WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

використання.
Виробничий метод.
Це метод, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробнича ставка амортизації.
Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизується на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використання об"єкта основних засобів.
У бухгалтерському обліку нарахувану суму амортизації основних засобів відображають кожного місяця у складі витрат виробництва за кореспонденцією рахунків Дт 23, 91, 93, 94 - Кт 13. при списанні нарахованих сум зносу у випадку вибуття об"єктів основних засобів складають проводку Дт 13 - Кт 10.
№ _29_ Облік вибуття, реалізації, ліквідації основних засобів в системі рахунків бухгалтерського обліку.
Основні засоби вибувають з підприємства, з виробництва з таких причин:
1) продажу;
2) ліквідації;
3) безплатна передача;
4) обмін на інший;
5) внеску до статутного капіталу та інше.
Якщо продаємо об"єкт, то отримаємо дохід, маємо розрахунки з покупцем, а також маємо якісь витрати, які зв"язані з продажею і тому після оформлення акту на списання ф.ОЗ -3 бухгалтерія складає проводки:
1) на суму продажі основних засобів покупців по договірній вартості
Дт рах. 361 "Розрахунки з вітчизняним покупцем" -Кт рах. 742 "Дохід від реалізації необоротних акцизів"
2) на суму ПДВ
Дт рах. 742-Кт рах. 641 "Розрахунки за податками"
3) списано знос по реалізованих основних засобах
Дт рах. 13 "Знос необоротних активів"- Кт рах. 10 "Основні засоби"
4) на собівартість реалізованих основних засобів
Дт рах. 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" - Кт рах 10
5)т на суму витрат пов"язаний з основними засобами
Дт трах. 972 - Кт рах 311, 30, 66, 65
Слід пам"ятати, що суми які обліковуються на рахунок 90 "Собівартість реалізації", тобто собівартість витрат, списується на рахунок 79 "Фінансовий результат" і так само рахунок 70 "Дохід від реалізації" тому, що рахунки класів 7 і 9 не балансові і вони сальдо не мають. І тому в порядку закриття рахунку 972 робляться проводки:
1) на суму списаних витрат пов"язаних з реалізацією основних засобів
Дт рах. 975 "Собівартість реалізованих майнових комплексів" - Кт рах. 972
2) на суму списаного доходу на фінансовий результат, а фінансовий результат це є прибутки чи збитки
Дт рах .742 - Кт рах. 793
3) на суму грошей від покупця, яка надійшла як оплата
Дт рах. 311 "Поточний рахунок в національній валюті" - Кт рах. 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"
Ліквідація основних засобів може бути частковою або повною. Залишкова вартість об"єкту, яка ліквідовує витрати, які зв"язані з зарплатою, матеріали відображаються в обліку по рахунку 976 "Списання необоротних активів". Але якщо при продажі цього не має, то при ліквідації ми ще можемо одержати матеріали, цінності, а це обліковується як дохід. Враховуючи це при ліквідації складаються такі проводки:
1) на суму списаного зносу
Дт рах. 131 "Знос основних засобів" - Кт рах. 10
2) на суму залишкової вартості
Дт рах. 976 "Списання необоротних активів" - Кт рах. 10
3) на суму нарахованої зарплати працівникам, які розбирали об"єкт
Дт рах. 976 - К рах. 66, 65
4) на суму одержаних матеріальних цінностей
Дт рах. 20 "Виробничі запаси"
Кт рах. 746 "Інші доходи від надзвичайної діяльності"
Списати на фінансовий результат доходи і витрати ліквідації:
1) на суму витрат, які були в ліквідації
Дт рах. 793 - Кт рах. 976
2) Дт рах. 746 - Кт рах. 793
При безплатній передачі основних засобів іншому підприємцю дохід = 0, а залишкова вартість відображається по дебету рахунку 976.
№ _30_ Нематеріальні активи: поняття, види та облік
Облік нематеріальних активів здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 8 "Нематеріальні активи". Обов'язковою ознакою нематеріального активу є відсутність матеріальної форми відносно будь-якого об'єкту, що приймається на облік, проте, повинні бути документи, що його ідентифікують, тобто підтверджують існування самого об'єкту та права підприємства на його використання в тій чи іншій формі . До таких документів відносяться, насамперед, документи, що описують нематеріальний актив або порядок його використання, а також документи, що підтверджують ті чи інші майнові права підприємства. При цьому право на нематеріальний актив не пов'язане з правом власності на матеріальний об'єкт, в якому він виражений, наприклад, матеріальний носій програм для ЕОМ.
Зарахування нематеріального активу на баланс відбувається на підставі акту про його отримання, після оформлення картки обліку нематеріальних активів.
Бухгалтерський облік наявності та руху нематеріальних активів, прийнятих на баланс, ведеться на рахунках 12 "Нематеріальні активи" та 19 "Негативний гудвіл".
Рахунок 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів. По дебету цього рахункувідображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, а по кредиту - вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством в подальшому економічних вигод від його використання, а також сума уцінки нематеріальних активів.
Рахунок 19 "Негативний гудвіл" призначений для ведення обліку зменшення вартості негативного гудвілу з моменту його виникнення. По дебету рахунку відображається сума негативного гудвілу, яка визнана доходом, а по кредиту - вартість виникнення негативного гудвілу.
Аналітичний облік організовується за видами нематеріальних активів та інвентарними об'єктами, на кожний з яких відкривається картка обліку нематеріальних активів.
Порядок облікових записів щодо надходження нематеріальних активів визначається виходячи з джерела такого надходження. Підприємства можуть купувати нематеріальні активи, одержувати їх безкоштовно або створювати власними силами.
Для обліку витрат підприємства на придбання (створення) нематеріальних активів використовується рахунок 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів".
Нематеріальні активи, отримані безоплатно, оцінюються за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості на дату отримання цих активів.
При внесенні нематеріальних активів до статутного капіталу підприємства первісною вартістю таких нематеріальних активів визнається
узгоджена засновниками (учасниками) підприємства справедлива вартість. Порядок оцінки внесків учасників до статутного капіталу визначається в засновницьких документах товариства.
Амортизація нематеріального активу нараховується протягом строку корисного використання, але не більше 20 років, за методом, самостійно обраним підприємством, виходячи з умови отримання майбутніх економічних вигод. Проте, якщо такі умови визначити неможливо, то використовують прямолінійний метод.
Порядок застосування методів амортизації визначається згідно з П(С)БО 7 "Основні

 
 

Цікаве

Загрузка...