WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

аналогічно оформленню й обліку операцій з виробничими запасами .
Для підприємств затверджені такі типові форми первинних документів, що застосовуються для обліку МШП:
№ МШ-1 "Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)", № МШ-2 "Картка обліку МШП", № МШ-3 "Замовлення на ремонт або заточу вання інструментів (пристосувань)", № МШ-4 "Акт вибуття МШП", № МШ-5 "Акт на списання інструментів (пристосувань) та обмін їх на придатні",
N" МШ-6 "Особова картка № обліку спецодягу, спецвзуття та захисних засобів",
№ МШ-7 "Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і захисних засобів", № МШ-8 "Акт на списання МШП"
Оскільки МШП є оборотними активами і належать до запасів, на них поширюються норми П(С)БО 9.
При вибутті МШП іх оцінюють (оскільки вони є запасами) за одним з таких методів
1) ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів,
2) середньозваженої собівартості,
3) собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО),
4) собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО),
5) нормативних затрат,
6) ціни продажу
Відповідно до П(С)БО 9 (п 23) вартість МШП, переданих в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу)
Бухгалтерський облік МШП ведеться за місцями зберігання, як правило, за такими групами інструменти, господарський інвентар, спеціальні пристосування, спеціальний одяг, спеціальне взуття, запобіжне приладдя та інші МШП Інформація про наявність і рух МШП, що належить підприємству і знаходиться на складі, відображається на рахунку 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети"
По дебету рахунка 22 здійснюються записи щодо придбаних (отриманих) або виготовлених МШП за первісною вартістю, а по кредиту - відпуску іх в експлуатацій за обліковою вартістю, при цьому вартість МШП виключається зі складу активів і списується на рахунки обліку витрат, також по кредиту рахунка 22 відображається спи сання недостач і втрат від псування МШП
У зв'язку з виключенням вартості МШП зі скла ду активів на підприємстві необхідно організувати оперативний кількісний облік МШП за місцями експлуатації та відповідальними особами протягом терміну їх фактичного використання
Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів за однорідними групами, які встанов люються підприємством, виходячи з його потреб.Підприємство може вести аналітичний облік МШП за найменуваннями, кількістю і цінами в розрізі місць зберігання та осіб, відповідальних за іх збереження .
Зведені суми оборотів за рахунком 22 записуються у Відомість 5 1, яка ведеться за матеріально відповідальними особами, місцями зберігання, місцями витрачання Підсумкові дані Відомості 5 1 переносяться в Журнал 5 або 5А Із журналів підсумкові записи по дебету рахунка 22 дебету кореспондуючих рахунків відображаються в Головній книзі
Вартість МШП, призначених для використання протягом одного року або нормального операційного циклу, відображається в розділі II Активу Балансу у статті "Виробничі запаси" у рядку 100
№ _35_ Організація процесу придбання товарно - матеріальних цінностей та облік розрахунків з постачальниками
Загальна схема закупівлі товарно-матеріальних цінностей має такий вигляд:
1. На підприємство постачальника направляється довірена особа підприємства-покупця, яка оглядає товар і приймає рішення про його купівлю.
2. На основі переговорів між постачальником та покупцем укладається договір.
3. На основі повідомлення покупця підприємство-постачальник виписує рахунок на оплату.
4. Підписаний рахунок керівником підприємства-покупця передається в бухгалтерію з розпорядним надписом.
5. Підприємство-покупець передає в обслуговуючий банк розпорядження на перерахування коштів зі свого рахунка на рахунок постачальника відповідно до виписаного рахунка-фактури.
6. Отримання підприємством-продавцем виписки банку, яка підтверджує надходження коштів на його банківський рахунок.
Залежно від умов договору, можливі такі варіанти розвитку подій:
- отримання товару після повної оплати його вартості;
- одержання всієї партії товару після його часткової оплати;
- отримання всієї партії товару до його оплати;
- оплата товару чеком з розрахункової чекової книжки й отримання всієї партії товару одночасно з виписуванням чека;
- отримання частини партії товарів в міру їх оплати. У такому разі час від часу між підприємствами має проводитися звірка (терміни встановлюються в договорі).
Відпускаючи цінності із складу, постачальник виписує накладну-вимогу на відпуск матеріалів (форма М-11) у якій зазначається номер довіреності та дата її видачі, а також найменування товару, його кількість. Якщо товардоставляється автотранспортом, то замість форми М-11 оформляється товаротранспортна накладна.
Якщо постачальник є платником ПДВ, він виписує покупцю ще й податкову накладну. Після відпуску матеріалів довіреність та другий примірник накладної здається в бухгалтерію постачальника. Доставлені довіреною особою на склад матеріали оприбутковуються комірником прибутковим ордером (форми М-4), а також реєструються в "Журналі обліку вантажів" М-1.
Довірена особа зобов'язана не пізніше від наступного дня після оприбуткування цінностей надати працівникові, який виписує довіреності, документи про придбання та оприбуткування матеріалів на складі. Для розрахунків з постачальником за отримані товарно-матеріальні цінності покупець переважно використовує платіжне доручення, за якими обслуговуючий банк перераховує кошти на рахунок постачальника. Проте при розрахунках між суб'єктами підприємницької діяльності можуть використовуватися й інші форми безготівкових розрахунків, а також готівкова форма оплати.
Коли оплата здійснюється за допомогою чеків, працівник підприємства-покупця розраховується з постачальникам за придбану продукцію на місці, виписуючи чек на потрібну суму.
3. При наданні послуг, виконанні робіт підставою для здіснення розрахунків є підписаний замовником Акт виконаних робіт, наданих послуг.
У бухгалтерському обліку розрахунки з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги ведуться на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".
За кредитом рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" відображається заборгованість за отримані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо.
Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" має такі субрахунки:
o 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"; o 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками".
o Оприбутковано матеріали, МШП, товари, що надійшли від постачальників Дт 20,22,28 - Кт63
o Виконані роботи, надані послуги підрядниками Дт 23 - Кт 63
o Погашено кредиторську заборгованість грошовими коштами Дт 63 - Кт30, 31.
Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунка) на сплату.
№ _36_

 
 

Цікаве

Загрузка...