальних осіб відноситься на їх рахунок і відображається записом:
" Д-т рах. 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків"
" К-т рах. 716 "Відшкодування раніше списаних активів".
Якщо на час виявлення недостачі продукції винні особи не встановлені, то вартість такої недостачі продукції списується на невідшкодовані втрати на забалансовий рахунок 07 "Списані активи", субрахунок 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей".
Після встановлення конкретних винуватців зазначеної нестачі готової продукції роблять запис:
" Д-т рах. 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків"
" К-т рах. 716 "Відшкодування раніше списаних активів".
Одночасно роблять запис по кредиту забалансового рахунка 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей".
Розмір нанесеного підприємству збитку від недостачі і псування готової продукції) який підлягає відшкодуванню матеріально відповідальними особами, визначається згідно із Законом України "Про визначення розміру збитків, нанесених підприємству розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою цінностей", затвердженим постановою Верховної Ради та Порядком за № 116. Згідно з ним розмір збитку від розкрадання і недостачі, що підлягає відшкодуванню винними особами, визначається виходячи з балансової вартості цих цінностей (за вирахуванням амортизаційних відрахувань), але не менше 50% від Їх балансової вартості на день виявлення таких фактів, з урахуванням індексу інфляції, відповідного розміру ПДВ і акцизного збору із застосуванням встановлених коефіцієнтів. На суму різниці між балансовою вартістю матеріальних цінностей, яких не вистачає, і сумою збитку, визначеного у відповідному порядку, в бухгалтерському обліку роблять запис по дебету рахунка 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків" і кредиту рахунка 716 "Відшкодування раніше списаних активів". При відшкодуванні винними особами збитку від недостачі і розкрадання матеріальних цінностей у визначеній сумі роблять запис по дебету рахунка ЗО "Каса" (або рахунка 66 "Розрахунки по оплаті праці", якщо керівником

 
 

Цікаве

Загрузка...