WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку.
Підприємства зберігають свої грошові кошти на поточних рахунках в банку на договірних засадах. Розрахунки здійснюються у безготівковій або готівковій формах у порядку, визначеному нормативними актами Національного банку України.
Поточні рахунки відкриваються підприємствами усіх видів власності, а також їх відокремленим підрозділам для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України. На поточний рахунок зараховують кошти, що надходять за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги, позички банку, суми, отримані від дебіторів у погашення заборгованості, а також усі інші надходження, які стосуються основної діяльності підприємства.
З цього рахунку здійснюють оплату постачальницьким організаціям, підприємствам, установам, організаціям та окремим особам, сплачують заборгованість банку по позиках, отримують готівку для виплати заробітної плати та на інші господарські потреби.
Підставою для зарахування коштів на розрахунковий рахунок, а також для отримання та переказу коштів з цього рахунку є чеки, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, перекази та інші розрахункові документи, що їх затверджено Національним банком України.
Розрахункові документи - це складені за встановленою формою документи, що подаються до банку юридичними та фізичними особами і містять письмове доручення ( чи вимогу) про перерахування певної суми грошей у безготівковій формі за отримані товари, роботи, послуги та різні платежі.
Розрахункові документи повинні вміщувати такі реквізити:
1) назву документа
2) номер документа, число, місяць, рік його виписки
3) назви платника і одержувача коштів, їх ідентифікаційні коди, номери рахунків в установах банків
4) назви банків платника та одержувача
5) суму платежу цифрами та літерами
6) призначення платежу
7) на першому примірнику - відбиток печатки та підписи керівника та головного бухгалтера підприємства
8) суму податку на додану вартість або напис "без податку на додану вартість".
Зарахування готівки на рахунок проводиться на основі оголошенння про її внесення, відривна частина якого є квитанцією банку про підтвердження цієї операції. Видача готівки проводиться на основі грошових чеків. Кожна операція за цим рахунком у хронологічному порядку відображається у виписці банку, яку слід читати у оберненому ("дзеркальному") відображенні, оскільки записи за дебетом у ній означають видачу чи перерахування коштів з рахунку, а за кредитом, навпаки, надходження коштів на рахунок, хоч цей рахунок, як і інші рахунки з обліку коштів, є активними. Така ж обернена побудова виписок і за рештою рахунків з обліку коштів у банку.
Тому у виписках банку витрата коштів з рахунків записана в графі "Дебет" і, навпаки, надходження коштів на рахунок у графі "Кредит". До виписки з рахунку в банку прикладаються копії документів, на основі яких були проведені операції з грішми: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення тощо. Окремі копії документів є на підприємстві, оскільки їхзабирають з банку відразу ж після здійснення операцій.
На основі виписок банку проводять записи операцій за дебетом і кредитом цього рахунку у реєстрах аналітичного і синтетичного обліку.
Синтетичний та аналітичний облік операцій в національній валюті на поточних рахунках ведеться на рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" в журналі 1 розділ Ш за кредитом рахунка 31 та у відомості 1.2 розділ ІУ.
Для відображення операцій, здійснених в іноземній валюті, використовується журнал 1 і відомості до нього, які заповнюються у валюті здійснення операції. Для кожної іноземної валюти ведеться журнал 1 і відповідні відомості до нього, в яких зазначається назва іноземної валюти. Аналітичний облік в іноземній валюті ведеться у гривнях і, одночасно, у тій валюті, в якій здійснюється операція.
Записи в журналі 1 і відомості можуть здійснюватися за 2-3 дні в хронологічному порядку на основі нагромаджу вальних допоміжних відомостей із наступним перенесенням підсумків оборотів до журналу 1 і відомостей.
№ _37_ Загальні положення про касу та документальне оформлення касових операцій
Для зберігання грошових засобів і проведення розрахунків готівкою на підприємствах, організаціях і складах створюється каса.
Каса - це спеціальне приміщення, обладнане сигналізацією, сейфами, шафами для зберігання грошей та цінних паперів.
Касові операції здійснює касир, який несе повну матеріальну відповідальність за прийняття та зберіганнягрошей і цінних паперів і за збитки, скоєні організації, підприємству як в результаті навмисних дій, так і недбалого відношення до своїх обов'язків.
Гроші, які зберігаються в касі відносяться до ненормованих оборотних засобів. Підприємства і організації можуть мати в своїй касі гроші готівкою в межах встановленого ліміту. Банк визначає ліміт залишку готівки в касі в розмірі, необхідному для виплати невідкладних витрат. Готівку можна витрачати лише на ті потреби, на які вони видані банком.
Касові операції здійснюються на підставі "Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України", затвердженою постановою НБУ №21 від 2.02.1995 р.
Готівка в касі може зберігатися лише у межах встановленого банком ліміту. Усю готівку понад встановлений ліміт залишку готівки в касі підприємства зобов'язані здавати до установи банку для зарахування їх на поточний рахунок.
Приймання готівки касами підприємств проводиться за прибутковими касовими ордерами ф.КО-1, підписаними головним бухгалтером або особою, ним уповноваженою. Про приймання грошей видається квитанція за підписами головного бухгалтера або уповноваженої особи і касира, завірена печаткою (штампом) касира або відбитком касового апарату.
Видачу готівки з кас підприємств проводять за видатковими касовими ордерами ф.КО-2 або за належно оформленими платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями. Документи на видачу грошей мають бути підписані керівником і головним бухгалтером підприємства або особи, ними уповноваженими. В документах ставиться спеціальний штамп "Прийнято" або "Оплачено". Прибуткові та видаткові касові ордери до передачі у касу реєструються бухгалтерією у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ф.КО-3.
Зразу після видачі або одержання грошей касир записує ордера в касову книгу ф.КО-4. Касова книга повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана печаткою, а кількість її листків завіряється підписами керівника підприємства і головного бухгалтера. Касова книга являється регістром аналітичного обліку до рахунку 30 "Каса".
Номер касового ордера Від кого одержано або кому видано Сума (грн.)
надходження видатки
Залишок грошових коштів на кінець дня ___________________
Касир _____________________/підпис/
Документів у кількості___________________
Прибуткових ____________________ Видаткових _________________
Передав касир ___________________ Одержав ____________________
В організації може бути

 
 

Цікаве

Загрузка...