WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.
Порядок справляння та використання зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування, , на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.
Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.
Суму відрахувань у Пенсійний фонд та на соціальне страхування визначають у відомості обліку витрат на виробництво, виходячи з нарахованого фонду оплати праці за аналітичними рахунками з обліку витрат та встановлених відсотків відрахувань. Вирахування з оплати праці працівників на соціальне страхування визначають на основі розрахунково-платіжних відомостей. Загальну суму цих платежів записують за кредитом рахунку. Сплату заборгованості із платежів за страхуванням і Пенсійного фонду відображають на основі платіжниж доручень, а зарахування витрат на зменшення заборгованості за внесками на соціальне страхування - на основі розрахунків допомоги із тимчасової непрацездатності, або інших виплат, встановлених законодавством - за дебетом рахунку.
Для правильного обчислення сум страхових внесків та відображення їх у звітності потрібно правильно визначити оподатковуваний фонд оплати праці. До фонду оплати праці, на який нараховують страхові внески, відносять фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, що включають основну, додаткову заробітну плату, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, перелік яких встановлений законодавством. На даний час розмір страхових внесків на соціальні заходи для підприємств складає :1) Пенсійний фонд - 32%; 2)страхування на випадок безробіття- 1,9; 3)страхування на випадок тимчасової непрацездатності - 2,9; 4)страхування від нещасних випадків на виробництві від 0,2 до 13,8.(Утримання вищезгаданих внесків із зарплати працівників відповідно складає 1).2%; 2). 0,5 %; 3). 0,5% 4).- найманими працівниками не сплачується).
Типові операції по обліку розрахунків за страхуванням
№ Зміст операції Дт Кт
1 Проведено нарахування страхових внесків на соціальні заходи від нарахованої заробітної плпати
23,91,92,93,94
651,652,653
2 Утримано із з/п:
o Внески в пенсійний фонд 661 651
o Внески у фонд зайнятості 661 653
o Внески в соцстрах 661 652
3 Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності 652 661
4 Перераховано з поточного рахунку заборгованість по страхових внесках органам соціального страхування
651,652,653
311
№ _53_ Облік розрахунків за податками і платежами.
Податки - це обов'язкові платежі фізичних і юридичних осіб до центрального і місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами держави.
Визначальним при організації бухгалтерського обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) є податкове законодавство.
Для постановки на облік платники податків - юридичні особи подають до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням такі документи:
ў заяву за встановленою формою ;
ў завірені у нотаріальному порядку копії статуту;
ў копію свідоцтва про державну реєстрацію;
ў копію довідки з присвоєним ідентифікаційним кодом.
Постановка на облік платника податків - юридичної особи (філії) здійснюється органом державної податкової служби протягом двох робочих днів після надходженнязаяви за наявності всіх поданих документів.
Після постановки платника податків на облік (перереєстрації) орган державної податкової служби ставить на примірнику статуту платника податків відмітку (штамп) про постановку його на податковий облік за підписом відповідальної особи і видає йому довідку про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП. Для пред'явлення до установ банків, де він вирішив відкрити поточні рахунки, та інших органів державної влади видаються копії довідки.
Основними завданнями організації обліку розрахунків за податками, платежами є:
ў забезпечення правильного та своєчасного нарахування податків;
ў правильне використання синтетичних рахунків, субрахунків та аналітичних рахунків;
ў вибір облікових регістрів та правильне відображення їх даних в звітності.
У бухгалтерському обліку для розрахунків за податками і платежами з бюджетом застосовують рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами". По кредиту цього рахунка відображають нараховані суми податків та платежів до бюджету, а по дебету - їх фактичне перерахування.
Рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" має такі субрахунки:
o 641 "Розрахунки за податками"
o 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"
o 643 "Податкові зобов'язання"
o 644 "Податковий кредит"
На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" здійснюється облік податків на додану вартість, податку на прибуток, прибуткового податку, акцизного збору, податку з власників транспортних засобів, комунального податку, податку з реклами, єдиного податку), які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного податкового законодавства.
Аналітичний облік розрахунків за податками ведеться за їх видами, тобто на кожен вид податків відкривається аналітичний рахунок, що дає змогу стежити за правильністю та своєчасністю розрахунків з бюджетом.
На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік розрахунків за обов'язковими платежами (зборами), які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного податкового законодавства , а саме митний збір, податок на землю, збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, збір за спеціальне використання водних ресурсів та місцеві збори (обов'язкові платежі).
Субрахунки 643 та 644 призначені для обліку податкового зобов'язання та податкового кредиту відповідно.
Податкове зобов'язання - це загальна сума отримана (нарахована) платником податків у звітному (податковому) періоді.
Податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.
Облік розрахунків за податками і платежами треба організувати таким чином, щоб за кожним із них окремо можна було мати дані про нараховані і сплачені суми, заборгованість на кінець місяця.
№ _54_ Облік податку на прибуток
Ставки податку на прибуток, об'єкти оподаткування і порядок визначення оподатковуваного прибутку, порядок обчислення І сплати податку, обов'язки і відповідальність платників регламентуються Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" і Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати".
Платниками податку на прибуток є всі суб"єкти підприємницької діяльності ( в тому числі бюджетні та громадські організації), які одержують прибуток від господарської діяльності.
Ставка податку складає 30 % від об"єкту оподаткування.
Об"єктом оподаткування є величина, яка визначається у податковому обліку шляхом порівняння скоригованих валових доходів, скоригованих валових витрат і

 
 

Цікаве

Загрузка...