WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Впровадження та розвиток системи національних рахунків в Україні - Курсова робота

Впровадження та розвиток системи національних рахунків в Україні - Курсова робота

грошові засоби; o фінансові вимоги;
o дебіторські зобов'язання у різних формах.
До нефінансових активів відносять:
- виробничі активи, які виникають в процесі виробництва і складаються:
o з основного капіталу;
o з запасів матеріальних оборотних засобів;
o цінностей;
- невиробничі активи, що є умовами для виробництва, включають:
o землю; o надра;
o водні ресурси; o біологічні ресурси тощо.
Нагадаємо, що основний капітал - це частина виробничих активів, яка багаторазово бере участь у виробничому процесі, частинами переносить свою вартість на новостворений продукт, не втрачаючи при цьому своєї натурально-речової форми. Це, насамперед, машини, устаткування, обладнання тощо.
Запаси основного капіталу утворюються:
o в результаті циклічних коливань економіки, коли утворюються надлишкові виробничі потужності в період депресивного стану економіки;
o як наслідок сезонного характеру виробництва, споживання або транспортування (річковий транспорт);
o в результаті розриву в часі між доставкою основного капіталу та його встановленням, запуском у виробничий процес та виходом на проектну потужність тощо.
Запаси матеріальних оборотних засобів мають складну структуру. Згадаймо, що оборотні матеріальні засоби включають:
а) оборотний капітал;
б) готову продукцію, що знаходиться на складі, чи ту, що неоплачена покупцем.
Оборотний капітал - капітал, який повністю споживається в кожному виробничому циклі, втрачаючи при цьому свою натуральну-речову форму та втілюючи свою вартість у заново створеному продукті. Структура оборотного капіталу може бути представлена двома блоками:
o предмети праці до початку процесу виробництва (сировина і матеріали, паливо, енергія, запасні частини для ремонту, тара, малоцінні та швидкозношувані інструменти);
o предмети праці у виробництві (незавершене виробництво та напівфабрикати власного виробництва).
Причини змін обсягів запасів матеріальних оборотних засобів теж можуть бути різними (технологічні, сезонні, ті, що зумовлені забезпеченням безперервності виробничого процесу, тощо). Але у найзагальнішому вигляді для макрорівня зміна обсягу випуску і невизначеним обсягом продажу. Якщо обсяг виробництва перевищує фактичний обсяг продажу, то відбувається збільшення запасів. Якщо обсяг виробництва нижчий за обсяг продажу, то запаси зменшуються.
Зміна запасів матеріальних оборотний засобів визначається як різниця між надходженнями та вибуттям продукції в запаси за галузями економіки. Грошове оцінювання їх здійснюється у ринкових цінах на момент надходження та вибуття.
В умовах інфляції відбувається інфляційне подорожчання запасів матеріальних оборотних засобів. З метою очищення реальних показників від інфляційного впливу, СНР вимагає очищення цього показника від так званого "холдингового прибутку". "Холдинговий прибуток" в СНР - це прибуток (збиток), який отримує власник активів внаслідок інфляційної зміни цін на ці активи за період володіння ними, без будь-якої зміни самого активу.
Розглянемо ще один елемент виробничих активів - цінності. В СНР є окрема стаття "чисте придбання цінностей". Цінності - це предмети, здатні зберігати вартість впродовж відносно тривалого періоду. До них відносяться:
o ювелірні вироби; o витвори мистецтва;
o золото в злитках; o антикваріат.
Цінності купуються інвесторами для збереження вартості від інфляції. Чисте придбання цінностей визначається як різниця між вартістю їх придбання і вартістю їх вибуття.
Схема рахунка "операцій з капіталом" представлена в табл. 5.
Ліворуч у рахунку відображено вартість не фінансових активів, яка може змінюватися в наслідок придбання нових активів і зменшуватись в наслідок їх вибуття. Праворуч показані джерела фінансування цих операцій.
Балансуючою статтею цього рахунку є чисте кредитування (плюс) або чисте запозичення (мінус). Якщо джерела фінансування перевищують витрати на чисте придбання не фінансових активів, то спостерігається чисте кредитування. І, навпаки, якщо витрати на чисте придбання нефінансових активів перевищують можливі джерела фінансування, спостерігатимуться чисті запозичення.
Розглянуті вище макроекономічні показники запасів, як правило, визначаються за порівняно короткі часові інтервали (квартал, півріччя, рік).
Узагальнюючим показником засобів багаторічної діяльності країни є показник національного багатства. Національне багатство - це сума активів, які є власністю домогосподарств, фірм і держави, нагромаджених суспільством за всю історію його існування. Вартісна оцінка національного багатства визначається на початок і кінець року. Вартісне вимірювання цього показника ускладнюється неможливістю оцінити у грошовій формі деякі його складові.
Національне багатство включає:
o розвідані та нерозвідані природні ресурси країни (поклади корисних копалин, водні, земельні, лісові ресурси тощо);
o нагромадженні продукти минулої праці (споруди, будівлі, машини, устаткування, сировина, матеріали, паливо, предмети довгострокового споживання(меблі, холодильники, інша техніка)), середньо строкового споживання (одяг, взуття) та поточного споживання (їжа, предмети гігієни);
o фінансові активи (готівка, інвестиції, банківські вклади, дебіторська заборгованість, цінні папери тощо);
o нематеріальні активи (авторські права, ноу-хау, патенти, ліцензії, торгові марки, інтелектуальний продукт);
o нематеріальне багатство, пов'язане з людськими ресурсами (їх науково-технічний, освітній, культурний рівень, а також рівень здоров'я нації, рівень індивідуальної та економічної безпеки тощо).
Як видно із структури національного багатства, не мають вартісного визначення не розвідані природні ресурси країни та людський ресурс. Вони не знаходять у СНР вартісної оцінки.
До третьої групи макроекономічних показників, що відображає стан економічної кон'юнктури, відносять:
o процентну ставку щодо позик (і); o рівень цін (Р);
o норму дохідності капітальних активів (r); o рівень інфляції ( );
o рівень безробіття ( ) та ін.
В табл. 6 наведені основні макроекономічні показники розвитку економіки України. [7, 17, 21, 23]
Розділ VI
Переважна більшість макроекономічних параметрів, пов'язаних з вартісним вираженням, мають номінальне і реальне значення. Зв'язок між номінальними та реальними величинами здійснюється за допомогою індексів цін. Номінальні показники визначають у поточних цінах, а реальні - у базових.
Для того, щоб порівняти, приміром, обсяги внутрішнього виробництва, необхідно врахувати зміну рівня цін в економіці. Найчастіше вживають такі агреговані індекси: індекс споживчих цін (ІСЦ), індекс цін виробника (ІЦВ) та дефлятор ВВП і його компонентів.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) відображає зміни цін при репрезентативного

 
 

Цікаве

Загрузка...