WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

підлягають оприбуткуванню (узяттю на облік) та зарахуванню відповідно на результати фінансово-господарської діяльності або збільшення фінансування з подальшим встановленням причин виникнення надлишку і винних у тому осіб. Нестачу цінностей у межах затверджених норм списують за рішенням керівника підприємства на витрати виробництва, понаднормові нестачі цінностей, а також втрати від псування відносять на винних осіб за цінами, за якими розраховують розмір шкоди.
Матеріали інвентаризації та рішення щодо регулювання розбіжностей оформляються протоколом та затверджуються керівником підприємства.
№ _17_ Облікові регістри, їх види і класифікація.
Всі госпдарські операції , які відображені в первинних документах , підлягають групуванню і відображенню в певному порядку в облікових реєстрах .
Облікові реєстри - це носії іформації спеціального формату і будови, призначені для реєстрації , групування і узагальнення господарських операцій , оформлених відповідними первинними документами .
облікові регістри - це форма групування даних з первинних документів за однорідними ознаками, які використовуються для ведення бухгалтерського обліку і управління господарською діяльністю підприємства. Записи господарських операцій в реєстрах називаються обліковою реєстрацією.
По зовнішньому вигляді ці регістри можуть бути у вигляді карток, відомостей, книг, вільних аркушів і ін. (наприклад, картка аналітичного обліку, книга обліку господарських засобів, реєстраційний журнал, різні відомості й ін.). У залежності від змісту облікові регістри бувають синтетичного й аналітичного обліку. За характером облікових записів - хронологічного і систематичного порядку. У першому випадку записи ведуться в хронологічному порядку, у другому випадку - у системі рахунків.
Структура синтетичних регістрів залежить від форми бухгалтерського обліку, а аналітичних регістрів - від особливостей об'єктів, що обліковуються.
В процесі господарської діяльності з'являється потреба в накопичені та групуванні даних. Для групування по об'єктам обліку використовуються групувальні відомості. Накопичувальні відомості використовуються для збору необхідних даних на протязі певного відрізку часу за однорідними операціями. Підсумки записів накопичувальних відомостей відображаються в регістрах синтетичного обліку. Для ведення аналітичного та синтетичного обліку використовуються бухгалтерські книги, у яких всі листки повинні бути зброшуровані, пронумеровані, а на останній сторінці вказана кількість сторінок та завірена підписами керівника та головного бухгалтера та печаткою.
Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвище і підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.
Інформація , що міститься в облікових реєстрах використовується :
--для оперативного керівника ;
-- економічного аналізу господарської діяльності і підприємств ;
-- для складання звітності.
Залежно від змісту здійснюваних операцій реєстри бухгалтерського обліку мають різну будову , форму та по-різному класифікуються .
Техніка облікової реєстрації
Порядок запису господарських операцій в облікових реєстрах Регламентується Пол оження про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку , затвердженим наказом Мінфіну України від 24 травня 1995 р . №88.
Відповідно до Положення записи в облікових реєстрах роблять :
на підставі належно оформлених і опрацьованих документів;
чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок ;
в міру надходження документів до місця опрацюваня .
Записи в облікові реєстри можуть бути прості (здійснюються тільки в одному примірнику); копіювальні (застосовуюють у тому випадку , кили преба мати копію )(касова книга).
Основні напрямки удосконалення облікової інформації :
--об"єднання в одному обліковому реєстрі хронологічного і систематичного обліку ;
-- застосування позиційного (лінійного) і шахового записів у облікові реєстри ;
-- використання системи накопичувальних і групувальних документів для одержання узагальнених показників по групі однорідних документів і скорочення їх дальшої реєстрації
максимальне вповадження сучасної обчислювальної техніки для опрацьованої облікової інформації .
Регістри бухгалтерського обліку побудовані за кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку, що встановлені Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.
№ _18_ Розрахунки синтетичного і аналітичного обліну та взаємозвязок між ними .
За способом групування та узагальнення облікових даних бух . розрахунки поділяються на систематичні і аналітичні .
Синтетичні або, як їх ще називають, об'єднуючі рахунки надають узагальнені дані з економічно однорідних груп засобів, джерел їх утворення і господарських операцій. Синтетичні рахунки на практиці визначені Планом рахунків.
Система синтетичних рахунків - це система вартісного обліку складових засобів (майна) підприємства. Відповідно до принципу єдиного грошового вимірника інформація, що відображається на синтетичних рахунках, містить тільки вартісну оцінку, яка дозволяє отримати узагальнені дані про різноманітні об'єкти бухгалтерського обліку.
Облік, що здійснюється на синтетичних рахунках, називається синтетичним (зведеним). Його дані використовуються при заповненні форм бухгалтерської звітності, передусім складанні балансу, а отже, служать для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.
Таким чином, в балансі відображаються сумарні, вартісні оцінки узагальнюючих показників або данісинтетичних рахунків.
Проміжною ланкою між синтетичними та та аналітичними рахунками є субрахунки
Наприклад, на синтетичному рахунку 67 "Розрахунки з учасниками" міститься узагальнена інформація про всі види розрахунків з учасниками підприємства: за внесками до статутного капіталу, за виплатою дивідендів тощо. Ця інформація деталізується на субрахунках 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" та 672 "Розрахунки за іншими виплатами". Аналітичний облік ведеться по кожному засновнику в розрізі встановлених субрахунків.
Ще приклад. Мале підприємство здійснює навчально-виробничу діяльність. Кожен вид діяльності пов'язаний з певними витратами, отже, витрати на навчальну діяльність повинні обліковуватися окремо від виробничої. Таким чином, до рахунку 23 "Виробництво", на якому обліковуються витрати підприємства на основну діяльність, доцільно відкривати два субрахунки: "Навчання" та "Основне виробництво". В свою чергу субрахунок "Основне виробництво" може бути деталізований на більш дрібні підгрупи, які вже будуть відображати витрати на виробництво конкретних виробів, наприклад, виробництво вимірювальних приладів типу "А" та виробництво вимірювальних приладів типу "Б".
Облік конкретних виробів ведеться на аналітичних рахунках.
Аналітичні рахунки використовуються для

 
 

Цікаве

Загрузка...