WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

нарахувань/.
2. Утримано /по видах утримань/.
3. До виплати.
Розрахункова відомість - це регістр аналітичного обліку , який складається по кожному табельному номеру , кожному цеху , категоріях працюючих щомісячно.
Особовий листок як правило відкривають на рік , а записи нагромаджуються по місяцях.
Підставою для складання розрахункової відомості і особової картки є документи :
" Табель обліку використання робочого часу;
" Нагромаджуючі карточки і інші документи по з/ті робітників відрядників;
" Розрахунки бухгалтерії по всіх видах додаткової з/ти і допомоги по тимчасовій непрацездатності;
" Рішення судових органів на вирахування по виконавчих листах;
" Таблиці про ставки і порядок утримань;
" Платіжні відомості про раніше виданий аванс і інші документи;
Виплата з/ти здійснюється по платіжних відомостях , де вказуються табельний номер , прізвище , ім'я , по-батькові і сума до виплати.
Підставою на право виплати з/ти є підписи на відомості / керівника підприємства і головного бухгалтера/ . Виплату з/ти проводять протягом трьох робочих днів , враховуючи день одержання грошей. По закінченню третього дня в графі розписка про одержання , напроти прізвища особи , якій не виплачена з/та , касир ставить штамп "депоновано" і закриває відомість двома сумами:
- Сума виплаченої з/ти
- Сума невиплаченої з/ти
На загальну суму не виплаченої з/ти складається видатковий касовий ордер для здачі її в банк.
На своєчасно не виплачені суми з/ти касир складає реєстр депонованих сум і передає відомість і цей реєстр в бухгалтерію для перевірки , сума грошової готівки невиплаченої з/ти повертається назад в банк.
Своєчасно не виплачена з/та зберігається три роки , а потім перераховуються у бюджет. Облік цих сум ведеться на рахунку 66 по субрахунку 662.
- Аналітичний облік , депонованої з/ти ведеться по кожній сумі .
Виплати депонованої з/ти оформляються видатковим касовим ордером.
В практиці застосовують виплату з/ти через ощадні банки. Це полегшує роботу касира. Сума з/ти в даному випадку зараховується на особовий рахунок працівника і виплачується по мірі необхідності.
Якщо працівник іде в відпустку чи звільнюється , то виплата з/ти проводиться в інші дні не дочікуючи встановлених днів.
Відомості , які містяться в розрахунково-платіжних або розрахункових відомостях в касових і банківських документах узагальнюються при допомозі розроблюваних таблиць №3 "Зведення даних по розрахунках з робітниками і службовцями" та №4 , якав являє собою зведення розрахунково-платіжних відомостей в розрізі категорії персоналу і видів оплат, які в підсумку відображають фонд оплати праці
№ _51_ Синтетичний та аналітичний облік заробітної плати.
Синтетичний облік розрахунків по оплаті праці підприємства здійснюють на пасивному рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" за субрахунками:
- 661 "Розрахунки за заробітною платою",
- 662 "Розрахунки з депонентами".
По кредиту субрахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою" відображаються суми нарахованої основної і до даткової заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а по дебету - утримання із заробітної плати (прибуткового податку, збору до Пенсійного фонду, до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, за виконавчими листками та інші утримання), суми виплаченої заробітної плати і депонованої. Звідси в бухгалтерському обліку на суму нарахованої заробітної плати роблять запис по кредиту рахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою" і дебету рахунків:
" 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративнівитрати", 93 "Витрати на збут" та ін. (на суму нарахованої основної і додаткової заробітної платні премій, які виплачуються із фонду оплати праці);
" 652 "По соціальному страхуванню" (на суму допомоги по соціальному страхуванню, нарахованої за рахунок коштів соціального страхування) та ін.
Суми утримань із заробітної плати працівників підприємства відображаються записом по дебету рахунка 661 "Розрахунки по заробітній платі" в кореспонденції з кредитом рахунків:
" 641 "Розрахунки за податками" (на суму утриманого прибуткового податку, що підлягає перерахуванню до бюджету);
" 651 "За пенсійним забезпеченням" (на суму утримані збору до Пенсійного фонду);
" 653 "За страхуванням на випадок безробіття" (на суму утримань збору до Фонду соціального страхування на випадок безробіття);
" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (на суму утримань за виконавчими листками) та ін.
Суми, виплачені з каси підприємства (заробітна плата премії, допомога по тимчасовій непрацездатності тощо належні працівникам), відображаються записом по дебету рахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою" і кредиту рахунка 30 "Каса".
На суму депонованої заробітної плати в бухгалтерському обліку роблять запис по дебету рахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою" і кредиту рахунка 662 "Розрахунки з депонентами". В подальшому, при виплаті працівникам заробітної плати, зарахованої раніше на рахунок депонентів, роблять запис по дебету рахунка 662 "Розрахунки з депонентами" в кореспонденції кредитом рахунка 30 "Каса".
Сума депонованої заробітної плати, по якій закінчився строк позовної давності (3 роки), яка підлягає перерахуванню до бюджету, відображається записом по дебету рахунка 662 "Розрахунки з депонентами" і кредиту рахунка 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами". Перерахування зазначеної суми до бюджету відображається записом по дебету рахунка 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" і кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках".
Аналітичний облік розрахунків з робітниками і службовцями по оплаті ведеться в картках - особових рахунках (ф. № П-54 і № П-54а), які містять інформацію по нарахованих сумах, утриманнях, виплаті. Ця інформація використовується для наступних розрахунків середньої
заробітної плати (при оплаті відпусток, нарахуваннях допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо), видачі різного виду довідок.
Аналітичний облік депонованої заробітної плати ведеться по кожній незатребуваній сумі безпосередньо в реєстрі або книзі обліку депонованої заробітної плати. Виплата такої заробітної плати оформляється видатковим касовим ордером
№ _52_ Облік розрахунків по страхуванню.
Облік розрахунків по страхуванню проводиться за допомогою рахунків шостого класу "Поточні зобов'язання". Рахунок 65 " Розрахунки за страхуванням" має такі субрахунки:
" 651 " За пенсійним забезпеченням"
" 652 "За соціальним страхуванням"
" 653 "За страхуванням на випадок безробіття"
" 654 " За індивідуальним страхуванням"
" 655 "За страхуванням майна"
За кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти. За дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.
На окремих субрахунках синтетичного рахунку 65 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим.

 
 

Цікаве

Загрузка...